Avoin

Yleinen riskikartoitus (FMEA)

Yleinen riskikartoitus (FMEA)


Mitä FMEA on ja mihin sitä sovelletaan? Mitkä ovat FMEA:n dokumentointimallit ja -tyypit?

Hyödyt kurssista ovat moninaiset

Koulutuksessa tutustut FMEA:n periaatteisiin. Ymmärrät mihin FMEA:ta tarvitaan, mikä on sen merkitys laadun tekemisessä sekä kuinka se luodaan menestyksekkäästi.

Kohderyhmä

Koulutus sopii hyvänä peruskoulutuksena henkilöille, jotka haluavat tutustua riskien hallinnan perusteisiin. FMEA:n konsepti sopii hyvin myös palvelupuolelle, vaikka sen yleisempi käyttökohde onkin autoteollisuudessa.

Palvelumme

Koulutus on yhden päivän mittainen. Koulutus tapahtuu luentojen, harjoitusten ja käytännön esimerkkien avulla. Lisäksi voit keskustella alan asiantuntijan kanssa tilaisuudessa tai ottaa häneen myöhemmin yhteyttä henkilökohtaisesti.

Koulutuksen tarkempi ohjelma löytyy sivupalkista sekä kurssiesittelyn lopusta kohdasta: sisälllön kuvaus.

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Koulutus on yhden päivän mittainen. 

Hinta

Osallistumismaksu 680 euroa + Alv 24%. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto ja AIAG: FMEA -manuaali.

Kouluttaja

Matti_pieni.jpg

 

 

 

 


Matti Pesonen

sähköposti: matti@qk-karjalainen.fi
puh. 040 547 8605


Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Rtli.jpg

Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse, puhelimitse (03-7804 264) tai sivupalkista löytyvästä ilmoittaudu kurssille linkistä. Ilmoittaessasi useampia henkilöitä samasta organisaatiosta, voit lisätä muut henkilöt lisätietoihin. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä. 

Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.
 


Sisällön kuvaus

FMEA eli Failure Mode and Effects Analysis on suomeksi vika- ja vaikutusanalyysi. Se on menetelmä, joka tutkii potentiaalisia vikatiloja tuotteesta, prosessista tai organisaatiosta. FMEA kuuluu ns. ennaltaehkäiseviin laatumenetelmiin. FMEA on myös tunnetuin ja eniten käytetty luotettavuusanalyysimenetelmä. Se on tarkoitettu sekä tuotteiden että prosessien mahdollisten virheiden ja vikojen kartoittamiseen jo suunnitteluvaiheessa.

FMEA on ensimmäinen konsepti systemaattiseen riskien hallintaan. Tästä menetelmästä on johdettu muita yksinkertaisempia riskianalyysejä kuten HACCP. FMEA auttaa arvioimaan riskejä käyttökohteesta sekä priorisoimaan niiden tason ja kohdentamaan korjaavat toimenpiteet oikeisiin paikkoihin. Tähän läheisesti liittyy vikaantumistilojen (ongelmien) visualisointi FTA:lla eli vikapuuanalyysin avulla.

FMEA lähestyy riskikartoitusta kolmesta näkökulmasta vakavuustodennäköisyys, esiintymistodennäköisyys ja havaittavuustodennäköisyys. Jokainen näistä näkökulmasta pisteytetään yhdestä kymmenen ja lasketaan niiden tulo, jonka pohjalta saadaan systeemin, prosessin, tuotteen, palvelun ja/tai organisaation riskitaso määrällistettyä yhdestä tuhanteen. Riskituloa nimitetään RPN = Risk Priority Number.

Menetelmän käytöllä voidaan laaturiskit minimoida ennakoidusti ja edullisesti. FMEA:n rooli on korostunut merkittävästi ISO 9001:2015 -standardin myötä. Standardi korostaa riskiperusteista johtamista ja ennaltaehkäisymenetelmien tärkeyttä. Tavoitteena on erilaisten työnkulkujen riskien järjestelmällinen kartoitus ja poistaminen, joka muodostaa vahvan perustan laatujärjestelmälle.

Koulutuksessa tutustutaan FMEA:n periaatteisiin. Osallistujat saavat käytännön esimerkkejä ja tekevät itse harjoituksia kurssin aikana.

Tiedot

  • Kesto: 1 päivä
  • Ajankohta: Avoin
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta:680 euroa + Alv 24 %
  • Kouluttaja:Matti Pesonen

Ohjelma

Päivä 1

 

 

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00Avaus, esittely ja ohjelma

09:15Johdatus FMEA:n sisältöön ja rakenteeseen

FMEA:n rooli laadun kehitystyössä

Systeemi, Suunnittelu- ja prosessi FMEA

Mitä vaatimuksia laatujärjestelmät asettavat FMEA:n käytölle

12:00 Lounas

13.00Harjoitus

Systeemi FMEA

Design FMEA 

Prosessi FMEA

14:30 Kahvi

15:00FMEA:n dokumentointi

Yhteenveto ja keskustelu

16:00 Tilaisuus päättyy

 

 

 

Koulutuksesta sanottua:

 

"Olen FMEA:ta täyttänyt monet kerrat, mutta nyt vasta ymmärrän mitkä ovat sen hyödyt ja kuinka se pitäisi täyttää."

 

"FMEA pitäisi ottaa organisaatiossamme laajemmin käyttöön. Nyt ymmärsin, kuinka systeemi- ja suunnitteluFMEA liittyvät toisiinsa."

 

"Loistava koulutus riskienhallinnan peruskoulutukseksi!"