Alkaen 22.3.2021

Lean Six Sigma Green Beltistä Black Beltiksi


Myös etäosallistumismahdollisuus!

Laajenna osaamistasi liiketoiminnan kehittämisessä kohti laajempia ja vaativampia projekteja. 13 päivän siirtokoulutus tarjoaa nopean, tehokkaan ja kustannusedullisen tien Lean Six Sigma Green Beltistä Black Beltiksi. Koulutus on ASQ:n ja ISO 13053 -vaatimuksia noudattava ja täydennetty suomalaiseen koulutustaustaan sopivaksi.

Koulutus keskittyy tuottavuus- ja laatuongelmien (suorituskykyongelmien) tehokkaaseen ratkaisuun ja korottaa Green Beltin osaamisen Black Belt -tasolle. Tutkimustemme mukaan Black Belt -projektin keskituotto on 3 kertaa suurempi (254 954 €) suhteessa GB-projektiin ja kustannusten aleneminen 72 % suhteessa GB-projektien 39 %:iin. Black Belt -projekteilla päästään myös merkittävästi parempaan laatuun (suorituskykyindeksi
Kaava_1png.png =1,6-1,85). Lue vertailutiedot nettiartikkelista, jossa on lähes 2000 GB ja BB -projektin tuottoanalyysi.

Suurelta osin Black Belt -projektien paremmat tulokset selittyvät Back Belt -koulutuksen sisällön laajuudella ja syvyydellä.

Siirtokoulutuksessa opetetaan erityisesti ne analyyttiset ja tilastolliset menetelmät, joilla ero GB:n ja BB:n välillä kurotaan kiinni – painopiste monimuuttuja-analyysi (MA) ja koesuunnitteluun (DOE), jotka ovat ehdoton osa Lean Six Sigmaa ja siinä käytettävää loogista kausaalisuodatinta.

Looginensuodatin.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksaktissa maailmassa on jokaiselle asialle tarkka selitys. Todellisuudessa sitä ei ole olemassa, mutta asiat, yksittäisten asioiden aiheuttama "sumeus", voidaan tarkemmin kuvata tilastollisilla jakaumilla. Tarkempi kuvaus jakaumilla mahdollistaa kausaalisyiden, tekijöiden paljastamisen, joka mahdollistaa parantamisen.

Suorituskyvyn parantamisessa, jakauman hallinnassa, on keskeistä erottaa toisistaan syy-yhteys/korrelaatio ja kausaalinen syy. Parannus vaatii kausaliteetin (syyn) tunnistamisen.

Tilastolliset menetelmät ovat käyttökelpoisia ongelmanratkaisussa (erityissyyt), kun taas kokeelliset menetelmät tukevat parannustoimintaa (satunnaissyyt).
Tilastollisen jakauman "pilkkominen" vaikuttaviksi kausaalitekijöiksi, parametreiksi ei onnistu kuin kokeen (DOE) avulla luotettavasti.

Looginensuodatin_2.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutuksen aikana Green Belt tekee Black Belt -työn ja koulutus jaksottuu ja tukee harjoitustyön toteutusta. Osallistuja saa myös halutessaan apua projektin toteutukseen kouluttajalta ja toteutumista seurataan koulutuksen aikana.

Oppimistavoitteet

 • Tunnistat kriittisten liiketoimintojen parannustarpeet ja näihin liittyvät parannukset
 • Osaat tunnistaa ja määrittää prosessien suorituskyvyn ja tiedosta suorituskyvyn merkityksen liiketoiminnalle
 • Erotat ongelmanratkaisun ja parannuksen toisistaan ja varmista organisaatiosi kehittymisen suorituskykyä parantamalla
 • Opit soveltamaan analyyttisiä ja tilastollisia menetelmiä ongelman ratkaisussa ja suorituskyvyn parantamisessa ja ymmärrät niiden roolin yrityksessä
 • Ymmärrät kokeiden/testien merkityksen parannustoimissa
 • Opit laajan koesuunnittelumenetelmien kirjon ja osaat soveltaa niitä kausaalisyiden tunnistamisessa ja mallinnuksessa
 • Opit usean vasteen optimointitekniikat monimuuttujamalleissa
 • Kokeellisia optimointistrategioita
 • Datan kerääminen ja datan laadun arvioiminen jatkuvalla ja attribuuttidatalla
 • Näytekokoon ja tutkimusten tehoon liittyvät asiat käytännössä
 • Parannustoimenpiteiden käyttöönoton suunnittelu ja tuloksen varmistaminen

eta2.jpgKoulutuksen ajankohta ja laajuus

Koulutuksen laajuus on 13 päivää.

1. jakso: 22.-24.3.2021
2. jakso: 19.-21.4.2021
3. jakso: 19.-21.5.2021
4. jakso: 16.-18.6.2021
Final-päivä: 1.9.2021

Koulutuspaikka

Koulutus järjestetään Lahden Sibeliustalossa. Koulutuspäiviin mahdollista osallistua myös etänä.

Konkreettista hyötyä projektityöllä

Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät projektityötä omaan organisaatioonsa. Oma projekti on tärkeä. Sen avulla opiskelija oppii paremmin, muistaa paremmin ja voi osoittaa koulutuksen hyödyn yritykselle.

Osallistujat soveltavat jatkuvasti oppimaansa todelliseen parannusprojektiin hankkien näin erinomaisen tietotaidon prosessien tehokkaasta parantamisesta ja työkalujen käytöstä. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen. Projektityön suositellaan olevan valittu tai ainakin hahmoteltu ennen koulutusta tai määrittelyjakson aikana.

Vaatimukset

Lean Six Sigma Green Belt -osaamistaso tai Lean Six Sigma Green Belt sertifikaatti. Lisäksi osallistujilla tulee olla kurssin aikana käytössä tietokone, jossa MS Excel, MS Power Point tai vastaavat ohjelmistot sekä Minitab-ohjelmisto.

Suomenkielinen toteutus

Koulutuskielenä on suomi. Koulutus pitää sisällään erittäin laajan suomenkielisen Lean Six Sigma -koulutusmateriaalin, tarvittavien ohjelmien käyttökoulutuksen, harjoitusdatatiedostot muistitikulla, esimerkit ja lomakepohjat.

Sertifiointi

Projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään Black Belt -arvo sekä arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatti.

Hinta

Osallistumismaksu 7500 euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut Sibeliustalolla sekä koulutusaineisto.

Kouluttaja

Antti_90.jpg

 

 

 

 

Antti Piirainen

sähköposti: antti@qk-karjalainen.fi
puh. 040 502 2702

 

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse, puhelimitse (03-7804 264) tai sivupalkista löytyvästä ilmoittaudu kurssille -linkistä. Ilmoittaessasi useampia henkilöitä samasta organisaatiosta, voit lisätä muut henkilöt lisätietoihin. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

 

Tiedot

 • Kesto: 13 päivää
 • Ajankohta: Alkaen 22.3.2021
 • Sijainti:Lahti, tai etäosallistuminen
 • Hinta:7500 euroa + Alv 24 %
 • Kouluttaja:Antti Piirainen

Ohjelma

Päivä 1


1 jakso: 22.-24.3.2021

 

Lean Six Sigma ja liiketoiminta

 

Kertaus 0,5 päivää

Mitä Lean ja Six Sigma on?

Parantaminen vs ongelmanratkaisu – 4 kenttä ja vaihtelun tunnistamine (ohjauskortti)

Aikavälivaihtelu ja ominaispiirrevaihtelu sekä suorituskyky 

Määrittely

Liiketoimintatapauksen ja projektin tunnistaminen

VOC -> CTQ’s -> CTP’s (Y’s)

Kvantitatiivinen ongelman asetanta ja tavoitteen asetanta

Mittaus 

x’s tunnistaminen, luokittelu ja prosessi

Datatyypit, datan kerääminen ja datan laatu (MSA deviaatio- ja vaihteluvirhe)

Päivä 2

 

2 jakso: 19.-21.4.2021

 

Analyyttiset ja numeeriset menetelmät

 

Kertaus ja välitöiden esittely (10 min hlö)

Kausaliteetti ja sen tunnistaminen 

Numeerinen (tilastollinen) päätöksenteko

Tutkiva data-analyysi (EDA) vs vahvistava data-analyysi (CDA)

Luottamusväli ja tilastomatematiikan keskeinen raja-arvolause

Näytekoko ja näyteteho sekä käytännön ja tilastollisen merkitsevyyden ero

Tilastolliset analyysit

ANOVA, GLM

Korrelaatio- ja regressioanalyysi

Logistinen regressio

Regressioehdot ja ehtojen arviointi

Non-normaali ja attribuuttidata

Non normaalisuus ja datamuunnokset

Chi^2 testit

Päivä 3


3 jakso: 19.-21.5.2021

 

Kokeelliset tutkimusmenetelmät

 

Kertaus ja välitöiden esittely (10 min hlö)

Johdanto koesuunnitteluun

PDSA -malli ja testaamisen merkitys

Mallin tekeminen katapultti

Useat vasteet ja vaihtelun pienentäminen

Osittaistekijäkokeet ja kokeen terminologia

2k-p kokeet – xls tehdas

Placket-Burman - Katapultti

Split-Plot kokeet

Keskipiste, lohkominen ja taittaminen

Taguchi-metodi 

 

Taguchi -matriisit ja S/N suhde – xls harjoitus

Päivä 4


4 jakso: 16.-18.6.2020

 

Optimointi ja implementointi

 

Kertaus ja välitöiden esittely (10 min hlö)

Epälineaarinen mallinnus

Vastepintamenetelmät - RSM

Vastepintamenetelmät – sekoitekokeet - Mixture

Ei-Ortogonaaliset koesuunnitelmat

Optimointimenetelmät

Jyrkinnousu ja EVOP

Ohjausvaihe

SPC – ohjauskortit

DFSS

Projektin päättäminen

Päivä 5


5 jakso: 1.9.2021


Final-päivä

 

Kertaus keskeisistä aiheista

Välitöiden esittely (25 min hlö)

Kakkukahvit ja sertifikaattien sekä todistusten jako