Alkaen 13.10.2022

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus


Myös etäosallistumismahdollisuus!

Opi Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksessa nykyaikainen menetelmä - opi parantamaan prosessia. Hanki tietotaito, kuinka muutat vähemmän enemmäksi. Toisin sanoen, kuinka haet prosessi-innovaation, tekijät, joita prosessissa täytyy muuttaa, että saat siitä tehokkaamman.

Koulutus on myös erittäin hyvä laatutekniikan peruskoulutus, jossa tutustutaan laajaan määrään laatutekniikan työkaluja, analyysejä ja tekniikoita.

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa

Green Belt -koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä valiten itselle sopivat päivät lähi- ja etätoteutusta. Striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka eivät pääse lähipäiviin.

Haluatko sertifioitua Lean Six Sigma Green Beltiksi? 

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on suunnattu Lean Six Sigma -tiimien jäsenille sekä Black Belt -projektien jäsenille. Green Belt toimii Black Beltin apuna sekä suorittaa hiukan kevyempiä projekteja myös itsenäisesti.

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on laaja tilastolliseen, kvantitatiiviseen ongelmanratkaisumetodiikkaan perustuva valmennusohjelma, joka hyödyntää uudenlaista lähestymistapaa koulutuksessa. Koulutuksessa yhdistetään perinteinen koulutus ja interaktiivinen ohjelmistokoulutus sekä käytännön projektit. Integraatio vaatii uuden tyyppisen opetusmetodiikan, jossa jokaisella osallistujalla tulee olla tietokone ja ohjelmistot (Excel, MINITAB) jatkuvasti käytössä.

Tehokkaat työkalut prosessien parantamiseen!

Green Beltit oppivat strukturoidun ongelmanratkaisumenetelmän liiketoiminnan parannusprojekteihin, tietyn tason laatutyökaluista, jotka liittyvät Six Sigma -menetelmään sekä kuinka luodaan taloudellisia tuloksia alaviivalle.

gbaija.jpgKoulutus keskittyy prosessien parantamiseen DMAIC -mallin avulla sekä opettaa keskeisimpiä Six Sigman työkaluja. Green Belt -koulutus tarjoaa osallistujille yleiskuvan Six Sigmasta kuin myös keskeisistä tehokkaaseen projektitiimiin liittyvistä menettelyistä ja käsitteistä. Green Beltit oppivat osan kokonaisvaltaisesta Black Belt -koulutuksen sisällöstä. Koulutus noudattaa ASQ:n Body of Knowledge-vaatimuksia.

Koulutusjaksojen välissä sovelletaan opittuja työkaluja omaan projektiin. Kun työkaluja on käytetty omassa projektissa ja niiden käyttö on raportoitu vaaditulla tavalla, osallistuja saa osallistumistodistuksen lisäksi Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatin.

Pitkäaikaiselle kokemuksella, kansainvälisen mallin mukaan

Quality Knowhow omaa Suomen pitkäaikaisimman (alkaen 1986) ja laajimman kokemuksen laatujohtamisen, laatutekniikan ja Six Sigma -menetelmien kouluttamisesta (Six Sigma vuodesta 1999-), valmentamisesta ja soveltamisesta suomalaiseen yrityskulttuuriin. Tämä on taannut korkean onnistumisprosentin ja merkittävät tulokset yrityksissä.

ASQ.jpgKoulutusohjelma noudattaa Amerikan laatuyhdistyksen (ASQ) Body of Knowledge tietosisältöä (BOK). Tietopohjaa on täydennetty ja sovellettu suomalaiseen koulutuspohjaan sopivaksi ylittäen näin ASQ:n vaatimukset.

Koulutus noudattaa oikeaoppista Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksissa hyväksi havaittua tietosisältöä ja interaktiivista metodiikkaa. Tässä pedagogisesti oppimista tukevassa menettelytavassa luennot, käytännönharjoitukset ja todellinen projektityö vuorottelevat lomittain toistensa kanssa. Näin opetettavien konseptien, menetelmien ja työkalujen yhteys käytäntöön on mahdollisimman saumaton.

Koulutuksen tavoitteet

 • Merkittävät parannukset prosessien suoritusarvoissa
 • Lean Six Sigma -projektien tiimi- ja työkalutaitojen oppiminen
 • Yksittäisten Green Belt-projektien toteutus
 • Oman ammattitaidon ja kilpailukyvyn parantaminen
 • Hankkia tietotaito, kuinka muutetaan prosessia tehokkaammaksi
 • Oppia laatutekniikan merkitys parannustoiminnassa
 • Oppia tilastollista data-analyysiä

eta2.jpg

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Koulutuksen laajuus on 9 päivää. 

1. Jakso: 13.-14.10.2022
2. Jakso:
24.-25.10.2022
3. Jakso:
21.-22.11.2022
4. Jakso:
12.-13.12.2022
Final-päivä:
10.2.2023

Koulutuspaikka

Koulutus järjestetään Lahden Sibeliustalossa. Koulutuspäiviin mahdollista osallistua myös etänä.

Konkreettista hyötyä projektityöllä

Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät yritysjohdon määrittämää projektityötä omaan organisaatioonsa. Oma projekti on tärkeä. Sen avulla opiskelija oppii paremmin, muistaa paremmin ja voi osoittaa koulutuksen hyödyn yritykselle.

Osallistujat soveltavat jatkuvasti oppimaansa todelliseen parannusprojektiin hankkien näin erinomaisen tietotaidon prosessien tehokkaasta parantamisesta ja työkalujen käytöstä. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen. Projektityön suositellaan olevan valittu tai ainakin hahmoteltu ennen koulutusta tai määrittelyjakson aikana.

Aikaisempaa osaamista Lean Six Sigmasta ei vaadita

Osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa tuntemusta Lean Six Sigmasta ja sen soveltamisesta. Kaiken tarvittavan opit ja sisäistät kurssilla. Koulutus on suunnattu yritysten henkilöstölle. 

Suomenkielinen toteutus

Koulutuskielenä on suomi. Koulutus pitää sisällään erittäin laajan suomenkielisen Lean Six Sigma Green Belt -koulutusmateriaalin, tarvittavien ohjelmien käyttökoulutuksen, harjoitusdatatiedostot muistitikulla, esimerkit ja lomakepohjat.

Sertifiointi

Green Belt -projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään Green Belt -arvo sekä arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti. Green Belt voi halutessaan laajentamalla osaamistaan kouluttautumalla Black Beltiksi. Kouluttamamme Green Belt saa tällöin merkittävän alennuksen Black Belt -kurssin hinnasta.

Kouluttaja

 

Antti_90.jpg  
 

Antti Piirainen

sähköposti: antti@qk-karjalainen.fi
puh. 040 502 2702

Koulutuskustannukset

Lean Six Sigma Green Belt julkisen koulutuksen hinta: 3500 euroa / hlö + Alv 24 %

Kysy useamman hengen ryhmätarjous erikseen.

Koulutusohjelman hintaan sisältyvät

 • Kahvit ja lounaat Sibeliustalossa
 • Suomenkielinen värillinen koulutusaineisto n. 1000 sivua
 • Suomenkieliset luennot 9 päivää, sisältäen Minitab-perusteet koulutuspäivän
 • Kirja: Lean Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia (Eero E. ja Tanja Karjalainen)
 • QKK Lean Six Sigma Roadmap, harjoitustiedostot muistitikulla
 • Projektin etätuki
 • Todistus koulutuksen suorittamisesta.
 • Green Belt -projektin hyväksytysti suorittaneelle arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti

Green Belt -koulutusprojektien vuotuinen keskituotto on noin 30 000-40 000 euroa /projekti. vaikkakin keskimääräinen vuosituotto kurssilaisillamme on ollut 90 000 euroa /vuosi. Koulutuskustannus on noin 5-10 % keskituotuotosta. Green Belt -koulutusprojektilla saa selkeää tuottoa yritykselle ja Green Belt -sertifikaatin. 

Green Belt -koulutuksen sisältö ja ohjelma.

MINITAB-ohjelmisto 

Kurssille osallistujalla täytyy olla kannettava tietokone, jossa on asennettuna Minitab-ohjelmisto. Kysy lisää vaihtoehdoista!

Majoittuminen

Osallistujat hoitavat itse hotellivarauksensa haluamastaan hotellista. Quality Knowhow Karjalainen Oy on sopinut Sokos Hotellien kanssa osallistujien käyttöön sopimushinnat majoittautumista varten. Lisätietoa majoittumisesta täältä!

Tiedot

 • Kesto: 9 päivää
 • Ajankohta: Alkaen 13.10.2022
 • Sijainti:Lahti, tai etäosallistuminen
 • Hinta:3500 euroa + Alv 24 %
 • Kouluttaja:Antti Piirainen

Ohjelma

Päivä 1

 

Koulutuksen sisältö ja ohjelma

 

Koulutuksesta sanottua:

 

"Taattua QK-Karjalainen laatua!"

                                           -Toimitusjohtaja-

 

 

”Kiitos QK-Karjalaiselle laadukkaasta opetuksesta! Mielenkiintoisin ja opettavin vaihe oli Design of Experiment (DoE), jossa pääsi näkemään koko siihen asti tehdyn työn merkityksen ja muuttujien käyttäytymisen.”

                                        -Projektipäällikkö-

 

 

”Kurssi oli mielenkiintoinen ja hyödyllinen ja toi uusia työkaluja ja tapoja miten lähestyä prosessissa esiintyviä ongelmia. Kurssilla opitut asiat mahdollistavat ratkaisujen löytämisen entistä analyyttisemmin, jolloin myös juurisyyt ongelmiin löytyvät todennäköisesti varmemmin.”

                                       -Tuotantoinsinööri-

 

 

”Kurssin parasta antia on ollut uudenlainen lähestymistapa ja ajattelumalli. Huomaan olevani kriittisempi kaikkea dataa ja raportteja kohtaan.”

                                        -Projekti-insinööri-

 

 

”Pidän kurssilla opittua DMAIC-prosessia ja Six Sigma-menetelmää erittäin hyödyllisenä työkaluna ja pyrin käyttämään sitä aktiivisesti tulevaisuudessa. Green Belt-työ on ollut hyödyllinen yritykselle ja erityisesti itselleni. Saimme merkittävän säästön aikaiseksi.”

 

                                         -Tuotantojohtaja-

 

"Onnistunut kurssi, joka oli kiinnostava ja opetti paljon!"


                                         - Kurssilainen- 

 


"Kokonaisuudessaan koulutus oli onnistunut! Antille erityiset kiitokset kiinnostavalla ja kuvaavalla tavalla vedetystä kurssista. Erityisesti pidin käytännön tasolle
 vietyjen esimerkkien ja kokemukseen perustuvien havaintojen suuresta määrästä läpi kurssien. Nämä helpottivat asioiden ymmärtämistä ja sisäistämistä reilusti."

 

                                         - Kurssilainen- 

 

"Projektin toteutus kurssin ohella auttoi jäsentämään ajatuksia ja se selkeytti paljon opittuja asioita." 


                                        - Kurssilainen-