Avoin

Intensiivinen Minitab-etäkoulutus

Intensiivinen Minitab-etäkoulutus


Tutustu tilastolliseen ajatteluun, datan analysointii
n ja prosessien mallintamiseen Minitab-ohjelman avulla etänä!

Intensiivipäivän tarkoituksena on johdattaa Minitabin käyttöön ja tuoda ajatuksia tilastollisen ajattelun ja työkalujen soveltamisesta päivittäiseen työhön prosessien kehittämisessä ja parantamisessa. Koulutus soveltuu asiasta kiinnostuneille tai kertaukseksi asian ympärillä joskus painineille. 

Osallistujalla tulee olla käytettävissä Minitab-ohjelmisto tai sen kokeiluversio.

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Koulutus on yhden päivän mittainen. Toteutus järjestetään Teamsin välityksellä.

Hinta

Osallistumismaksu on 680 euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali.

Kouluttaja

Matti_pieni.jpg

 

 

 

 

Matti Pesonen

sähköposti: matti@qk-karjalainen.fi
puh. 040 547 8605

Tiedot

  • Kesto: 1 päivä
  • Ajankohta: Avoin
  • Sijainti:Teams-etäkoulutus
  • Hinta:680 euroa + Alv 24 %
  • Kouluttaja:Matti Pesonen

Ohjelma

Päivä 1

 

9:00 Aloitus ja johdanto 
Johdanto tilastollinen ajatteluun ja päätöksenteko datan avulla 
Minitab-ohjelmiston peruskäyttö 
Navigointi ja datan tuonti 
Graafien ja analyysien tekeminen 
Datatyypit ja vaadittava rakenne 
Assistantin mahdollisuudet  
Johdatus graafisiin datan analysoinnin menetelmiin 
Jakaumien kuvaaminen histogrammilla ja hajontakuvioilla 
Aikasarjat ja vaihtelun ymmärtäminen ohjauskorttien avulla  

12:00 Lounastauko 
13:00Tilastollinen prosessin ohjaus (SPC) ja satunnaisuuden ymmärtäminen 
Demonstraatio ja datan keräys 
Ohjauskorttien yleisimmät tyypit ja niiden käyttö  
14:00Prosessien mallintaminen – miksi? 
Korrelaatio ja yksinkertainen lineaarinen regressio 
Usean muuttujan regressiomallin rakentaminen ja mallin ehdot 
Monimuuttujakokeet ja aktiivisen datankeruun rooli mallintamisessa 
15:30Kertaus, loppukeskustelu ja kysymykset  
16:00 Tilaisuuden päätös