7.4.2022

Intensiivinen Minitab-etäkoulutus

Intensiivinen Minitab-etäkoulutus


Tutustu tilastolliseen ajatteluun, datan analysointii
n ja prosessien mallintamiseen Minitab-ohjelman avulla etänä!

Dataperusteinen päätöksenteko on nykyaikaisen johtamisen ja päätöksenteon perusoletus, mutta miten dataa pitää analysoida, jotta päätökset ovat tilastollisesti päteviä? Miten päätökset voidaan perustella graafisesti ja tilastollisesti ja miten ne esitetään ymmärrettävässä muodossa? Toimit sitten teollisuudessa, palvelusektorilla, terveydenhuollossa, tukku- ja vähittäiskaupassa tai vaikka pankki- ja rahoitusalalla, Minitab on tehokas työkalu datan analysointiin täysin toimialasta riippumatta.

Olet sitten aloittelija tai omaat jo jonkin verran kokemusta Minitabin käytöstä, aina on varaa parantaa. Kurssin tarkoitus on opettaa ohjelmiston käytön perusteet tehokkaasti ja nopeasti. Intensiivikurssilla keskitymme yleisimpien analyysityökalujen käyttöön reaalimaailman esimerkkien kautta. Painopiste on siis käytännön tekemisessä eikä teoriassa. Esimerkkien kautta osallistujien on helppo soveltaa oppimaansa omiin päivittäisiin ongelmiinsa, ja osallistujien on mahdollista lähettää etukäteen omaa dataansa käytettäväksi kurssilla tehtävissä analyyseissä.

Osallistujalla tulee olla käytettävissä Minitab-ohjelmisto tai sen kokeiluversio.

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Koulutus on yhden päivän mittainen. Toteutus järjestetään Teamsin välityksellä 7.4.2022.

Hinta

Osallistumismaksu on 680 euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, joka postitetaan osallistujille.

Kouluttaja

kimmo-120.jpg

 

 

 

 


Kimmo Liuksiala

sähköposti: kimmo@qk-karjalainen.fi

 

Tiedot

  • Kesto: 1 päivä
  • Ajankohta: 7.4.2022
  • Sijainti:Teams-etäkoulutus
  • Hinta:680 euroa + Alv 24 %
  • Kouluttaja:Kimmo Liuksiala

Ohjelma

Päivä 1

 

9:00 Aloitus ja johdanto 
Johdanto tilastollinen ajatteluun ja päätöksenteko datan avulla 
Minitab-ohjelmiston peruskäyttö 
Navigointi ja datan tuonti 
Graafien ja analyysien tekeminen 
Datatyypit ja vaadittava rakenne 
Assistantin mahdollisuudet  
Johdatus graafisiin datan analysoinnin menetelmiin 
Jakaumien kuvaaminen histogrammilla ja hajontakuvioilla 
Aikasarjat ja vaihtelun ymmärtäminen ohjauskorttien avulla  

12:00 Lounastauko 
13:00Tilastollinen prosessin ohjaus (SPC) ja satunnaisuuden ymmärtäminen 
Demonstraatio ja datan keräys 
Ohjauskorttien yleisimmät tyypit ja niiden käyttö  
14:00Prosessien mallintaminen – miksi? 
Korrelaatio ja yksinkertainen lineaarinen regressio 
Usean muuttujan regressiomallin rakentaminen ja mallin ehdot 
Monimuuttujakokeet ja aktiivisen datankeruun rooli mallintamisessa 
15:30Kertaus, loppukeskustelu ja kysymykset  
16:00 Tilaisuuden päätös