16.5.202217.5.2022

Johtajan laatu

Johtajan laatu


Myös etäosallistumismahdollisuus!

Mitä johtajien tulisi tietää laadusta ja sen johtamisesta? Mitä on moderni laatu (tai erinomaisuus) ja kuinka siihen on päädytty? Kurssi auttaa avaamaan laadun johtamisen merkitystä ja sen taustalla vaikuttavia universaaleja prosesseja, sekä ajattelua.

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa

Johtajan laatu -koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä valiten itselle sopivat päivät lähi- ja etätoteutusta. Striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka eivät pääse lähipäiviin.

Hyödyt kurssista ovat moninaiset

Organisaatioiden ja yritysten johdolle ja johtajille suunnatun koulutuksen tarkoituksena on auttaa ymmärtämään mitä moderni laatu tarkoittaa organisaatioiden johtamisessa. Laatu on keino tehdä rahaa ja parantaa tulosta, mutta harvoin sen johtamista ymmärretään tai toteutetaan, vaikka se olisikin organisaation jatkuvuuden ja menestyksen kannalta erittäin keskeistä. Yksikään laadun tai erinomaisuuden avulla menestyvä yritys ei ole onnistunut ilman johdon ymmärrystä ja sitoutumista laatuun! Tähän tähtää myös ISO 9001:2015, jossa vastuu laadun johtamisesta on osoitettu organisaation ylimmälle johdolle – aivan oikeaan paikkaan.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joiden tehtävänä on johtaa yritystä tai organisaatiota ja luoda laatutavoitteita, strategioita. Kurssi sopii myös päälliköille, jotka johtavat myyntiä ja markkinointia, tuotekehitystä, tuotantoa tai laatua. Kurssi sopii myös henkilöille, jotka pohtivat ISO 9001:n päivittämistä uuteen ISO 9001:2015 järjestelmään ja haluavat saada yleiskäsityksen laadun johtamisesta ja siihen liitetyistä konsepteista ja filosofioista.

Palvelumme

Koulutuksessa tutustutaan luentojen, keskustelujen ja demonstraatioiden avulla modernin laadun keskeisiin ajatuksiin kuten Juranin trilogia, vaihtelun ymmärtäminen ja erityis-ja normaalivaihtelun käsitteisiin johdon näkökulmasta. Koulutuksessa käsitellään laatuajattelun kehitystä, sekä siihen liittyvien merkittävimpien vaikuttajien ajatuksia. Lisäksi käsitellään laatuun liitettyjä konsepteja kuten Lean ja Six Sigma, sekä ISO 9001. Koulutuksen tarkoituksena on, että osallistujat ymmärtävät modernin laadun määritelmän, sekä pystyvät näkemään sen soveltamisen oman organisaationsa viitekehyksessä. Lisäksi voit keskustella alan asiantuntijan kanssa tilaisuudessa tai ottaa häneen myöhemmin yhteyttä henkilökohtaisesti.

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Koulutus on kaksipäiväinen kokonaisuus. Seuraava toteutus järjestetään Lahden Sibeliustalossa 16.-17.5.2022. Koulutuspäiviin mahdollista osallistua myös etänä.

Hinta

Osallistumismaksu 1150 euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto. Lisäksi osallistujat saavat lokakuussa 2020 julkaistun uuden suomenkielisen kirjan: Lean Six Sigma 2.0. ja laatuteknologia.

eta3.jpgKouluttaja

Matti_pieni.jpg

 

 

 Matti Pesonen

sähköposti: matti@qk-karjalainen.fi
puh. 040 547 8605

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Rtli.jpgIlmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse, puhelimitse (03-7804 264) tai sivupalkista löytyvästä ilmoittaudu kurssille linkistä. Ilmoittaessasi useampia henkilöitä samasta organisaatiosta, voit lisätä muut henkilöt lisätietoihin. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

 

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:

Johtaja ja gurujen suuret laatuopit! (Julkaistu 17.8.2016)

Johtajan LAATU (Julkaistu 20.4.2016)


 

Sisältö

Kurssilla käsitellään yleispätevät, universaalit, konseptit, jotka johtajan on tiedettävä johtaakseen yritystä tai organisaatiota yhä korkeammalle laadussa. Keskeisiä johtajan mahdollistajia ja kysymyksiä erinomaiseen suorituskykyyn ovat:

 1. Kuinka luon kulttuurin ja ilmapiirin, vireen, joka suuntautuu kohti erinomaisuutta?
 2. Mitkä laatutavoitteet ja strategiat on valittava, jotta voitan kilpailun?
 3. Kuinka tuoteinnovaatioita on johdettava? Miten saan uudet tuotteet ja palvelut onnistumaan?
 4. Miten läpimurtoja (Lean ja Six Sigma) on johdettava, jotta ne hyödyntävät organisaatiota maksimaalisesti?
 5. Miten saan päivittäisen toiminnan ohjaukseen? Miten vähennän sähläystä ja hukkaa?
 6. Voiko laatua todella johtaa ja saavuttaa sen avulla erinomaisuuden? Onko laatu taloudellisesti mitattavissa oleva saavutettava ominaisuus?
 7. Mitä uusi IS0 9001:2015 "Laadunhallintajärjestelmän vaatimukset" standardi vaatii johtajilta?

Miten yritys voidaan johtaa erinomaiseen suorituskykyyn? Onko olemassa "kaiken" kattavat yleiset periaatteet, jotka toistuvat yhä uudelleen ja joita voi käyttää jokaisessa organisaatiossa vai onko jokaisen organisaation luotava "oma vasara ja kirves"?

Markkinoille tulee yhä uusia laatutyökaluja, joiden menetelmät hämmentävät ja hämärtävät kokonaisnäkemystä. Toimivatko ne todella kaikissa olosuhteissa ja jos ei, niin missä olosuhteissa ne eivät toimi! Mitkä ovat universaalit, yleispätevät ja kaiken kattavat mallit laadun johtamisessa – suunnittelussa, ohjauksessa ja parannuksessa?

Kenelle koulutus soveltuu

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joiden tehtävänä on johtaa yritystä tai organisaatiota ja luoda laatutavoitteita, strategioita. Kurssi sopii myös päällikkötasolle, jotka johtavat myyntiä ja markkinointia, tuotekehitystä, tuotantoa, laatua. Kurssi sopii myös henkilöille, jotka pohtivat ISO 9001 päivittämistä uuteen ISO 9001:2015 järjestelmään.

 

 

Tiedot

 • Kesto: 2 päivää
 • Ajankohta: 16.5.2022  - 17.5.2022
 • Sijainti:Lahti, tai etäosallistuminen
 • Hinta:1150 euroa + Alv 24 %
 • Kouluttaja:Matti Pesonen

Ohjelma

Päivä 1


8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:00 Avaus ja esittely

9:10 Kokonaiskuva laadusta ja sen vaikutuksesta liiketoimintaan
Mitä on moderni laatu?
Vaihtelun käsite ja laatu
Laadun vaikutukset ja huonon laadun kustannukset (COPQ)

10:00 Laadun mestarit ja heidän keskeiset ajatuksensa
Systeemin ymmärtäminen johtamisessa

11:00 Laadun kolme universaalia yleispätevää prosessia
Juranin laadun johtamisen trilogia

12:00 Lounas

13:00 Johtaminen ja laatukulttuuri – 

kestävä pohja toiminnalle
Kuinka organisaation täytyy muuttua ja kuinka laatua johdetaan
Juranin kulttuurin läpimurrot  

14:00 Kahvi

14:30 Laatutavoitteet ja strategia
Strategian ja tavoitteiden yhtäläisyys
Asiakasnäkökulma
Toimenpiteiden priorisointi ja Pareto-efekti

15:45 Keskustelu

16:00 Päivä päättyy

 

Päivä 2


8:15 Tuoteinnovaatiot ja niiden johtaminen

Laadun suunnittelun malli (QFD) ja merkitys 

9:00 Kahvi

Laadun ohjaus ja suorituskyky
Prosessien ja liiketoiminnan ennustettavuus (SPC)
Mitä on tilastollinen päätöksenteko ja analyysi?

12:00 Lounas 

13:00 Läpimurto ja läpimurtojen valinta
Kuinka läpimurtoja toteutetaan ja johdetaan
Toiminnan parantaminen ja kilpailu

14:00 Kahvi

14:30 ISO 9001:2015, Lean ja Six Sigma -konseptien keskeinen sisältö
ISO 9001:2015 - viitekehys systeemin rakenteelle
Lean -filosofia organisaation oppimiseen
Six Sigma - läpimurron menetelmä

Keskustelu ja yhteenveto

16:00 Koulutus päättyy