Avoin

Laadun johtaminen (etäkoulutus)

Laadun johtaminen (etäkoulutus)

Covid-19 pandemia saa luultavasti globaalin talouden sekaisin ja useat yritykset toimintansa jatkuvuuden kriisiin. Poikkeusolot paljastavat yritysten heikkoudet ennennäkemättömällä tavalla ja korostavat prosessien ja toimitusketjujen suunnittelun ja ohjauksen heikkouksia.

Prosessien ja laadun johtaminen on mitä tärkeimmässä roolissa, kun yritykset ja erilaiset organisaatiot kohtaavat normaaliksi palautuvan markkinan ja koronan jälkeisen talouden uudet haasteet.

Tämän etäkoulutuksen tarkoituksena on johdattaa osallistujat laadun johtamisen perusteisiin ja toimia mahdollisuutena kasvattaa organisaation ymmärrystä laadun johtamisesta ja tärkeydestä. Koulutus toteutetaan webinaarityyppisesti etänä ja sisältää luentoja ja lyhyitä demonstraatioita.

Koulutus on jaettu kahdelle päivälle ja on kestoltaan 2 x 3 h (sis 2 x 15 min jaloittelutaukoa). Molempien päivien jälkeen on mahdollisuus vapaaseen keskusteluun aiheesta kouluttajan kanssa.

Keskeisiä aiheita

 • Laadun moderni määritelmä ja laadun vaikutus liiketoimintaan
 • Laadun universaalit prosessit
 • Laadun johtaminen ja laatukulttuuri
 • Jatkuva parantaminen ja parannuksen johtaminen
 • ISO 9001 osana laadun johtamista
 • Lean ja Six Sigma -konseptien keskeinen sisältö

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Koulutus on kahden aamupäivän mittainen. Toteutus järjestetään etäopetuksena Teamsia käyttäen.

Hinta

Osallistumismaksu on 530 euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyy myös koulutusmateriaali.

Kouluttaja

Matti_pieni.jpg

 

 

 


Matti Pesonen

sähköposti: matti@qk-karjalainen.fi
puh. 040 547 8605

Tiedot

 • Kesto: 2 päivää (klo 9-12)
 • Ajankohta: Avoin
 • Sijainti:Teams-etäkoulutus
 • Hinta:530 € + Alv 24 %
 • Kouluttaja:Matti Pesonen

Ohjelma

Päivä 1


Päivä 1, klo 9.00-12.00

 

Mitä laadulla nykyään tarkoitetaan?

Miten moderniin määritelmään on päädytty?
- Laaduntuottokyky (suorituskyky)
Laadun merkitys organisaation toiminnassa
- Teollisuusorganisaatiot
- Palveluorganisaatiot
- Julkiset organisaatiot

Laadun universaalit prosessit

Juranin Trilogia ja universaalit prosessit laadun johtamiseen
- Laadun suunnittelu
- Laadun ohjaus
- Laadun parannus
Laadun mittaaminen
- Huonon laadun kustannukset (COPQ)
- Asiakkaan ääni (VOC)
- Prosessin laadun mittarit (CTQ)

 

Laadun johtaminen ja laatukulttuuri

Läpimurto kulttuurissa
Laatutavoitteiden ja strategian luonti

 

 

Vapaa keskustelu ja kysymykset päivän aiheesta 12.00-12.30

 

Päivä 2

 


Päivä 2 klo 9.00-12.00

 

Lyhyt kertaus edellisestä päivästä

Jatkuva parantaminen ja johtaminen

Demingin ympyrä (PDSA) ja sen ymmärtäminen


Systeemin ja vaihtelun ymmärtäminen


Laadun parantaminen ja tieteellinen metodi

 

ISO 9001 laadunhallintajärjestelmäPerusteet standardin rakenteesta ja tarkoituksesta


Keskeiset vaatimukset johdolle

 

Lean ja Six Sigma -konseptitKonseptien keskeinen sisältö ja rooli laadun johtamisessa


Suorituskyvyn parantaminen kausaalianalyysin avulla


Ajalla johtaminen ja bufferit

 

Vapaa keskustelu ja kysymykset aiheesta 12.00-13.00