Avoin

Lean ISO 9001 - Tehoa toimintajärjestelmään

Lean ISO 9001 - Tehoa toimintajärjestelmään

 

Pyri saavuttamaan maksimitehokkuss minimikeinoin! Tule kuulemaan, miten yhdistetään LEAN:n ja ISO:n periaatteet.

Sisältö

Mitä ihmettä - LEAN ISO? Onko tämä taas joku uusi ismi?

Ei. Tämä on uusi tapa ajatella ja kehittää toimintaa sekä kirjata tarvittavat dokumentit mahdollisimman selkeästi, ilman turhia jaarituksia. Ajatusmallin avulla voidaan kehittää toiminnanhallintajärjestelmä paremmaksi ja helppokäyttöisemmäksi. Keskeinen asia LEAN ISO 9000:ssa on, että dokumentaatio on riittävä, mutta minimissään. Eli laatujärjestelmän menettelyjen tulee olla niin yksinkertaisia ja käytännöllisiä, että työtä tekevät ihmiset voivat noudattaa niitä jokapäiväisessä työssään. Toinen asia on, että on luotava vakioidut, vakiinnutetut prosessit, joita kehitetään tarpeen mukaan jatkuvasti. LEAN -periaatteet täydentävät ISO:a. Molemmat korostavat standardoituja toimintatapoja perustana jatkuvalle parantamiselle ja henkilöstön osallistumiselle kehittämään asioita. ISO käskee parantamaan mutta ei sano miten se tehdään. LEAN antaa meille välineet parantamiseen samoin kuin hukan vähentämiseen. ISO ei myöskään rohkaise henkilöstön osallistumista, minkä taas puolestaan LEAN -periaatteet tekevät. Näin nämä kaksi näkökulmaa täydentävät toisiaan. LEAN-ajatukset opettavat meidät tekemään tehokkaan, yksinkertaisen ja helposti hallittavan laatujärjestelmän, jota pidetään koko ajan ajan tasalla, mahdollisimman yksinkertaisena ja selkeänä. ISO 9000 sisältää usein paljon hukkaa. Se on ehkä yliprosessoitu, ei sisällä johdon sitoutumista, tavoitteet ovat heikkoja, liikaa auditointia/katselmointia, liian vähän koulutusta, ylidokumentoitu, liikaa korjaustoimia ja lukuisia järjestelmiä.

Kurssilla opitaan, miten vältetään järjestelmän pöhötystautia ja keskitytään varmistamaan, että tarpeelliset dokumentit on laadittu, mutta mitään ylimääräistä ei ole kirjattu vain kirjaamisen vuoksi. Esimerkkinä esitellään kahden sivun käsikirja. Lisäksi käsitellään A3-ajattelun soveltamista, 5S:n periaatteita ja auditointikävelyjä. Lopuksi esitellään malli, jolla voidaan tarkistaa, kuinka kehittynyt LEAN ISO 9001 järjestelmä on.

Hinta

Osallistumismaksu 680 euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä luentoaineisto.

Kouluttaja

tanja_n.jpg

 

 

 

 


Tanja Karjalainen

Tiedot

  • Kesto: 1 päivä
  • Ajankohta: Avoin
  • Sijainti:, Avoin
  • Hinta:680 euroa + Alv 24 %
  • Kouluttaja:Tanja Karjalainen

Ohjelma

Päivä 1

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely, ohjelma
09:15 Standardin ISO 9001:2008 vaatimukset
järjestelmälle
10:00 LEAN ja ISO 9001 - kaksi toisiaan täydentävää järjestelmää
Dokumentaation hoikistaminen
Lihavan järjestelmän vaarat
5S-työkaluna dokumentaation  yksinkertaistamisessa
Dokumentaation kehittäminen, järjestäminen ja vakiointi
12:00 Lounas
13:00 LEAN käytäntöjen ja toimintajärjestelmän
yhteensovittaminen
Miten hyödyntää A3-ajattelua
Johdon katselmusten ja LEAN:n  yhdistäminen
Hukka jatkuvan parantamisen prosessissa
Dokumentaation muutosten ja hyväksymisen hallinta
Tiedostojen ja kansioiden saattaminen 5S-kuntoon
14:30 Kahvi
15:00 Hukan minimointi tallenteiden ohjauksessa, johdon katselmuksissa jne.
LEAN ISO 9001 kypsyystestin suorittaminen
16:00 Keskustelu ja tilaisuuden päätös