Avoin

Lean Six Sigma Myynnin Pro -koulutus


Myös etäosallistumismahdollisuus!

Lean Six Sigma Myynnin Pro -tutkinto ensimmäisenä Suomessa!
Lean Six Sigma -menetelmien hyödyt yritysten kilpailukyvyn kehittämisessä ovat kiistattomat. Tuotanto- ja palveluprosessien "hukan" poistamisen lisäksi menetelmiä voi nyt hyödyntää myös myynnissä, tarjousten voittoprosentin kasvattamiseen. Lean-myynnin pioneeri UltraLeanBusiness Oy Ltd ja Lean Six Sigma -koulutusten pioneeri Quality Knowhow Karjalainen Oy ovat nyt yhdistäneet voimansa ja tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden Lean Six Sigma Myynnin Pro -koulutukseen ja tutkintoon.


Haluatko sertifioitua Lean Six Sigma Myynnin -ammattilaiseksi?

Koulutuksessa opit parantamaan tarjousten voittoprosenttia käyttäen tuotanto- ja palveluympäristöistä tuttuja ja tehokkaaksi todistettuja Lean Six Sigma -menetelmiä sekä Lean-myynnin innovatiivista data-analytiikkaa. Tämä tapahtuu hyödyntämällä yrityksessäsi olevaa tai asiakkailta kerättävää tietoa kilpailukyvyn taustalla olevista tekijöistä ja niiden juurisyistä.

Samalla koulutus on erinomainen laatutekniikan peruskoulutus, jossa tutustutaan laajaan määrään myynnille olennaisiin laatutekniikan työkaluihin, analyyseihin ja tekniikoihin.

Lean Six Sigma Myynnin Pro -koulutus on suunnattu myynnin ammattilaisille asemasta riippumatta. Myyntijohtajat oppivat uuden faktapohjaisen ja prosessikehitykseen perustuvan johtamismallin ja myyntiprosessin kehittäjät oppivat tehostamaan myyntiprosessia huomioiden etenkin mitattavat vaikutukset tarjousten voittoprosenttiin. Myyjät taas oppivat voittamaan tarjouksia hyödyntäen tehokkaasti yrityksessä olevaa tietoa vahvuuksista ja heikkouksista. Koulutus soveltuu hyvin myös hinnoittelu-, tuotehallinta- tai business-intelligence organisaatioiden jäsenille. Kaikkien datalukutaito kasvaa huomattavasti ja oma henkilökohtainen kilpailukyky työmarkkinoilla paranee.

Koulutus on laaja tilastolliseen, kvantitatiiviseen ongelmanratkaisumetodiikkaan perustuva valmennusohjelma, joka hyödyntää uudenlaista lähestymistapaa koulutuksessa. Koulutuksessa yhdistetään perinteinen koulutus ja interaktiivinen ohjelmistokoulutus sekä käytännön projektit. Integraatio vaatii uudentyyppisen opetusmetodiikan, jossa jokaisella osallistujalla tulee olla tietokone ja ohjelmistot (Excel, MINITAB) jatkuvasti käytössä. Koulutuksessa hyödynnetään laajasti myös Lean-myynnin kojelautaa

Tehokkaat työkalut myyntiprosessin parantamiseen!

Koulutus keskittyy prosessien parantamiseen DMAIC -mallin avulla sekä opettaa keskeisimpiä Lean Six Sigman työkaluja. Se tarjoaa osallistujille yleiskuvan niin Lean Six Sigmasta kuin myös keskeisistä myyntiprosessiin liittyvistä menettelyistä ja käsitteistä.

Koulutusjaksojen välissä sovelletaan opittuja työkaluja omaan projektiin. Kun työkaluja on käytetty omassa projektissa ja niiden käyttö on raportoitu vaaditulla tavalla, osallistuja saa osallistumistodistuksen lisäksi Lean Six Sigma Myynnin Pro -sertifikaatin.

Kansainvälisen mallin mukaan, suomalaista innovaatiota hyödyntäen

Quality Knowhow omaa Suomen pitkäaikaisimman (alkaen 1986) ja laajimman kokemuksen laatujohtamisen, laatutekniikan ja Lean Six Sigma -menetelmien kouluttamisesta (Six Sigma vuodesta 1999-), valmentamisesta ja soveltamisesta suomalaiseen yrityskulttuuriin. Tämä on taannut korkean onnistumisprosentin ja merkittävät tulokset yrityksissä.

Koulutus noudattaa Lean Six Sigma -koulutuksissa hyväksi havaittua tietosisältöä ja interaktiivista metodiikkaa. Tässä pedagogisesti oppimista tukevassa menettelytavassa luennot, käytännön harjoitukset ja todellinen projektityö vuorottelevat lomittain toistensa kanssa. Näin opetettavien konseptien, menetelmien ja työkalujen yhteys käytäntöön on mahdollisimman saumaton.

Keskittymällä etenkin tarjousten voittoprosentin kasvattamiseen varmistetaan menetelmien välitön sovellettavuus sekä suurten että pienten yritysten myyntiin. Lisäksi koulutuksessa hyödynnetään suomalaista innovaatiota tekoälyn hyödyntämiseen myynnissä.

Koulutuksen tavoitteet

 • Merkittävät parannukset tarjousten voittoprosentissa
 • Lean Six Sigma -projektien tiimi- ja työkalutaitojen oppiminen
 • Yksittäisten kehitysprojektin toteutus, keskittyen tarjousten voittoprosenttiin
 • Oman ammattitaidon ja kilpailukyvyn parantaminen
 • Hankkia tietotaito, kuinka muutetaan prosessia tehokkaammaksi
 • Oppia laatutekniikan merkitys parannustoiminnassa
 • Oppia tilastollista data-analyysiä

eta2.jpgKoulutuksen ajankohta ja laajuus

Kevät 2021 (aikataulu tarkentuu myöhemmin)

Koulutuksen laajuus on 8 päivää.

Koulutuspaikka

Koulutus järjestetään Lahden Sibeliustalossa. Koulutuspäiviin mahdollista osallistua myös etänä.

Konkreettista hyötyä projektityöllä

Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät tarjousten voittoprosentin kasvattamiseen liittyvän projektityön omaan organisaatioonsa. Oma projekti on tärkeä. Sen avulla opiskelija oppii paremmin, muistaa paremmin ja voi osoittaa koulutuksen välittömät ja pitkäkestoiset hyödyt yritykselle.

Osallistujat soveltavat jatkuvasti oppimaansa todelliseen parannusprojektiin hankkien näin erinomaisen tietotaidon prosessien tehokkaasta parantamisesta ja työkalujen käytöstä. Lean Six Sigma Myynnin pioneeri tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen.

Aikaisempaa osaamista Lean Six Sigmasta ei vaadita

Osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa tuntemusta Lean Six Sigmasta ja sen soveltamisesta. Kaiken tarvittavan opit ja sisäistät kurssilla.

Suomenkielinen toteutus

Koulutuskielenä on suomi. Koulutus pitää sisällään erittäin laajan suomenkielisen Lean Six Sigma -koulutusmateriaalin, tarvittavien ohjelmien käyttökoulutuksen, harjoitusdatatiedostot muistitikulla, esimerkit ja lomakepohjat. Lisäksi koulutus pitää sisällään Lean-myynnin UUTUUS-kirjan (UltraLeanSales, yrityksen kasvun vallankumous, Leijala, 2019) jota käytetään koulutuksen tukena ja taustamateriaalina.

Sertifiointi

Projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään Lean Six Sigma Myynnin Pro -arvo sekä arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n ja UltraLeanBusiness Oy Ltd:n yhdessä myöntämä Lean Six Sigma Myynnin Pro -sertifikaatti.

Kouluttajat 

antti-leijala-2.png

Antti Leijala
sähköposti: antti.leijala@ultraleanbusiness.com
puh. 0400 398985
https://www.linkedin.com/in/anttileijala/

 

Matti_pieni.jpg

Matti Pesonen
sähköposti: matti@qk-karjalainen.fi
puh. 040 547 8605
https://www.linkedin.com/in/mattipesonen/


Koulutuskustannukset

Julkisen Lean Six Sigma Myynnin Pro -koulutuksen hinta: 3900 euroa + Alv 24 % / hlö. Kysy useamman hengen ryhmätarjous erikseen.

Koulutusohjelman hintaan sisältyvät

 • Kahvit ja lounaat Sibeliustalossa
 • Laaja suomenkielinen koulutusaineisto
 • Suomenkieliset lähiopetuspäivät, 8 päivää
 • Kirja: Antti Leijala: UltraLeanSales, yrityksen kasvun vallankumous
 • QKK Lean Six Sigma Roadmap, harjoitustiedostot muistitikulla
 • Projektin etätuki
 • Todistus koulutuksen suorittamisesta.
 • Projektin hyväksytysti suorittaneelle arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n ja UltraLeanBusiness Oy Ltd:n yhdessä myöntämä Lean Six Sigma Myynnin Pro -sertifikaatti

Lean Six Sigma Myynnin Pro -koulutusprojektien tavoitteena on vähintään 3-6% parannus tarjousten voittoprosenttiin. Pienissäkin yrityksissä tämän rahallinen vaikutus on huomattava.

MINITAB -ohjelmisto

Kurssille osallistujalla täytyy olla kannettava tietokone, jossa on asennettuna Minitab-ohjelmisto. Minitab-ohjelmasta on saatavilla useita vaihtoehtoja. Kysy lisää QKK:n toimistolta osoitteesta: toimisto@qk-karjalainen.fi.

Majoittuminen

Osallistujat hoitavat itse hotellivarauksensa haluamastaan hotellista. Quality Knowhow Karjalainen Oy on sopinut Sokos Hotellien kanssa osallistujien käyttöön sopimushinnat majoittautumista varten. Lisätietoa majoittumisesta täältä!

 

Tiedot

 • Kesto: 8 päivää
 • Ajankohta: Avoin
 • Sijainti:Lahti, tai etäosallistuminen
 • Hinta:3900 euroa + Alv 24 %
 • Kouluttaja:Antti Leijala ja Matti Pesonen

Ohjelma

Päivä 1