Avoin

LEAN -toteuttajan koulutus

LEAN -toteuttajan koulutus

 

Miksi joudun odottamaan sohvaa neljä viikkoa, vaikka sen tekemiseen menee aikaa alle tunti? Lean -toteuttaja koulutuksessa selviää, miten yritys voisi hyödyntää Lean -filosofiaa jokapäiväisessä toiminnassaan.

Koulutus on suunnattu käytännön toteuttajille sekä kehittäjille. Lean ei ole pelkästään tuotantoa koskeva asia. Se sopii myös erinomaisesti palvelu- ja tukiprosesseihin.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa ymmärrys Leanista, ongelmien vaikutuksesta tuottavuuteen sekä työkalujen roolista ja parannustoiminnan toteuttamisesta organisaatiossa. Koulutus sisältää workshop -harjoituksia, Lean -demonstraatioita ja Lean -casen. Kurssilaiset tekevät koulutuksen aikana välityön. Kurssi sisältää paljon käytännönharjoituksia

Lean, mitä se on?

Lean on asiakaslähtöinen prosessijohtamisen malli. Se perustuu virtauksen ja asiakkaan arvon maksimointiin. Se on siis toiminta- ja ajattelutapa, jossa virtausta ja jalostusarvon osuutta maksimoidaan ymmärtämällä ja ratkaisemalla ongelmia, jotka tuottavat meille hukkaa. 

Hukka, Waste, (Muda, Mura, Muri) on mitä tahansa, joka havaitaan meidän toiminnassa ja estää tuottamasta asiakkaalle lisäarvoa. Yleisesti yrityksissä asiakkaalle arvoa tuottavan ajan osuus on alle 5 % ja loppu 95 % on hukkaa. 

Lean lanseerataan usein ainoastaan hukan poistomenetelmänä, eikä välttämättä tiedosteta sen perimmäistä tarkoitusta. Läpimenoajan lyhentäminen (nopeuden kasvattaminen) on yksi Leanin keskeinen tavoite. On tärkeä ymmärtää, kuinka hukka muodostuu ja pidentää läpimenoaikaa. Merkittävä hukan osuus paljastaa meille tehottomuuden. 

Leanissa on keskeistä ymmärtää, mitä asiakas tahtoo ja kuinka se toteutetaan yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta kannattavasti. Rother kuvasi jo kauan käytössä olleen päämäärämallin erinomaisesti viidellä askeleella Toyota Kata -kirjassa. Tämä malli ja sen sisäistäminen tuo rutiinin jatkuvalle muutokselle kohti päämäärää. Nykytilan ja tavoitteen väliin ei ole olemassa yhtä oikeaa tietä. Tämän tuntemattoman välin ratkaisemiseen tarvitaan tieteellinen menetelmä, parannusmalli. Menetelmä tunnetaan paremmin Demingin ympyränä, PDSA. Ympyrä luo strategian muutokselle, ohjaa ideoimaan muutoksen ja testaamaan sen sekä arvioimaan tulosten perusteella idean toimivuutta.

Ajankohta

Ajankohta avoin, kysy yrityskohtaista tarjousta.

Hinta

Koulutuksen hinta on 2250 eur + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto. Lisäksi osallistujat saavat suomenkielisen Toyota Kata -kirjan.

Kouluttaja

Antti_uusi.jpg

 

 

 

 

Antti Piirainen

sähköposti: antti@qk-karjalainen.fi
puh. 040 502 2702

Yrityksellä ja sen kouluttajilla on pitkäaikainen ja vankka kokemus Toyotan -menetelmästä, Lean -teoriasta ja työpajoista.

 

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Rtli.jpg

Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse, puhelimitse (03-7804 264) tai sivupalkista löytyvästä ilmoittaudu kurssille linkistä. Ilmoittaessasi useampia henkilöitä samasta organisaatiosta, voit lisätä muut henkilöt lisätietoihin. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä. 

Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Tiedot

  • Kesto: 5 päivää
  • Ajankohta: Avoin
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta:2250 euroa + Alv 24 %
  • Kouluttaja:Antti Piirainen

Ohjelma

Päivä 1

 

Johdatus laadun perusteisiin

 

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus, esittely, ohjelma

Laatu, mitä se on?

Muutos, miksi pitää muuttua

Muutos ja kulttuuri

Vaihtelun ymmärtäminen

Poikkeamateoria, erityissyy, satunnaisyy

Tilastollinen prosessinohjaus, Laatutaulut SPC

Leanin perustyökalujen rooli

Ongelmanratkaisu

12:00 Lounas

13:00 Prosessikuvaukset

Prosessien kuvaustekniikat - SIPOC

SIPOC workshop harjoitus

14:30 Kahvi

15:00 Prosessin määrittäminen

VSM arvovirtakuvauksen tarkoitus

16:00 Ensimmäinen päivä päättyy

Päivä 2

 

Johdatus Lean -toimintaan

 

08:30 Päivän aloitus

Lean mitä se on?

Hukka ja arvoa lisäävä aika

Toyota KATA

Nykytila, tulevatila ja parannus, 

Mistä parannuspotentiaali syntyy? 

Kuinka parannuspotentiaalia arvioidaan?

PCE, Littlen laki, läpivyörytetty onnistuminen

Value Stream Mapping

Leanin perustyökalujen rooli

12:00 Lounas

13:00 Paloautopeli

1. kierros: Funktionaalinen toiminta

2. kierros: 1x1, solutuotanto ja ylituotannonesto

14:30 Kahvi 

15:00 3. kierros: tasapainotettu tehdas

16:00 Toinen päivä päättyy

Päivä 3

 

Arvovirran tunnistaminen

 

08:30 Päivän aloitus

Parannuskohteen tunnistaminen

Value Stream Mapping

Arvovirran valinta

Kuinka arvovirtakuvaus luodaan

Harjoitus VSM

12:00 Lounas

13:00 VSM kuvaaminen jatkuu

Mitä VSM:stä voi havaita?

Tahtiaika

14:30 Kahvi 

15:00 Keskeisimmät mittarit

Läpimenoaika, PCE, OEE 

Tulppa-analyysi

16:00 Kolmas päivä päättyy

Päivä 4

 

Suorituskykyongelma

 

08:30 Päivän aloitus

5S:n konsepti 7 hukkaa

Harjoitus: Numeropeli - 5S simulointi

5S:n pilarit 1-5 käytännössä

1. pilari Lajittelu, 2. pilari Järjestäminen

3. pilari Puhdistaminen

12:00 Lounas

13:00 4. pilari Systematisointi, 5. pilari Sitoutuminen

14:30 Kahvi 

15:00 Suorituskykyongelmanratkaisustrategia

Monimuuttuja testaaminen

Harjoitus: Legoautokoe 

Mitä Lego -koe voisi tarkoittaa teillä?

Case Kirjapaino

16:00 Neljäs päivä päättyy

Päivä 5

 

Suorituskykyongelma

 

08:30 Päivän aloitus

Valittujen projektikohteiden esittely 

Parannustoimenpiteiden tunnistaminen

SMED – nopeat vaihdot

12:00 Lounas

13:00 A3 – ongelmanratkaisu

 Kalanruotokaavio (harjoitus)

14:30 Kahvi 

15:00 Ongelmanratkaisun mentaalimalli

Ongelman tunnistaminen ja kuvaaminen

Analyysi 

16:00 Koulutus päättyy