Alkaen 22.2.2022

LEAN-toteuttajan koulutus

LEAN-toteuttajan koulutus


Myös etäosallistumismahdollisuus!

Lean on asiakaslähtöinen prosessijohtamisen malli. Se perustuu virtauksen ja asiakkaan arvon maksimointiin. Se on siis toiminta- ja ajattelutapa, jossa virtausta ja jalostusarvon osuutta maksimoidaan ymmärtämällä ja ratkaisemalla ongelmia, jotka tuottavat meille hukkaa.

Lean lanseerataan usein ainoastaan hukan poistomenetelmänä, eikä välttämättä tiedosteta sen perimmäistä tarkoitusta. Leanissa on keskeistä ymmärtää, mitä asiakas tahtoo ja kuinka se toteutetaan yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta kannattavasti.

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa

Lean-toteuttajan koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä valiten itselle sopivat päivät lähi- ja etätoteutusta. Striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka eivät pääse lähipäiviin.

Tarjoamme

Koulutuksen tavoitteena on antaa ymmärrys Leanista, ongelmien vaikutuksesta tuottavuuteen sekä työkalujen roolista ja parannustoiminnan toteuttamisesta organisaatiossa. Koulutus sisältää workshop -harjoituksia, Lean -demonstraatioita ja Lean -casen. Kurssilaiset tekevät koulutuksen aikana välityön. Kurssi sisältää paljon käytännön harjoituksia.

Hyödyt kurssista ovat moninaiset

Mike Rother kuvasi jo kauan käytössä olleen päämäärämallin erinomaisesti viidellä askeleella Toyota Kata -kirjassa. Päämäärämalli ja sen sisäistäminen tuo rutiinin jatkuvalle muutokselle kohti päämäärää. Nykytilan ja tavoitteen väliin ei ole olemassa yhtä oikeaa tietä. Tämän tuntemattoman välin ratkaisemiseen tarvitaan tieteellinen menetelmä, parannusmalli. Menetelmä tunnetaan paremmin Demingin ympyränä, PDSA. Ympyrä luo strategian muutokselle, ohjaa ideoimaan muutoksen ja testaamaan sen sekä arvioimaan tulosten perusteella idean toimivuutta.

Kohderyhmä

Lean-toteuttajan koulutuksessa selviää, miten yritys voisi hyödyntää Lean-filosofiaa jokapäiväisessä toiminnassaan. Koulutus on suunnattu käytännön toteuttajille sekä kehittäjille. Lean ei ole pelkästään tuotantoa koskeva asia. Se sopii myös erinomaisesti palvelu- ja tukiprosesseihin.

Palvelumme

Koulutus on viiden päivän mittainen. Koulutus sisältää workshop -harjoituksia, Lean-demonstraatioita ja Lean-casen. Kurssilaiset tekevät koulutuksen aikana välityön. Lisäksi voit keskustella alan asiantuntijan kanssa tilaisuudessa tai ottaa häneen myöhemmin yhteyttä henkilökohtaisesti.

Koulutuksen tarkempi ohjelma löytyy sivupalkista.

eta1.jpgKoulutuksen ajankohta ja laajuus

Koulutus on viiden päivän mittainen.

1. jakso: 22.-23.2.2022
2. jakso: 29.-30.3.2022
3. jakso: 25.4.2022

Koulutuspaikka

Koulutus järjestetään Lahden Sibeliustalossa. Koulutuspäiviin mahdollista osallistua myös etänä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 2250 eur + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto. Lisäksi osallistujat saavat suomenkielisen Toyota Kata -kirjan.

Kouluttaja

kimmo-120.jpg

 

 

 

 


Kimmo Liuksiala

sähköposti: kimmo@qk-karjalainen.fi
puh. 050 592 6478

 

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Rtli.jpg

Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse, puhelimitse (03-7804 264) tai sivupalkista löytyvästä ilmoittaudu kurssille linkistä. Ilmoittaessasi useampia henkilöitä samasta organisaatiosta, voit lisätä muut henkilöt lisätietoihin. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä. 

Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.


 

Lean, mitä se on?

Lean on asiakaslähtöinen prosessijohtamisen malli. Se perustuu virtauksen ja asiakkaan arvon maksimointiin. Se on siis toiminta- ja ajattelutapa, jossa virtausta ja jalostusarvon osuutta maksimoidaan ymmärtämällä ja ratkaisemalla ongelmia, jotka tuottavat meille hukkaa. 

Hukka, Waste, (Muda, Mura, Muri) on mitä tahansa, joka havaitaan meidän toiminnassa ja estää tuottamasta asiakkaalle lisäarvoa. Yleisesti yrityksissä asiakkaalle arvoa tuottavan ajan osuus on alle 5 % ja loppu 95 % on hukkaa. 

Lean lanseerataan usein ainoastaan hukan poistomenetelmänä, eikä välttämättä tiedosteta sen perimmäistä tarkoitusta. Läpimenoajan lyhentäminen (nopeuden kasvattaminen) on yksi Leanin keskeinen tavoite. On tärkeä ymmärtää, kuinka hukka muodostuu ja pidentää läpimenoaikaa. Merkittävä hukan osuus paljastaa meille tehottomuuden. 

Leanissa on keskeistä ymmärtää, mitä asiakas tahtoo ja kuinka se toteutetaan yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta kannattavasti. Rother kuvasi jo kauan käytössä olleen päämäärämallin erinomaisesti viidellä askeleella Toyota Kata -kirjassa. Tämä malli ja sen sisäistäminen tuo rutiinin jatkuvalle muutokselle kohti päämäärää. Nykytilan ja tavoitteen väliin ei ole olemassa yhtä oikeaa tietä. Tämän tuntemattoman välin ratkaisemiseen tarvitaan tieteellinen menetelmä, parannusmalli. Menetelmä tunnetaan paremmin Demingin ympyränä, PDSA. Ympyrä luo strategian muutokselle, ohjaa ideoimaan muutoksen ja testaamaan sen sekä arvioimaan tulosten perusteella idean toimivuutta.

Tiedot

  • Kesto: 5 päivää
  • Ajankohta: Alkaen 22.2.2022
  • Sijainti:Lahti, tai etäosallistuminen
  • Hinta:2250 euroa + Alv 24 %
  • Kouluttaja:Kimmo Liuksiala

Ohjelma

Päivä 1

 

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus, esittely, ohjelma

Lean perusteet

Tausta ja lainalaisuudet

Toiminnan lainalaisuudet, Littlen laki, saantolaskelma

Vaihtelun vaikutus tuottavuuteen

Kuinka parannuspotentiaali konkretisoidaan?

Toyota Kata - Nykytila, tavoitetila ja parannus

Lean ja ongelmanratkaisu - PDCA

12:00 Lounas

13:00 Demonstraatio Lean -peli: Paloautopeli

Funktionaalinen tehdas

14:30 Kahvi

PDCA - Tehtaan kehittäminen¨

Harjoituksen purku ja analyysi

Leanin avainkonseptit

16:00 Ensimmäinen päivä päättyy

Päivä 2

 

08:15 Päivän aloitus

Arvovirtakuvaus (VSM) ja parannusprosessi

Kohteen tunnistaminen

Määrä- ja reittianalyysi

Nykytilakuvaus

VSM, Value Stream Mapping

11:30 Lounas

12:30 Harjoitus ryhmätyönä

VSM -kuvaus

Mitä arvovirtakuvauksesta nähdään

Informaatio- ja materiaalivirrat sekä prosessidata

14:00 Kahvi

14:30 Mittarit

OEE

Läpimenoaika, jne

Aikamerkittävät mittarit

16:00 Toinen päivä päättyy

Päivä 3

 

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Välitöiden katselmointi

Jokainen esittelee, mitä havaintoja on tehty nykytilaa kuvattaessa - esteet ja mahdollisuudet

Kysynnän tunnistaminen - tahtiaika

Kysynnän ja kapasiteetin tarkastelu - tahtikuva

12:00 Lounas

13:00 5S:n rooli

Muutos, organisointi ja käytettävyys, Poka Yoke

14:30 Kahvi

15:00 Päivittäinen johtaminen

Resurssien varmistaminen, ohjaaminen,

parantaminen, visualisointi

 Tulevan tilan suunnittelu

8 kysymystä kohti tavoitetilaa

16:00 Kolmas päivä päättyy

 

Päivä 4

 

08:15 Päivän aloitus

Ongelmanratkaisu ja parantaminen

Mitä parantaminen on?

PDCA -malli, mentaalimalli

Erityissyy ja satunnaissyyongelmat

Mitä on muuttunut?

Mitä pitää muuttaa?

11:30 Lounas

12:30 A3-ongelmanratkaisu

14:00 Kahvi

14:30 Perustyökaluja ideoimiseen

5W2H, Aivoriihi, CE-matriisi, 5 Miksi,

Ideoiden luokittelu (9-3-1 -analyysi)

Ideoiden käyttöönotto

16:00 Neljäs päivä päättyy

 

Päivä 5

 

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Välitöiden katselmointi

Jokainen esittelee, mitä parannuksia on

suunnitellut tai toteuttanut

12:00 Lounas

13:00 Suorituskykyongelman ratkaisu

 Monimuuttujatestit

14:30 Kahvi

15:00 Harjoitus: Legoautokoe

Mitä tämä voisi tarkoittaa teillä?

16:00 Koulutus päättyy