Alkaen 30.5.2022

Lean-johtajakoulutus (20 päivää)

Lean-johtajakoulutus (20 päivää)


Myös etäosallistumismahdollisuus!

Tieto ja taito ovat tärkeitä onnistuneessa parannustoiminnan johtamisessa. Asiakkaasi vaatii ketterämpää toimintaa ja parempaa toimitusvarmuutta. Samalla organisaatiosi pitäisi parantaa tuottavuutta. Haluat tietää, kuinka nämä tavoitteet saavutetaan ja kehitystoimenpiteet organisoidaan käytännön toimenpiteiksi. 

Tarjoamme

Koulutuksessa käsitellään toiminnan ja tuottavuuden parantamista kokonaisvaltaisesti. Koulutus auttaa ajattelemaan uudella tavalla, kehittämään osallistujan kykyä tutkia ja kehittää toimintaympäristöä ja prosesseja huomioiden ihmiset ja heidän erilaisuudet. Se auttaa ymmärtämään miksi, kuinka ja missä erityyppiset Lean-menetelmät ja työkalut toimivat ja auttavat saavuttamaan tavoitteesi. Koulutuksessa käsitellään Leanin taustalla tuotanto- ja palveluorganisaatioissa olevia lainalaisuuksia, vaihtelua, ihmisten johtamista sekä Lean-työkaluja.

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa

Lean-johtajakoulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä valiten itselle sopivat päivät lähi- ja etätoteutusta. Striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka eivät pääse lähipäiviin.

Hyötysi

Opit ymmärtämään miksi ja millaisessa ympäristössä Lean-työkalut toimivat. Ymmärrät johtamisjärjestelmän roolin kehitystoiminnassa ja sen koordinoinnissa. Koulutuksen rinnalla toteutettava projektityö sitoo opetettavan teorian käytäntöön ja tuo organisaatiolle taloudellisesta hyötyä välittömästi. Lisäksi saat hyvän lähtökohdan ja syvällisen ymmärryksen Lean-muutokseen organisaatiossa. 

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille taustasta, tehtävästä tai organisaatiosta riippumatta. Koulutus on suunnattu niille, jotka haluavat oppia ymmärtämään Lean-ajattelua syvällisemmin sekä parantamaan toimintaa kokonaisvaltaisesti. 

Palvelumme 

Lean-johtajakoulutus on laaja 20-päiväinen kokonaisuus, joka noudattaa ASQ:n tietosisältöä (Body of Knowledge, BOK). Lean-johtajakoulutus ei ole pelkästään työkalujen käsittelyä ja omaksumista vaan koulutuksessa käsitellään laajemmin Lean-filosofiaa ja johtamista. Opetus tapahtuu luentojen, demonstraatioiden ja harjoitusten avulla.

Koulutuksen tarkempi sisältökuvaus löytyy koulutuksen ohjelmarungosta sekä kurssiesittelyn lopusta kohdasta aihekuvaus.  

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Koulutuksen kesto on 20 päivää. Seuraava koulutus alkaa toukokuussa 2022 Lahden Sibeliustalossa. 

1. jakso: 30.-31.5.2022
2. jakso: 8.-10.6.2022
3. jakso: 22.-23.8.2022
4. jakso: 8.-9.9.2022
5. jakso: 26.-27.9.2022
6. jakso: 17.-18.10.2022
7. jakso: 14.-15.11.2022
8. jakso: 28.-29.11.2022
9. jakso: 19.-20.12.2022
Final-päivä: 16.2.2023

eta1.jpg

Koulutuksen rungon löydät täältä.

Koulutuspaikka

Koulutus järjestetään Lahden Sibeliustalossa. Koulutuspäiviin mahdollista osallistua myös etänä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 8900 eur + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto. Lisäksi osallistujat saavat tarvittavat tiedostot muistitikulla ja The Lean Strategy -kirjan. 

Suomenkielinen toteutus

Koulutuskielenä on suomi. Koulutus pitää sisällään erittäin laajan suomenkielisen Lean-koulutusmateriaalin sekä tiedostot ja lomakepohjat muistitikulla. 

Kouluttajat

 Matti_pieni.jpg    Antti_90.jpg

 

 

 

Matti Pesonen ja Antti Piirainen

 

Pitkäaikaisella kokemuksella, kansainvälisen mallin mukaan

ASQ.jpgOlemme luoneet kansainvälistä ASQ:n tietosisältöä (Body of Knowledge, BOK) noudattavan Lean -johtajakoulutuksen. ASQ Body of Knowledge pitää sisällään kolme erilaista kokonaisuutta: taktinen, integroiva ja strateginen. Lean -johtajakoulutus on kombinaatio kaikkea näitä kolmea mutta pääpaino on taktisessa ja strategisessa tasossa. BOK pitää sisällään 173 kohtaa, jotka jakautuvat neljään osioon: kulttuurin mahdollistaminen, jatkuva prosessin parannus, yhdenmukainen Lean -yrityskulttuuri ja liiketoimintatulokset.

Lean -johtajakoulutuksen tarkoituksena on tarjota korkeatasoista tietoa Leanista, toiminnan kehittämisen neljästä komponentista ja niiden käytännön merkityksestä sekä soveltamisesta organisaatioihin. Koulutus on kokonaisuus, joka antaa polun ja työkalut, kuinka luodaan merkittävä parannus. Mitä enemmän Leaniin perehtyy, päätyy opetukseen: hanki riittävä tieto ja taito Leanista, jos aiot menestyä Lean -parannuksissa.

Koulutus on kokonaisuus, jossa käydään yksittäisten parannusten toteutuspolku ja työkalut sekä Lean -johtamiseen ja kulttuuriin liittyviä asioita. Mitä enemmän Leaniin perehtyy, päätyy opetukseen: hanki riittävä tieto ja taito Leanista, jos aiot menestyä Lean -parannuksissa.

Konkreettista hyötyä projektityöllä

Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät valmennusprojektia omaan organisaatioonsa. Oma projekti on tärkeä. Sen avulla opiskelija oppii paremmin, muistaa paremmin ja voi osoittaa koulutuksen hyödyn yritykselle. Opiskelijat soveltavat oppimaansa todelliseen kehityshankkeeseen hankkien näin erinomaisen tietotaidon Lean-ajatteluun ja -työkaluihin. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen.

Sertifiointi

Lean-projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean-johtaja sertifikaatti.

Aikaisempaa osaamista Leanista ei vaadita

Osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa tuntemusta Leanista ja sen soveltamisesta. Kaiken tarvittavan opit ja sisäistät kurssilla. Koulutus on suunnattu yritysten henkilöstölle. 

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse, puhelimitse (03-7804 264) tai sivupalkista löytyvästä ilmoittaudu kurssille linkistä. Ilmoittaessasi useampia henkilöitä samasta organisaatiosta, voit lisätä muut henkilöt lisätietoihin. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä. 

Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

 


 

Sisällön kuvaus

Kokonaisvaltainen lähestymistapa.jpg

Tänä päivänä organisaatioiden johto suunnittelee jatkuvasti, kuinka toiminnan tuottavuutta ja kilpailukykyä parannetaan. Usein organisaatioiden nykyinen toimintataso ei riitä tyydyttämään asiakkaiden tarvetta toimitusajan ja sen luotettavuuden, hinnan ja laadun osalta.

Parannustoiminta on kokonaisvaltaista lähestymistä liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämiseen, eikä keskustelua tekniikoista ja menetelmistä. Lean -johtajakoulutuksessa liiketoiminnan kehittämistä lähestytään kokonaisuutena huomioiden toimintaympäristöä säätelevät lainalaisuudet (Factory Physics). 

Lean on virtauksen kiihdyttämiseen ja arvon tuoton maksimointiin perustuva tekniikka. Leanin alkuperä on Toyotan tuotantosysteemi (TPS), joka Yhdysvalloissa myöhemmin 1990-luvun taitteessa nimettiin Lean -tuotannoksi. Toyota Production Systeemin tulokset julkaistiin ensimmäisen kerran suurelle yleisölle vuonna 1977 Sugimorin, Kusunokin, Chon ja Uchikawan kirjoittamassa artikkelissa (Int. J. Prod. Res. 1977, vol, 15, no. 6, pp 553-564).

toyotateksti.jpg

Myöhemmin Womac, Jones ja Roos kirjoittivat MIT:n tekemästä tutkimuksesta kirjan: The Machine that Changed the World. Kirjassa esitellään, kuinka Toyota yhteistyössä GM:n kanssa sai tappiollisen autotehtaan muutettua nopeasti tuottavaksi yhtiöksi. Näistä ajoista lähtien Lean -konseptin käyttö on laajentunut voimakkaasti ympäri maailmaa, erilaisille toimialoille ja erilaisiin ympäristöihin.

Toimintaa kuvaavat lainalaisuudet

Tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehityksen kannalta on tärkeää ymmärtää toimintaa kuvaavat lainalaisuudet. Hopp & Spearman ovat kuvanneet näitä kirjassaan Factory Physics.

Palvelu- tai tuotantoprosessien katsominen näiden lainalaisuuksien läpi auttaa ymmärtämään paremmin nykytilannetta ja tekemään järkevämpiä päätöksiä parannustoiminnassa. Lainalaisuudet yhdessä jatkuvan parantamisen kanssa ovat lähestymistapa, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen menestyksekkäästi organisaatiotason näkökulmasta riippumatta. Lean -johtajan tai asiantuntijan on tärkeää ymmärtää nämä 27 lainalaisuutta suunnitellessaan ja toteuttaessaan Lean -aktiviteetteja organisaatiossa.

Lean perustuu osaamiseen, kuinka systeemi muutetaan tuottavammaksi. Systeemitason muutokset ovat johdon vastuulla, ei työntekijöiden. Muutos vaatii aina osaamista ja uusien ajattelumallien ja käytäntöjen käyttöönottamista.Tämä muutos vaatii myös työntekijöiden osallistumista ja toimintatapojen muuttamista, joka onnistuu parhaiten ottamalla työntekijät mukaan muutokseen.

Onnistuneen Leanin taustalla on lainalaisuukdien lisäksi Demingin korostamat parannustoimintaa koskevat neljä tekijää:

(1) systeemilähestymistapa
(2) vaihtelun ymmärtäminen
(3) tietotaito
(4) psykologia.

Toyotan menetelmä ja Lean

Lean-periaatteet.jpg

Maailmalta kantautuu kirjoituksia, jotka osoittavat useiden yritysten epäonnistuvan Leanissa. Sugimorin artikkelin mukaan Toyota kuitenkin oli ylivertainen jo 1977. Monet organisaatiot ovat tämän jälkeen kopioineet Toyotaa ja epäonnistuneet.

Tänä päivänä tiedetään, miksi Toyotalla onnistuttiin. On kolme keskeistä asiaa, jotka tulee huomioida. Laatu on numero yksi. Kaikki viat tuotteessa tai palvelussa hidastavat työtä ja vaativat lisäresursseja toiminnan suorittamiseksi. Toinen tärkeä asia on varastojen hallinta. Keskeneräistä työtä ei saa olla liikaa eikä liian vähän. Nollavirhe yhdessä joustavan tuotannon kanssa mahdollistaa varastotasojen laskemisen. Kolmas asia on oppia ymmärtämään työjonojen käyttäytymistä. Työpistettä ei saa ylikuormittaa. Koulutuksessa näiden kolmen asian yhteyttä opitaan ymmärtämään vaihtelun, Littlen lain ja Kingmanin yhtälön avulla.

Monet kirjoitukset Leanista ylistävät ja keskittyvät työkaluihin, johtamiseen, auditointeihin tms. Kun ilmiöitä ja asioita aloitetaan selittämään, on arvon ja hukan rinnalle muodostunut useita näköku

lmia. Vuonna 2016 John Bicheno luetteli kirjassaan 25 periaatetta. Lean -johtajakoulutus auttaa ymmärtämään ja jäsentämään nämä 25 periaatetta suhteessa toisiinsa. Toisaalta tämä 25 kohdan lista auttaa ymmärtämään, miksi liiketoiminnan kehittäminen ei aina onnistu.

Muutos itsessään ei vie parempaan, vaan on voitava tehdä liiketoimintaa eteenpäin vieviä muutoksia. Lisäksi tämä muutos, josta puhutaan, sekoitetaan usein korjaukseen. Kansainvälisesti Lean Leader -koulutuksena tunnettu 20-päiväinen Lean johtajakoulutus antaa johtajille ja kehityksestä vastaaville henkilöille tietotaitoa Leanista sekä kokonaisvaltaisesta parannusajattelusta.Täytyy myös muistaa, että organisaatiossa johtamisen on tuettava parannusta. Kysymys on ihmisen ja organisaation oppimisesta, joka on vaativa ja aikaa vievä prosessi. Pitkä koulutus ja harjoittelu luovat riittävän pohjan ymmärtää ja sisäistää Lean -menetelmiä.

Leanissa keskeistä on ymmärtää, mitä asiakas tahtoo ja kuinka se toteutetaan yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta kannattavasti. Rother kuvasi jo kauan käytössä olleen päämäärämallin erinomaisesti viidellä askeleella Toyota Kata kirjassa. Tämä malli ja sen sisäistäminen tuo rutiinin jatkuvalle muutokselle kohti päämäärää. Nykytilan ja tavoitteen väliin ei ole olemassa yhtä oikeaa tietä. Tämän tuntemattoman välin ratkaisemiseen tarvitaan tieteellinen menetelmä, parannusmalli. Menetelmä tunnetaan paremmin Demingin ympyränä, PDSA. Ympyrä luo strategian muutokselle, ohjaa ideoimaan muutoksen ja testaamaan sen sekä arvioimaan tulosten perusteella idean toimivuutta.

nykytavoite.jpg

Arvovirran johtamisen ja arvovirtakuvausten (VSM) tavoitteena on yhdistää päämäärämalli, tieteellinen menetelmä sekä Lean -työkalut ja -konseptit välittömästi palvelun ja tuotannon parantamiseen. Kyse on käytännössä siitä, kuinka systemaattisesti ja nopeasti luodaan korkeamman suorituskyvyn omaava työympäristö.

Lean asiantuntija koulutuksessa perehdytään syvällisesti Leaniin seitsemässä jaksossa:

1. Lean -toiminta, aloitus ja parannettavan arvovirran valinta
2. Lean -konseptit ja -työkalut – Nykytilan tunnistaminen
3. Lean -arviointi ja -johtaminen – Nykytilan syvempi ymmärrys
4. Lean -ideaalitila – Ideaalitilan ja tavoitetilan luominen
5. Lean -toimenpiteet – Stabiilisuus ja suorituskyvyn parannus
6. Lean -toimenpiteiden jalkautus – Mitä on tehty, mitä tehdään
7. Uusi Lean -tavoitetila kohti ideaalitilaa

Samalla kun koulutuksessa perehdytään arvovirtajohtamisen priorisointitekniikkaan, käydään myös läpi erittäin suuri määrä Lean -työkaluja – 7 hukkaa ja hukan muodot Muda, Mura, Muri, RTY, SPC, 5S, SMED, Poka-Yoke, OEE, Supermarket, Kanban jne. Lean -työkalujen keskeisenä tehtävänä on tuoda esille ongelmia, jotka ratkaistaan.

Lean-kata.jpg

Lean -projektin keskeisiä toimenpiteitä ovat oikean ongelman löytäminen arvovirta-analyysin avulla ja ongelmien priorisointi. Ongelmanratkaisu eli esteen poistaminen muodostaa parannusvaiheen. On olemassa kahdenlaisia ongelmia – erityissyyongelmia, joissa etsitään syytä ja tehdään vastatoimenpide ja satunnaisyyitä, joissa parannetaan suorituskykyä ja tehdään parannus. Koulutuksessa opetetaan molempien parannusmenetelmien keskeiset periaatteet ja työkalut.

Usein ihmetellään miksei kukaan maailmassa ole oppinut soveltamaan Toyotalla opittuja menetelmiä yhtä hyvin kuin Toyota. Tyypillisesti pääpaino Lean -kirjallisuudessa on osallistamisessa ja kulttuurissa sekä tietysti visualisoinnissa, mikä Toyotan tehtaallakin voimakkaasti näkyy. Edistyksellisten menetelmien ja asiantuntijoiden roolista löytyy kirjallisuudesta vähemmän tietoa. Tiedetään kuitenkin, että mm. W.E. Deming, J.M. Juran ja G. Taguchi ovat kouluttaneet vuosia japanilaisia asiantuntijoita ja johtajia. Nämä herrat vannoivat systeemiajattelun, vaihtelun, tietotaidon ja psykologian perään. Ei siis ainoastaan psykologian. Lean -johtajakoulutuksessa käsitellään nämä kaikki keskeiset osa-alueet.

Edistyksellisten menetelmien käytöstä löytyy näyttöä esimerkiksi 1990 Kenichi Sekinen kirjoittamasta kirjasta One-Piece-Flow. Kirjan esimerkissä asiantuntijat lyhentävät 800 tonnisen muovipuristukoneen värin ja muotin vaihtoaikaa noin 95 minuutista alle 6 minuuttiin. Esimerkissä käytetään ideoiden testaamiseen Taguchin L8-matriisia. Esimerkissä on taitavasti yhdistetty PDSA -ympyrä, ryhmätyö, osaaminen, prosessissa työskentelevät henkilöt ja edistykselliset laatutekniikan työkalut.

Usein kirjallisuudessa painotetaan kaikkien osallistumista ja mukana oloa, joukkovoimaa. Tämä on oikein, mutta ei voi unohtaa tietotaidon, tieteen ja teorian arvoa teollisen yhteiskunnan tuottavuuden kasvussa.

 

Tiedot

  • Kesto: 20 päivää
  • Ajankohta: Alkaen 30.5.2022
  • Sijainti:Lahti, tai etäosallistuminen
  • Hinta:8900 euroa + Alv 24 %
  • Kouluttaja:Matti Pesonen ja Antti Piirainen

Ohjelma

Päivä 1

 

Koulutuksen ohjelmarunko.

 

 

 

Koulutuksesta sanottua:

 

"Sain Lean-johtajakoulututuksessa uutta tietoa, jonka pystyin nopeasti viemään käytäntöön ja levittämään organisaation vastuuhenkilöille."

                                         
 -Tietohallintojohtaja-

 

"Lean-johtajakoulutus on mahtava kokonaisuus, jota on helppo suositella muillekkin. Jatkakaa siis samaan malliin!"

                                                  
 -Kurssilainen-

 

 

"Kurssi on ollut erinomaisen nopean maksuajan omaava investointi osaamiseen."

 

-Champion-

 

 

"Paras kurssi ja opettavaisin harjoitustyö tähän mennessä prosessin käyttäytymisen ymmärtämisen kannalta."

 

-Tuotannonkehitysinsinööri-