23.1.202325.1.2023

Luotettavuustekniikka

Luotettavuustekniikka

 

Luotettavuustekniikka on keino suunnitella, analysoida, mitata ja parantaa ajallista laatua. Suuri osa takuu- ja reklamaatiokustannuksista syntyy systeemin tai tuotteen ajallisesta heikkenemisestä tai sen vajavaisesta kyvystä kestää rasitusta.

Sisältö

Kurssi antaa kokonaiskuvan luotettavuustekniikasta ja sen käytöstä takuu- ja reklamaatiokulujen hallinnassa.
Kurssilta saat:

  • perustiedot luotettavuustekniikasta
  • luotettavuusdatan analysointimenetelmät
  • mahdollisuuden soveltaa luotettavuustekniikan tietoa omissa työtehtävissä
  • tiedot mittaustulosten ja luotettavuustietojen analysoinnista ja käytöstä
  • johdatuksen Minitab-ohjelman mahdollisuuksiin luotettavuustietojen analysoinnissa

Kurssilaisilla toivotaan olevan käytettävissä kannettava tietokone, jossa on asennettuna Minitab (tai demo). Kurssilla analysoidaan valmiita luotettavuustekniikan harjoitustiedostoja ja tutustutaan lyhyesti Minitab -tilasto-ohjelman piirteisiin.

Hinta

Osallistumismaksu 1550 euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä luentoaineisto. Osallistujat saavat Minitab-ohjelmasta 30 päivän kokeiluversion, jossa on laaja luotettavuusanalyysin osio, jota käytetään kurssilla.

Kouluttajat

Antti_90.jpg

 

 

 

 

 

Antti Piirainen

sähköposti: antti@qk-karjalainen.fi
puh. 040 502 2702

Tiedot

  • Kesto: 3 päivää
  • Ajankohta: 23.1.2023  - 25.1.2023
  • Sijainti:Lahti, tai etäosallistuminen
  • Hinta:1550 euroa + Alv 24 %
  • Kouluttaja:Antti Piirainen

Ohjelma

Päivä 1

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely, ohjelma
09:15 Luotettavuuden konseptit ja käsitteet
10:00 Luotettavuuden laskentamenetelmät
”ulkoapäin” nähtynä (malli)
”sisältäpäin” nähtynä (data)
12:00 Lounas
13:00 Johdatus Minitab -ohjelmaan ja sen käyttöön
13:30 Luotettavuudessa käytetyt keskeiset jakaumat ja luottamusvälit
14:30 Kahvi
15:00 Jakaumien ja luottamusvälien määritys Minitabilla
15:30 Luotettavuustietojen analysointi
Mitä tunnuslukuja lasketaan?
16:30 Ensimmäinen päivä päätty

Päivä 2

08:15 Rasitus-kestävyys -malli
Miksi systeemit ja laitteet vioittuvat?
Turvallisuusmarginaali
10:00 Johdatus luotettavuusmallien laskemiseen ja
luotettavuuden ennustamiseen
11:30 Lounas
12:30 Luotettavuus suunnittelussa
Mitä voidaan suunnittelussa tehdä luotettavuuden parantamiseksi?
14:00 Kahvi
14:30 Luotettavuus tuotannossa
Mitä voidaan tuotannossa tehdä luotettavuuden
parantamiseksi?
15:30 MINITAB - Luotettavuuslaskuista harjoituksia
16:30 Toinen päivä päättyy

Päivä 3

08:15 Luotattavuuden mittaus
Luotettavuustestit
Toiminnalliset testit
Ympäristötestit
Huolto ja kunnossapitotestit
10:00 Luotettavuusmittausten tulosten ja esimerkkien
analysointi Minitabilla
11:30 Lounas
12:30 Luotettavuusongelmien ratkaiseminen
Luotettavuusohjelmia
Luotettavuus kentällä
14:00 Kahvi
14:30 Loppukeskustelu
15:00 Tilaisuus päättyy