Avoin

Minitab - Palvelusektorin tehokas työkalu

Minitab - Palvelusektorin tehokas työkalu

 

Muuta tiedot palveluprosesseista käyttökelpoiseksi informaatioksi Minitabin avulla!

Palvelusektorille suunnattu koulutus Minitabista ja sen käyttämisestä tehokkaana laadunparantamisen työkaluna. Palvelun Minitab -koulutus on nelipäiväinen kokonaisuus, joka antaa käyttäjälleen hyvän kuvan tilastollisesta päätöksenteosta.

Faktaan perustuva päätöksenteko on ollut käytännössä mahdollista ja kaikkien ulottuvilla ainoastaan tietokoneen ja sen tuoman laskutehon avulla. Osaatko muuttaa olemassa olevan numeerisen tai laadullisen tiedon todelliseksi ja käyttökelpoiseksi informaatioksi? Kysymys on vain siitä osataanko tietokonetta käyttää muuhunkin, kuin perinteisen kirjoituskoneen tilalla tai vain taulukkolaskentaohjelmien tuomien pylväiden ja käppyröiden tekemiseen. Siis osaammeko laskea, kuinka luotettavasti jokin tapahtuu, kuinka usein jotain tapahtuu tai kuinka paljon sillä on vaikutusta.

Koulutuksen tavoitteet

  • Tutustut Minitab -ohjelmaan
  • Opit analysoimaan dataa tehokkaasti
  • Pääset sisälle tilastolliseen päätöksentekoon
  • Saat viestisi tehokkaasti perille Minitab-kuvilla
  • Opit tekemään päätöksiä ja sanomaan, millä todennäköisyydellä jotakin tapahtuu

Koulutukseen liittyvät esimerkit ja harjoitustehtävät ovat yleisiä palvelusektorin esimerkkejä, joita voit soveltaa suoraan tai saada ideoita, kuinka voit käyttää tilastotekniikkaa hyväksi omassa organisaatiossa. Voit osallistua koko koulutukseen tai valita itsellesi sopivat osiot. Suosituksena kuitenkin on, että opiskelija osallistuu MINITAB:n perusteet päivään, jolla annetaan lähtökohdat kaikkien muiden päivien opetukselle.

Opiskelijalla tulee olla käytettävissä kannettava tietokone, jossa on asennettuna, joko MINITAB-ohjelma tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää ilmaista 30. päivän kokeiluversiota, joka on aikarajoitettu mutta täysiversio ohjelmasta. MINITAB-ohjelmaa ja kokeiluversiota saa QKK:sta.

Sisältö

1. Päivä, MINITAB:n perusteet

Kurssilla opitaan käyttämään MINITAB:ia mahdollisimman kätevästi. Opit navigoimaan MINITAB:in ikkunoissa nopeasti ja järjestämään dataa kunnolla. Lisäksi opit, miten mukautat MINITAB:in valikoita ja pikanappuloita luomalla esim. suosikit valikon, josta löytyy kaikki tarvitsemasi työkalut nopeasti. Näet, kuinka sujuvasti MINITAB toimii yhteen muiden ohjelmien kanssa mm. Office-paketti.

Kurssilla opit, kuinka luodaan, käytetään ja tulkitaan MINITAB:in graafeja. Opit arvioimaan datan normaalisuutta käyttäen avuksesi graafeja ja perustilastoja. Opit muokkaamaan graafeja ja lisäämään niihin erilaisia tietoja. Lisäksi opit, miten luot näyttävän näköisiä raportteja ja esityksiä MINITAB:in avulla.

2. Päivä, Palvelusektorin perusstatistiikka

Täydennä graafisen analyysin taitojasi käyttäen MINITAB:n erinomaisia tilastollisia työkaluja.
Kurssilla opit määrittämään sopivan näytekoon, jolla varmistat analyysituloksien luotettavuuden. Opit myös tutkimaan mahdollisia suhteita muuttujien välillä käyttäen korrelaatiota, regressiota ja matriisikuvia.

Opit, kuinka prosessin muutokset tai parannukset todistetaan käyttämällä t-testejä, ANOVA -tekniikkaa ja varianssitestejä. Kurssi keskittyy hyvän liiketoimintapäätöksen tekoon, käyttäen avuksi tilastollisia sovelluksia.
Opiskelijan olisi hyvä hallita ennestään MINITAB:in perusteet tai osallistua MINITAB:in perusteet päivään.

3. Päivä, Tilastolliset laatutyökalut

Opit, kuinka arvioidaan numeerisia ja laadullisia mittausprosesseja (Gage R&R), prosessin kyvykkyyttä (normaalille/epänormaalille datalle) ja prosessin stabiilisuutta (attribuutti ja variaabeli ohjauskortit).

Opit tulkitsemaan ja arvioimaan Gage R&R avulla, kuinka mittaustapahtuman ja operaattorin tarkkuus vaikuttavat mittausprosessin vaihteluun sekä kuinka määritetään mittausprosessin stabiilisuus ajan suhteen käyttäen Gage Stability -tutkimusta.

Lisäksi tunnistetaan ei-satunnaisia kuvioita aikadatasta käyttäen run chartteja. Kurssilla arvioidaan prosessin ohjausta (SPC) käyttäen Xbar, R, S ja historiallisia kortteja sekä analysoidaan prosessin ohjausta ja kyvykkyyttä käyttäen Capability Sixpack:iä.

Opit myös arvioimaan kyvykkyyttä käytten kyvykkyysanalyysia ja arvioimaan ei-normaalin datan kyvykkyyttä käyttäen Box-Cox muunnosta. Opiskelijan olisi hyvä hallita ennestään MINITAB:in perusteet tai osallistua MINITAB:in perusteet päivään.

4. Päivä, Edistykselliset tilastotyökalut

Neljäs päivä johdattaa käyttämään edistyksellisiä varianssianalyysityökaluja, koesuunnittelua ja aikasarjanalyysejä. Nämä työkalut täydentävät analyysi- ja mallinnustyökalupakkia.

5. Päivä, Koesuunnittelu / monimuuttujakokeet

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Koulutus on viiden päivän mittainen. Seuraava ajankohta avoin.

Koulutuspaikka

Koulutus järjestetään Lahden Sibeliustalossa. Koulutuspäiviin mahdollista osallistua myös etänä.

Hinta

Osallistumismaksu kaikista viidestä päivästä on 2900 euroa + Alv 24 %. Yksittäiset päivät ovat 570 euroa + Alv 24 %. Hintoihin sisältyy lounas- ja kahvitarjoilut sekä materiaalit.

Kouluttaja

Matti_pieni.jpg

 

 

 

 

Matti Pesonen

Tiedot

  • Kesto: 5 päivää
  • Ajankohta: Avoin
  • Sijainti:Lahti, tai etäosallistuminen
  • Hinta:2900 euroa + Alv 24 % (viisi päivää)
  • Kouluttaja:Matti Pesonen

Ohjelma

Päivä 1

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely ja ohjelma
09:15 MINITAB -ohjelmiston historia ja kehittyminen
MINITAB:n tiedostotyypit
Datan ja graafien siirtäminen toiseen sovellukseen
Datan tuominen, graafien luonti, datan tulkitseminen
Pareto Chart, Syy- ja seurauskaavio, Run Chart
12:00 Lounas
13:00 Graafiset analyysit
Graafien ja ulostulojen tulkitseminen
14:00 Kahvi
Graafien räätälöinti
EXEC-makrojen luominen ja käyttö
16:00 Keskustelu ja 1. päivän päätös

Päivä 2

09:00 Päivän aloitus
09:00 Päivän tavoite, mitä opitaan
Keskiarvon tilastolliset testit
1 ja 2 sample t-testi sekä parittainen t-testi
Näytekoko – testin teho
Osuuksien testaaminen
Luottamusväli osuuksille
Kategorisen datan analysointi
12:00 Lounas
13:00 Jatkuvien muuttujien välisten suhteiden arviointi
Korrelaatio ja regressio
Moniregressio ja mallin pienentäminen
14:30 Kahvi
Keskiarvojen testaaminen varianssianalyysillä
One Way ANOVA
General Linear Model
16:00 Keskustelu ja 2. päivän päätös

Päivä 3

09:00 Päivän aloitus
09:00 Arviointi- tai mittausprosessin luotettavuuden arviointi
Gage R&R – jatkuvalle datalle ja kategoriselle datalle
Ohjauskortit - SPC
Ohjauskortit jatkuvalle datalle - xR-, xS- ja xmR -kortit
12:00 Lounas
13:00 Ohjauskortit - SPC
Ohjauskortit attribuutti datalle - P, U ja C -kortti
14:30 Kahvi
Palveluprosessin suorituskyky jatkuvalle datalle
Sixpack ja normaali suorituskyky
Datamuunnokset
Palveluprosessin suorituskyky attribuutti datalle
Binomi ja Poisson jakauma suorituskykyanalyysi
16:00 Keskustelu ja 3. päivän päätös

Päivä 4

09:00 Päivän aloitus
09:00 General Linear Model
Fixed ja Random tekijät, keskinäisvaikutus, tulosten
visualisointi, mallin arviointi – Residual -kuvaajat
Binäärilogistinenregressio
Mallin luominen, mallin pienentäminen
12:00 Lounas
13:00 Faktorikokeet
Suunnitelman luominen
Kokeen analysointi
Mallin luominen ja pienentäminen
Tulosten visualisointi
14:30 Kahvi
15:00 Aikasarja-analyysit
Termistö, trendit, osittainen jakaminen, pehmennys
Ennusteen luomien, erilaisten ennusteiden arviointia
16:00 4. päivän päätös

Päivä 5

Koesuunnittelu / monimuuttujakokeet