Avoin

Testien suunnittelu ja analysointi

Testien suunnittelu ja analysointi

One Factor at the Time (OFAT)

Jokainen ihminen tekee arkielämässään ja työssään testejä ja kokeita. Vain testaamalla ja kokeilemalla voimme parantaa omaa, läheistemme ja myös yrityksemme menestymistä. Ovatko nämä testit oikein ja tehokkaasti suunniteltu? Onko näytemäärät minimoitu? Miten olet huomioinut häiriötekijöiden vaikutukset? 

Usein nämä testit ovat ns. yhden muuttujan testejä eli kokeita (OFAT). Muutat yhtä tekijää kerralla: Maistat, onko Atrian nakki parempi kuin HK:n nakki, toimiiko materiaali A paremmin kuin B, C tai D (yksi muuttuja, jolla on 2 tai useampia tasoja). Teemme johtopäätöksiä ja valitsemme paremman vai valitsemmeko? Katso artikkeli: Muutanko yhtä tekijää vai useita tekijöitä - OFAT vai DoE -

Kun erot (efektit) ovat pienet, valintamme ei ole itsestään selvä ja voimme päätyä virheelliseen päätelmään. Erilaisten taustamuuttujien ja häiriötekijöiden vaikutukset johtavat meitä harhaan ja lopulta joudumme kehittymättömyyden tilaan. Virheet eivät vähene, tuottavuus ei parane, reklamaatiot pysyvät samalla tasolla. Kaikki pysyy ennallaan - tai jopa pahenee.

Kurssilla näytetään, kuinka tämä mekanismi toimii, vai toimiiko? Pystytkö aina parantamaan toimintaa, vai tuleeko vastaasi epämääräinen vaihtelu, muuri, jonka läpi on vaikea päästä.

Yksimuuttujakoe on suunniteltava huolellisesti ja valittava oikeat ja tehokkaat menetelmät lukuisista yksimuuttujakokeista. Hyvä koesuunnittelulomake on korvaamaton apu suunnittelussa ja muistiohjeena.

Kurssilla käsitellään tavanomaisia yksimuuttujakokeita,kokeiden perusteita ja suunnittelua ja erilaisia käytännön ratkaisuja siihen, kuinka voimme järkevällä määrällä dataa havaita pieniäkin askeleita oikeaan suuntaan. Kuinka parannuksia voi tehdä pienin askelin? Jokainen koemenetelmä esitellään käytännön esimerkein ja demonstroidaan kurssilla eri välinein mm. Lego -autolla.

Vaatimukset: Kurssilla tarvitaan kannettava tietokone ja Minitab -ohjelma. Ohjelmana voi käyttää Minitab 18 -demoa (1 kk täyslisenssi). Demon tai koko ohjelman voi hankkia www.laatutieto.fi.

Hinta

Osallistumismaksu 680 Euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.

Kouluttaja
 Tarjous7.jpg

eerooikee2.jpg

 

 

 

 


Eero E. Karjalainen

 

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse, puhelimitse (03-7804 264) tai sivupalkista löytyvästä ilmoittaudu kurssille linkistä. Ilmoittaessasi useampia henkilöitä samasta organisaatiosta, voit lisätä muut henkilöt lisätietoihin. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä. 

Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Tiedot

  • Kesto: 1 päivä
  • Ajankohta: Avoin
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta:680 euroa + Alv 24 %
  • Kouluttaja:Eero E. Karjalainen

Ohjelma

Päivä 1

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09.00 Avaus, esittely ja ohjelma

09.15 Yksimuuttujakoe

Harjoitus: Lego -auton paino

Johdatus ja käyttö todelliseen data-analyysiin

Hypoteesitestaus (numeerinen maailma)

Suunnitellut testit ja kokeet analyyttisessä maailmassa

Termit, koetyypit, analyyttinen/numeerinen maailma, koesuunnittelun periaatteet, yksimuuttujakokeen suunnittelu, datan analyysimenetelmät

12:00 Lounas

13:00 Yksimuuttuja koe ja parittainen testi (paired test)

Harjoitus: Kuinka parittaisella testillä lohkotaan ja mahdollistetaan pienien erojen havaitseminen

Yksimuuttujakoe ja satunnaistetut lohkot

RCBD, randomized complite block design

Harjoitus: Kuinka lohkomalla ja satunnaistamalla voidaan esim. materiaalierien, koneiden vaikutus eliminoida

tutkittavasta kohteesta

14.30 Kahvi

14:30 Yksimuuttuja ja latinalainen neliö

LSD, Latin Square Design

Harjoitus: Kuinka latinalaisella neliöllä voidaan yksimuuttujan vaikutus paljastaa, kun taustamuuttujat 2-3 kpl vaihtelevat.

15:30 Johdatus monimuuttujakokeisiin (DoE, Taguchi) ja mitä lisäarvoa ne tuovat yksimuuttujakokeisiin

16:00 Tilaisuuden päätös