6.6.20227.6.2022

Prosessien FMEA

Prosessien FMEA


Myös etäosallistumismahdollisuus!

FMEA on edelleen yksi keskeisiä perustyökaluja laadun toteuttamisessa ja suunnittelussa. Prosessi FMEA (PFMEA) menetelmän perustarkoituksena on auttaa tuotteisiin ja niiden valmistusprosessiin liittyvien riskien pienentämisessä, sekä mahdollistaa oikeiden toimenpiteiden toteuttaminen. Uudistetun FMEA-koulutuksen sisältö on suunniteltu AIAG & VDA FMEA 2019 1st editionin kanssa yhteensopivaksi.

AIAG & VDA 2019 FMEA 1st edition uudistaa maltillisesti vanhaa ja tuo selkeämmän rakenteen FMEA:n toteuttamiseen ja toimenpiteiden priorisointiin. Uudistusten keskeisenä tarkoituksena on luotettavammat prosessit ja tuotteet, virheiden estäminen ja huonon laadun kustannusten alentaminen tuotantoketjuissa.

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa

Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä valiten itselle sopivat päivät lähi- ja etätoteutusta. Striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka eivät pääse lähipäiviin.

Kurssin teemat lyhyesti

  • Siirtyminen uuteen homogenisoituun AIAG & VDA FMEA -formaattiin ja erot vanhaan 
  • Uudet ja päivitetyt asiat, tarkoituksena ymmärtää muutokset ja niiden vaikutukset toimintaan
  • Uuden 7-osoisen FMEA-prosessin soveltaminen ja menetelmän harjoittelu

Pohjatietovaatimukset: kurssilla ei ole pohjatietovaatimuksia

Kenelle: prosessin suunnittelijoille, prosessi-insinööreille, laatuinsinööreille, projektipäälliköille, FMEA-fasilitaattoreille, laatupäälliköille, auditoijille, muille henkilöille jotka joutuvat tekemisiin prosessi FMEA:n kanssa.

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Koulutus on kahden päivän mittainen. Seuraava toteutus järjestetään 6.-7.6.2022 Lahden Sibeliustalossa. Koulutuspäiviin mahdollista osallistua myös etänä.

fmea-vda_taustaton.pngHinta

Koulutuksen hinta on 1190 euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto. Lisäksi osallistujat saavat AIAG&VDA FMEA Handbookin

 

eta1.jpgKouluttaja

Matti_pieni.jpg

 

 

 Matti Pesonen
sähköposti: matti@qk-karjalainen.fi

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse, puhelimitse (03-7804 264) tai sivupalkista löytyvästä ilmoittaudu kurssille linkistä. Ilmoittaessasi useampia henkilöitä samasta organisaatiosta, voit lisätä muut henkilöt lisätietoihin. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Tiedot

  • Kesto: 2 päivää
  • Ajankohta: 6.6.2022  - 7.6.2022
  • Sijainti:Lahti, tai etäosallistuminen
  • Hinta:1190 euroa + Alv 24 %
  • Kouluttaja:Matti Pesonen

Ohjelma

Päivä 1

8:00 alkaen: kahvi ja ilmoittautuminen
9:00 Avaus ja esittely, ohjelma
Johdanto riskiperustaiseen ajatteluun
Riskit ja liitokset laadun johtamisen järjestelmiin (ISO 9001 ja IATF 16949)
FMEA:n tarkoitus ja rajoitteet
FMEA menetelmänä suunnittelussa ja prosessissa
Prosessi-FMEA:n toteuttaminen
PFMEA askeleet 1-7 lyhyesti

12:00 Lounas

13:00 PFMEA 1/7: Suunnittelu ja valmistelu (Planning and preparation)
- Projektin määrittely (5T) ja rajat
- PFMEA projektin suunnitelma
- Pohja tai vertailu PFMEA:n tunnistaminen
PFMEA 2/7: Rakenteen analyysi (Structure analysis)
- Prosessin vuokaavio ja rakennepuut
- Toimittajan ja asiakkaan suunnittelutiimien yhteistyö rajapinnoissa
- Funktioanalyysin perusta
PFMEA 3/7: Funktioiden analyysi (Function analysis)
- Funktion määritelmä ja funktioiden välisten suhteiden visualisointi
- Vaatimukset
- Tiimien välinen yhteistyö turvallisuus, systeemi ja komponenttitasoilla

14:30 Kahvi
15:00 PFMEA 4/7: vikaantumisen analyysi (Failure analysis)
- Vian määritelmä ja vikaantumisketju
- Termien määritelmät: vian vaikutukset, vikamuoto ja vian seuraus (failure effects, failure mode, failure cause)
- Vikaantumisen analyysi ja dokumentointi
- PFMEA:n ja DFMEA:n väliset yhteydet
- Yhteistyö asiakkaan ja toimittajan välillä (vian vaikutus, failure effects)
- Vikaantumisanalyysi riskianalyysin pohjana
Päivän sisällön kertaus ja yhteenveto
16:00 Ensimmäinen päivä päättyy

Päivä 2

8:15 Toinen koulutuspäivä alkaa 

9:00 Kertaus FMEA prosessiin ja edeltäviin vaiheisiin 1-4
PFMEA 5/7: Riskien analyysi (Risk analysis)
- Nykyiset estävät ohjaukset (Prevention Controls)
- Nykyiset havaitsevat ohjaukset (Detection Controls)
- Arviointi (Severity, Occurance, Detection)
- Toimintaprioriteetti (AP, Action Priority)
- Riskianalyysi pohjana optimoinnille
11:30 Lounas
12:30 PFMEA 6/7: Optimointi (Optimization)
- Vastuiden määrittäminen ja jatkuva parantaminen
- Toimenpiteiden tila ja tehokkuuden määrittäminen
- Yhteistyö FMEA-tiimin, johdon, asiakkaiden ja toimittajien välillä
14:00 Kahvi
14:30 PFMEA 7/7: Tulosten dokumentointi (Results documentation)
- FMEA Raportti
FMEA -prosessin arviointi ja sisäinen auditointi
Kertaus ja keskustelu
16:00 Koulutus päättyy