Avoin

Prosessien FMEA

Prosessien FMEA


Myös etäosallistumismahdollisuus!

FMEA on edelleen yksi keskeisiä perustyökaluja laadun toteuttamisessa ja suunnittelussa. Prosessi FMEA (PFMEA) menetelmän perustarkoituksena on auttaa tuotteisiin ja niiden valmistusprosessiin liittyvien riskien pienentämisessä, sekä mahdollistaa oikeiden toimenpiteiden toteuttaminen.

AIAG & VDA 2019 FMEA 1st edition uudistaa maltillisesti vanhaa ja tuo selkeämmän rakenteen FMEA:n toteuttamiseen ja toimenpiteiden priorisointiin. Uudistusten keskeisenä tarkoituksena on luotettavammat prosessit ja tuotteet, virheiden estäminen ja huonon laadun kustannusten alentaminen tuotantoketjuissa.

Kurssin teemat lyhyesti

  • Siirtyminen uuteen homogenisoituun AIAG & VDA FMEA -formaattiin ja erot vanhaan 
  • Uudet ja päivitetyt asiat, tarkoituksena ymmärtää muutokset ja niiden vaikutukset toimintaan
  • Uuden 7-osoisen FMEA-prosessin soveltaminen ja menetelmän harjoittelu

Pohjatietovaatimukset: kurssilla ei ole pohjatietovaatimuksia

Kenelle: prosessin suunnittelijoille, prosessi-insinööreille, laatuinsinööreille, projektipäälliköille, FMEA-fasilitaattoreille, laatupäälliköille, auditoijille, muille henkilöille jotka joutuvat tekemisiin prosessi FMEA:n kanssa.

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Koulutus on kahden päivän mittainen. Seuraava ajankohta avoin. Koulutuspäiviin mahdollista osallistua myös etänä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1150 euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.

eta1.jpgKouluttaja

Matti_pieni.jpg

 

 

 Matti Pesonen
sähköposti: matti@qk-karjalainen.fi

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse, puhelimitse (03-7804 264) tai sivupalkista löytyvästä ilmoittaudu kurssille linkistä. Ilmoittaessasi useampia henkilöitä samasta organisaatiosta, voit lisätä muut henkilöt lisätietoihin. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Tiedot

  • Kesto: 2 päivää
  • Ajankohta: Avoin
  • Sijainti:Helsinki, tai etäosallistuminen
  • Hinta:1150 euroa + Alv 24 %
  • Kouluttaja:Matti Pesonen

Ohjelma

Päivä 1

Kahvi ja aamupala, ilmoittautuminen
Avaus ja esittely, ohjelma
Johdanto riskiperustaiseen ajatteluun
Riskit ja liitokset laadun johtamisen järjestelmiin (ISO 9001 ja IATF 16949)
FMEA:n tarkoitus ja rajoitteet
FMEA menetelmänä suunnittelussa ja prosessissa
Prosessi-FMEA:n toteuttaminen
PFMEA askeleet 1-7 lyhyesti
PFMEA 1/7: Suunnittelu ja valmistelu (Planning and preparation)
- Projektin määrittely (5T) ja rajat
- PFMEA projektin suunnitelma
- Pohja tai vertailu PFMEA:n tunnistaminen
PFMEA 2/7: Rakenteen analyysi (Structure analysis)
- Prosessin vuokaavio ja rakennepuut
- Toimittajan ja asiakkaan suunnittelutiimien yhteistyö rajapinnoissa
- Funktioanalyysin perusta
PFMEA 3/7: Funktioiden analyysi (Function analysis)
- Funktion määritelmä ja funktioiden välisten suhteiden visualisointi
- Vaatimukset
- Tiimien välinen yhteistyö turvallisuus, systeemi ja komponenttitasoilla
PFMEA 4/7: vikaantumisen analyysi (Failure analysis)
- Vian määritelmä ja vikaantumisketju
- Termien määritelmät: vian vaikutukset, vikamuoto ja vian seuraus (failure effects, failure mode, failure cause)
- Vikaantumisen analyysi ja dokumentointi
- PFMEA:n ja DFMEA:n väliset yhteydet
- Yhteistyö asiakkaan ja toimittajan välillä (vian vaikutus, failure effects)
- Vikaantumisanalyysi riskianalyysin pohjana
Päivän sisällön kertaus ja yhteenveto

Päivä 2

 

Kertaus FMEA prosessiin ja edeltäviin vaiheisiin 1-4
PFMEA 5/7: Riskien analyysi (Risk analysis)
- Nykyiset estävät ohjaukset (Prevention Controls)
- Nykyiset havaitsevat ohjaukset (Detection Controls)
- Arviointi (Severity, Occurance, Detection)
- Toimintaprioriteetti (AP, Action Priority)
- Riskianalyysi pohjana optimoinnille
PFMEA 6/7: Optimointi (Optimization)
- Vastuiden määrittäminen ja jatkuva parantaminen
- Toimenpiteiden tila ja tehokkuuden määrittäminen
- Yhteistyö FMEA-tiimin, johdon, asiakkaiden ja toimittajien välillä
PFMEA 7/7: Tulosten dokumentointi (Results documentation)
- FMEA Raportti
FMEA -prosessin arviointi ja sisäinen auditointi
Kertaus ja keskustelu