Avoin

Prosessit ja kuvaaminen - Tunnista arvovirrat

Prosessit ja kuvaaminen - Tunnista arvovirrat

Tiedätkö miten prosessit tulisi kuvata oikeaoppisesti?

Kaikki toimintomme voidaan kuvata prosessina. Kun prosessit on onnistuneesti ja totuudenmukaisesti kuvattu, on helppo sopia yhteisistä mittauspisteistä ja mittareista, joilla todetaan prosessien kyvykkyys suoriutua tehtävistään.

Sisältö

Kurssilla perehdytään prosessiajatteluun, opitaan esimerkein sekä harjoituksin kuinka tunnistetaan prosessit, sekä kuinka niitä voidaan kuvata. Suurin osa ihmisistä ei ajattele prosessimaisesti, vaan tapahtumakeskeiseti. Kuvaus on yksi keino avata ja konkretisoida prosesseja (toimintoja). Prosessin tunnistaminen luo pohjan toiminnan kehittämiselle, parannukselle sekä ongelmien ja kehityskohteiden tunnistamiselle.

Kurssin harjoitukset perehdyttävät erilaisiin prosessin kuvaamisen tekniikoihin ja prosessien kuvauksen saloihin. Kurssilla läpikäytävät kuvausmuodot mahdollistavat prosessien kuvausmenetelmän käytön kaikilla toiminnan osa-alueilla ja kehittämistoiminnassa.

Kurssilla tehdään harjoituksia ja kurssimateriaali pitää sisällään esimerkkejä. Esimerkit ja harjoitukset ovat yleisiä ja helposti omaksuttavia. Esitetty menetelmä on sovellettavissa koko henkilöstön yhteiseksi työkaluksi toiminnan kuvauksiin sekä toiminnan kehittämiseen. Kun prosessit on onnistuneesti ja totuudenmukaisesti kuvattu, on helppo sopia yhteisistä kehityskohteista, mittauspisteistä ja mittareista, joilla todetaan prosessien kyvykkyys suoriutua tehtävistään.

prosessit.jpg

Hinta

Osallistumismaksu 1150 euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto sekä prosessinkuvauksen harjoituskirja.

Kouluttaja

 

tanja_n.jpg

 

 

 

 


Tanja Karjalainen

 

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

 

Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse, puhelimitse (03-7804 264) tai sivupalkista löytyvästä ilmoittaudu kurssille linkistä. Ilmoittaessasi useampia henkilöitä samasta organisaatiosta, voit lisätä muut henkilöt lisätietoihin. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä. 

Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Tiedot

  • Kesto: 2 päivää
  • Ajankohta: Avoin
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta:1150 euroa + Alv 24 %
  • Kouluttaja:Tanja Karjalainen

Ohjelma

Päivä 1

08:30  Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00  Avaus, esittely ja ohjelma
09:15  Mikä on prosessi
 Prosessiajattelu ja prosessin rooli
 Johdatus kuvaustekniikkaan 
 Vuokaaviot, kartat
 Prosessien kuvaustekniikat - SIPOC, Process Map,  Vuokaaviot, Uimarata, Deployment kaavio, jne
 Prosessin määrittäminen
12:00  Lounas
13:00  Workshop: Prosessikuvaukset
14:30  Kahvi
15:00  Syy-seurausdiagrammi, CT Tree -prosessikuva
16:00  Keskustelu ja 1. päivän päätös

Päivä 2

08:30  Päivän aloitus

 Edellisen päivän kertaus

 Yksityiskohtaiset prosessikuvaukset 

 Arvovirtakuvaus - milloin se on käyttökelpoinen

 Arvovirtakuvauksen luomisprosessi

 Valmistautuminen, piirrosmerkit, askeleet 

11:30  Lounas

12:30  VSM -arvovirtakuvauksen tarkoitus

 VSM -kuvauksen tekeminen

 Workshop: Arvovirran kuvaaminen

14:00  Kahvi

14:30  VSM -workshop jatkuu

 Keskustelu prosessien kuvauksesta ja parannuksesta

16:00  Keskustelu ja tilaisuuden päätös