Alkaen 10.10.2022

Tehdasfysiikka - toiminnan lainalaisuudet

Tehdasfysiikka - toiminnan lainalaisuudet
 
Myös etäosallistumismahdollisuus!
 
Tieto tulokseen vaikuttavien tekijöiden välisistä riippuvuussuhteista on tärkeää strategisesti tärkeiden toimenpiteiden suunnittelussa ja käytäntöön viemisessä. Palvelu- ja tuotantoympäristön operaatiota ohjaa 27 lainalaisuutta. Lakeja kuvataan malleilla ja niiden avulla voidaan ymmärtää taustalla vaikuttavat liikkeenjohdolliset konfliktit. Tunnistamalla vipuvaikutusalueet, voidaan johtamista, päätöksentekoa tehostaa ja auttaa saavuttamaan parempia tuloksia.
 

Tarjoamme

Koulutus käsittelee tuotanto- ja palveluprosessien toimintaa sääteleviä lainalaisuuksia, tehdasfysiikkaa. Koulutuksessa opit, kuinka asiakkaaseen ja omaan toimintaan vaikuttavat erilaiset ajat, kapasiteetti, läpimeno ja keskeneräinen työ sekä resurssien käyttösuhde riippuvat toisistaan.

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa

Tehdasfysiikan koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä valiten itselle sopivat päivät lähi- ja etätoteutusta. Striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka eivät pääse lähipäiviin.

Hyödyt kurssista ovat moninaiset

Pystyt koulutuksen oppien perustella paremmin ja objektiivisemmin arvioimaan nykyistä päivittäistä toimintaa ja kehitystyötä. Opit ymmärtämään kuinka saavutetaan ennustettavasti haluttu kassavirta, alhaiset kustannukset ja erinomaisen asiakaspalvelutason eli riittävän toimitusvarmuuden, nykyisellä systeemillä. Koulutuksen rinnalla on mahdollista toteuttaa projektityö, joka sitoo opetettavan teorian käytäntöön ja tuo organisaatiolle taloudellisesta hyötyä välittömästi.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ymmärtämään operaatioiden toimintaa syvällisemmin ja parantamaan palvelu- ja tuotantoprosesseja. Soveltuu erinomaisesti valmistus-, toimitusketjuista ja jonoista vastuussa oleville johtajille, tuotannon suunnittelu- ja ohjaustoimista vastaaville päälliköille. Erittäin hyvä lisä Lean ja Six Sigma -ammattilaisille sekä kaikille, jotka parantavat tehtaan, prosessin, linjan, hoitoketjun jne. suoritusarvoja ja läpimenoa. 

Palvelumme

Tehdasfysiikka - Toiminnan lainalaisuudet (Lean & Six Sigma) on laajuudeltaan 7-päiväinen kurssi, joka jakautuu kolmeen jaksoon. Koulutus pohjautuu W.J. Hopp ja M.L. Spearmanin luomaan Factory Physics -kirjaan ja konseptiin. Opetus tapahtuu luentojen, demonstraatioiden ja harjoitusten sekä vapaaehtoisen harjoitusprojektin avulla.

Koulutuksen tarkempi ohjelma löytyy sivupalkista sekä kurssiesittelyn lopusta kohdasta sisällön kuvaus.

eta1.jpgKoulutuksen ajankohta ja laajuus

Koulutuksen kesto on 7 päivää. 

1. jakso: 10.-12.10.2022
2. jakso: 7.-8.11.2022
3. jakso: 8.-9.12.2022

Koulutuspaikka

Koulutus järjestetään Lahden Sibeliustalossa. Koulutuspäiviin mahdollista osallistua myös etänä.

Hinta

Osallistumismaksu 3600 euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.

Suomenkielinen toteutus

Koulutuskielenä on suomi. Koulutus pitää sisällään laajan suomenkielisen tehdasfysiikan koulutusmateriaalin sekä tiedostot ja lomakepohjat muistitikulla. 

Kouluttaja

Antti_90.jpg  

 

 

 

DI Antti Piirainen

sähköposti: antti@qk-karjalainen.fi
puh. 040 502 2702

Konkreettista hyötyä projektityöllä

Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät valmennusprojektia omaan organisaatioonsa. Oma projekti on tärkeä. Sen avulla opiskelija oppii paremmin, muistaa paremmin ja voi osoittaa koulutuksen hyödyn yritykselle. Opiskelijat soveltavat oppimaansa todelliseen kehityshankkeeseen hankkien näin erinomaisen tietotaidon aiheesta. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse, puhelimitse (03-7804 264) tai sivupalkista löytyvästä ilmoittaudu kurssille -linkistä. Ilmoittaessasi useampia henkilöitä samasta organisaatiosta, voit lisätä muut henkilöt lisätietoihin. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.
 

Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:

Totuuden jälkeinen aika tuottavuuden kehittämisessä? (Julkaistu 29.11.2017)

Tehdasfysiikka on hyvä kaveri  (Julkaistu 1.11.2017)

Tulos vai toiminta?  (Julkaistu 6.9.2017)


 

Sisällön kuvaus

Miten paljon tehdas, prosessi, linja, hoitoketju tai arvovirta voi tuottaa maksimissaan tuotteita tai palveluita? Mikä on parannusmahdollisuus ilman merkittäviä investointeja? Mihin kohdistat Lean ja Six Sigma -projektit?

Mikä on lyhin läpimenoaika, jonka tuotteet ja palvelut ovat prosessissa tai hoitoketjussa? Minkä voit asiakkaalle luvata? Voiko tätä lupausta parantaa?

Mitkä ovat tehtaasi, prosessisi, Lean -arvovirtasi tai hoitoketjusi nykyiset arvot? Tunnetko ne, oletko laskenut? Kuinka? Mitä tunnuslukuja ja parametreja käytit laskentaan? Voiko niillä johtaa ja kohdistaa, priorisoida, parannustoimia? Kaikki tämä selvinä numeroina ja määrinä, siis kvantitatiivisesti!

Kun tiedät, mikä on prosessin maksimisuorituskyky ja missä olet, voit kohdistaa parannustoimet. Tätä analyysiä kutsutaan sisäiseksi benchmarkkaukseksi ja voit sen tehdä täysin luotettavasti neljällä "numerolla", jotka saat omasta tuotannostasi mallintamalla prosessin. Tämä on kurssin välityö.

Tehdasfysiikka

Rattaat.jpgUseat muuttujat ovat keskenään ristiriitaisia. Tunnettua on, että kun kapasiteetin käyttöastetta, resurssitehokkuutta, nostetaan, seurauksena on läpimenoajan (jonojen) kasvaminen ja asiakaspalvelutason laskeminen. Toyota ja monet muut yritykset ovat kuitenkin osoittaneet, että ristiriita ei ole sovittamaton ja on löydettävissä olosuhteita ja ohjauskeinoja, joilla ristiriitaiset tavoitteet voidaan saavuttaa; lyhyt toimitusaika, korkea laatu, alhaiset kustannukset. Tämä ja monet muut ristiriidat ratkeaa tuntemalla taustalla olevat muuttujat ja lait ja hyödyntämällä niiden sanomaa ja riippuvuuksia toisistaan. Kurssi perustuu tri Spearmanin ja Hoppin tutkimuksiin 1980-lopulta lähtien (Factory Physics).

Tehdasfysiikan (Factory Physics) nimellä kulkeva tieteellinen teoria yhdistää ja synkronoi kolme keskeistä teollisuuden ja palvelujen hallinnoinnissa ja kehittämisessä käytettävää osaamisaluetta – Tuottavuus (Lean), Laatu (Six Sigma) ja Teknologia (ERP). Siksi sitä kutsutaan myös Lean Six Sigman jälki(teolliseksi)maailmaksi! (Factory Physics for Managers – How Leaders Improve Performance in a Post-Lean Six Sigma World /1/)

Tehdasfysiikka ja tuloslaskenta

tehdasfysiikkataulukko1.jpgTehdasfysiikassa käytettävät parametrit ja mittaluvut ovat suoraan liitettävissä tuloslaskelmaan ja taseeseen toisin kuin Leanin ja Six Sigman aikaansaamat parannukset. Leanissa keskeinen tavoite on hukan pienentäminen, jolla on vain heikko yhteys tuloslaskelmaan. Six Sigmassa tavoite on vaihtelun pienentäminen, jolla sinänsä on vahva vaikutus tuloslaskelmaan, mutta käytettävän mittarit, sigma -taso, ovat epäsuoria.

tehdasfysiikkataulukko2.jpgTehdasfysiikan elementeillä yritysjohto voi suoraan arvioida, miten kaukana yritys on parhaista mahdollisista operatiivisista tuloksista ja kuinka paljon parannus vaikuttaa yrityksen tai organisaation johtamistavoitteisiin ja taloudelliseen tulokseen ja pääomaan.

Littlen laki ja Kingmanin yhtälö

Kurssilla esitetään kvantitatiivisilla yhtälöillä, Littlen laki, Kingmanin yhtälö, mistä tekijöistä yrityksen teoreettisen maksimituloksen ja nykytilan välinen ero johtuu ja miten eri tekijät vaikuttavat keskenään. Operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja joutuu ratkomaan jatkuvasti keskenään ristiriidassa olevien tekijöiden avulla, kuinka vastata kysyntään saavuttamalla samalla taloudellinen tavoitetaso.

Yhtälöiden tunteminen kehittää näkemystä ja ymmärystä tärkeiden suoritusarvoon vaikuttavien tekijöiden vaikutuksesta ja ristiriidasta. Tämä mahdollistaa parempien operatiivisten päätösten tekemisen sekä parannuskohteiden "laserin tarkan valinnan".

Tavoitteenasi on saavuttaa korkea kannattavuus synkronoimalla ja optimoimalla keskenään osin ristiriitaiset tavoitteet - alhainen käyttösuhde, korkea käyttösuhde, lyhyt läpimenoaika, pitkä läpimenoaika, korkea varastotaso, alhainen varastotaso, jne.

Hukat ja vaihtelu

FactoryPhysics_pieni.jpgKurssilla käsitellään myös eri hukkien muodostumistavat - muda, mura ja muri tai yleisemmin vaihtelu. Nämä hukat ja vaihtelu hidastavat tai estävät tuotantovirtauksen ja luovat suuret keskeneräiset työvarastot (WIP) ja pitkät läpimenoajat. Hukkien vaikutukselle luodaan tehollisen ajan kuvaavat yhtälöt, joiden avulla voidaan päätellä, onko ongelma virtauksessa, Leanissa, tehollisessa ajassa vai olisiko prosessiaskeleen suorituskykyä, kapasiteettia, parannettava Six Sigma -projektilla. Lean vaikuttaa ensisijassa teholliseen aikaan ja virtauksiin ja Six Sigma vaikuttaa ensisijassa kapasiteettiin, "pullonkauloihin, constraints" ja ominaisuuksien vaihteluun ja hyötysuhteeseen. Lean Six Sigma yhdistää molemmat tekniikat – ajan ja ominaisuuden vaihtelun hallinnan.

Ohjelman sisältö:

 • Tehdasfysiikan tausta ja periaatteet
 • Keskeiset konfliktit suoritusarvomittareiden välillä
 • Johdatus kvantitatiiviseen ajan hallintaan ja taloudellisiin
 • mittareihin sekä päävirtausmallit
 • Yrityksen operatiivisen toiminnan perusdynamiikka
 • Sisäinen Benchmarking
 • Operaatiotiede käytäntöön
 • Vaihtelun perusteet ja vaihtelulajit
 • Virtauksen mallinnus ja jonoutuminen
 • Käyttösuhde ja jonoutumisen keskeiset mallit
 • Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen
 • Voitto- ja virtausfysiikka
 • Neljä keskeistä yhtälöä
 • Työntö-/imutuotantosysteemit (CONWIP)
 • Imu (ohjauksen) suunnittelun rakenne
 • Operaatioiden strategia ja suunnittelu
 • Taktiikoiden, ohjauksien ja mittausten soveltaminen
 • optimaalisten tulosten saavuttamiseksi
 • Ihminen ja toimintojen johtaminen
 • TQM – laatujohtaminen
Voit lyhentää toimitus-/läpimenoaikaa ja lisätä tuotantoa ja kassavirtaa, optimoida keskeneräisen työn varastoja (WIP) ja alentaa kustannuksia. Opit määrittämään, missä ovat mahdolliset rajat toiminnallesi: Onko varaston (WIP) pienentäminen 30 % mahdollista ilman että se vaikuttaa asiakaspalvelun tasoon, jonoihin tai toimitusmyöhästymisiin? Pitäisikö varaston pienennystavoite olla 50 %? Kuinka paljon kustannuksia tarvitaan kysynnän tyydyttämiseen? Mikä läpimenoaika/odotusaika voidaan asiakkaalle luvata?
 
Kurssilla opit, kuinka voit suoraan kytkeä toteutettavan strategian päivittäisiin toimenpiteisiin? Käyttää ERP:iä ohjaamiseen, ei vain toimenpiteiden seuraamiseen. Opit tunnistamaan, kuinka ratkaistaan ristiriidat Leanin, Six Sigman ja TOC -teorian käytön välillä vai onko niissä sittenkään ristiriitaa. Kurssilla demonstroidaan tehdasfysiikan periaatteita käytännössä. Sen jälkeen sinun on helppo soveltaa oppeja välityössä omaan yritykseen.

 

Tiedot

 • Kesto: 7 päivää
 • Ajankohta: Alkaen 10.10.2022
 • Sijainti:Lahti, tai etäosallistuminen
 • Hinta:3600 euroa + Alv 24 %
 • Kouluttaja:Antti Piirainen

Ohjelma

Päivä 1

 

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:00 Tehdasfysiikan tausta ja tavoitteet

Johdatus taloudellisiin mittareihin

Valmistuksen tiede

Mitä on formaalisyy

Ohjaavat ja kuvaavat mallit

Strategia ja operatiiviset tavoitteet

Strateginen asemoituminen (positiointi)

Parannusmetodi, kuinka edetä?

12:00 Lounas

13:00 Yrityksen perusdynamiikka

Määritelmät

Suoritusarvomittarit (Y)

Parametrit (x)

14:30 Kahvi

15:00 Yleistetään parametrien väliset suhteet

Epäbalanssilinja

Littlen laki

Sisäinen Benchmarking

16:00 Päivä päättyy

 

 

 

Koulutuksesta sanottua:

 

 

”Oleelliset asiat eivät jääneet epäselviksi millään tavalla. Kokonaisuudesta syntyvä intuitio ja kyky ymmärtää on tärkeintä.”

                                              -Kurssilainen-

 

”Ehdottoman hyvä koulutus ja suositeltavissa kaikille Lean Six Sigma -hemmoille ja miksei myös muillekin.”

                                                     -JHy-

 

"Kurssi auttoi ymmärtämään tuottavuuden taustalla olevia ristiriitoja erinomaisesti. Loistavaa!"

                                              -Työnjohtaja-

 

"Koulutus avasi uuden näkökulman tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen, vaikka minulla on takana pitkä tausta kehitystehtävissä."

                                          -Kehitysinsinööri-

 

”Antti on huippu!”

                                               

 

"Kurssi, joka tarjoaa paljon selitysvoimaa käytännön ilmiöille. Kiitoksia!"

 

 

"Heittämällä paras koulutus, ei ainoastaan rautaisen sisältönsä, vaan myös Antin lennokkaan, asiantuntevan ja mieleenpainuvan opetustavan ansiosta."

 

 

Päivä 2


8:15 Päivän aloitus

Operaatiotiede käytäntöön

TF -periaatteet ja perusrakenne

VUT – Variation x Utilization x Time

Jaksoaika vs käyttöaste

Tuotanto/varasto –täydennys-/korvausaika

11:30 Lounas

12:30 Tuotannon virtauskäyrät

Täydennysaika x kysyntä – varianssiyhtälö

Varaston investointi vs täyttöaste

Varaston tehokkuusreuna

Varasto ja virtaus, eräkokokäyrä

14:00 Kahvi

14:30 Vaihtelun perusteet

Vaihtelu ja satunnaisuus

Käytännön matematiikka – varastojen mallinnus

Täydennysaika

Ennustevirhe ja läpimenoaika

16:00 Päivä päättyy

Päivä 3


8:15 Päivän aloitus

Vaihtelun perusteet jatkuu

Varaston suoritusarvomittarit

Prosessin vaihtelu

Prosessiajan vaihtelun syitä

Virtauksen vaihtelu

Vaihtelun keskinäisvaikutukset - jonoutuminen

Yleinen estomalli

Vaihtelun yhdistäminen (pooling)

11:30 Lounas

12:30 Virtauksen mallinnus

Littlen laki

Kapasiteetti

Kokonaistehokkuus

Paras-tapaussuoritusarvo (BCP)

Vaihtelun vaikutus virtaukseen

Jonoutuminen

Vaihtelun mittarit

14:00 Kahvi

14:30 Jonoutumisen vaikutukset

Aikojen laskeminen (TCT, RPT, jne.)

Imusysteemi

Varastojen ja virtauksen yhdistäminen

Kassavirran optimoiminen

16:00 Koulutuksen 1. jakso päättyy

Päivä 4

 

Koulutuksen 2. jakso alkaa

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:00 Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen

Vaihtelun lait

Joustavuus

Virtauksen lait

Kapasiteetin laki

12:00 Lounas

13:00 Käyttöaste/suhde

Erien lait

Läpimenoajan laki

Suorituskyky ja vaihtelu

Diagnostiikka ja parannukset

14:30 Kahvi

15:00 Voitto

Virtaus

Tehdasfysiikka

16:00 Päivä päättyy

Päivä 5


8:15 Päivän aloitus

Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen

Imuohjaus

Imusysteemin magia

CONWIP

CONWIP:n vertailu MRP:n kanssa

CONWIP ja Kanban -vertailu

11:30 Lounas

12:30 Imu (ohjauksen) suunnittelurakenne

Kokonaisuuden hajottaminen

Kokonaisuuden rakentaminen

14:00 Kahvi

14:30 Imuohjauksen suunnittelu

Imuohjauksen hierarkkinen suunnittelu

16:00 Koulutuksen 2. jakso päättyy

Päivä 6

 

Koulutuksen 3. jakso alkaa

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:00 Operaatioiden ja strategia ja suunnittelu

Kokonaisuuden hajottaminen

Strategia, taktiikat, ohjaukset ja mittarit

Toteutus ja toimenpano

Tuotannonohjaus ja IT

12:00 Lounas

13:00 Taktiikoiden, ohjauksien ja mittausten soveltaminen optimaalisten tulosten saavuttamiseksi

Kysynnän ennustaminen

Varastotaktiikat

14:30 Kahvi

15:00 Kapasiteettitaktiikat

Valmistuspäivän määrittäminen

16:00 Päivä päättyy

Päivä 7

 

8:15 Päivän aloitus

Ihminen ja toimintojen johtaminen

Inhimilliset lait

Esterajoitettu optimointi

Fanaatikon teho

Loppuun palaminen

Suunnittelu ja motivointi

Vastuu ja valta

11:30 Lounas

12:30 TQM – laatujohtaminen

Laatujohtamisen lyhyt historia

Mitä laatu on?

Tilastollinen laadunohjaus

Six Sigma

Laatu ja operaatiot

Virheen mallinnus

Laatu ja toimitusketju

14:00 Kahvi

14:30 Käytännön ohjaus

Tehdaslattian ohjausfunktio

CONWIP

Yhteenveto tehdasfysiikasta

Synteesi

16:00 Koulutus päättyy