Avoin

Tehoa johdon katselmuksiin

Tehoa johdon katselmuksiin

 

Mitä johdon katselmus on? Ja miten se suoritetaan osana normaalia liikkeenjohtamista?

 

Tule nyt kuulemaan, miten johdon katselmukset nivoutuvat osaksi jokapäiväistä käytännön johtamistoimintaa ja miten käyttää tavanomaisen toiminnan tuloksena joka tapauksessa syntyvää mittaustietoa johtamisen välineenä.

Sisältö

Johdon katselmus on yksi ehkä eniten kysymyksiä herättänyt ISO -standardien kohta, joka vaatii, että johto suunnitelluin aikavälein katselmoi organisaation toimintajärjestelmän (laatu-, TTT- ja ympäristöjärjestelmät) varmistaakseen, että se on edelleen soveltuva, asianmukainen, riittävä, vaikuttava ja tehokas

Mitä itse asiassa johdon katselmuksilta vaaditaan? Vaatimukset ovat terveen järjen mukaisia.

Johdon katselmuksia on turhaan pidetty byrokratiaa ja ylimääräistä työtä lisäävänä tuottamattomana toimintana sillä se on oikein tehtynä erinomainen ja tehokas johtamisen työkalu.

Tule nyt kuulemaan, mikä on johdon katselmus, miten johdon katselmukset nivoutuvat osaksi käytännön johtamistoimintaa ja miten käyttää tavanomaisen toiminnan tuloksena joka tapauksessa syntyvää tietoa johtamisen välineenä. Sinulta ei vaadita aikaisempaa kokemusta johdon katselmuksista.

Hinta

Osallistumismaksu 680 euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.

 

Tiedot

  • Kesto: 1 päivä
  • Ajankohta: Avoin
  • Sijainti:Ajankohta avoin, kysy yrityskohtainen tarjous.
  • Hinta:680 euroa + Alv 24 %
  • Kouluttaja:

Ohjelma

Päivä 1

 

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus, esittely, ohjelma

09:15 Mitä standardit sanovat johdon katselmuksista?

Yleisesti

Johdon sitoutuminen 

Johdon vastuu

12:00 Lounas

13:00 Johdon katselmus, mikä se on?

Johdon katselmuksen lähtötiedot

Monta tapaa toteuttaa johdon katselmus

14:30 Kahvi

15:00 EFQM -mallin hyödyntäminen 

johdon katselmuksissa

Päätöksiä ja toimenpiteitä

Raportointi

Johtopäätökset

16:00 Keskustelu ja päivän päätös