18.12.2017

TOC - Tehokas prosessijohtamisen työkalu

TOC - Tehokas prosessijohtamisen työkalu

 

TOC on tehokas prosessi- ja laatujohtamisen työkalu, jota käytetään hyvin paljon Leanin rinnalla ja tukena. Se on "esiaskel" prosessin virtauttamiseen. Virtauksen estää kapeikko, josta seuraa keskeneräisen työn varasto (WIP). TOC-teoria eli kapeikko- tai esteiden teoria (Theory of Constraints) on ajatus, että jokaisen tavoitteen, prosessin virtauksen, esteenä on vain YKSI ESTE, heikoin lenkki...

Sisältö

TOC:n mukaan jokaisen tavoitteen saavuttamisen esteenä on vain YKSI ESTE, heikoin lenkki. Jos ja kun tämä heikoin lenkki pystytään tunnistamaan ja löytämään ratkaisu joko poistamalla heikoin lenkki tai käyttämällä heikointa lenkkiä hyväksi, saavutetaan minimi resursseilla maksimaalinen tulos.

TOC -teoria perustuu Eliyahu Goldrattin kehittämiin ajatuksiin, jotka hän julkaisi kirjassaan The Goal (1984). Kirjasta on sittemmin otettu yli 3 miljoonaa kopiota. Se on yksi kaikkien aikojen eniten myytyjä business-kirjoja.
Eliyahu Goldratt on laajentanut TOC -teorian sovellutusta mm. tuotekehitysprojektien nopeaan läpimenoon (Critical Chain) ja myyntiin (It´s Not Luck). TOC -teoria kuuluu niin sanottuihin systeemiteorioiden joukkoon. TOC -teoriaa voi verrata hyvinkin Lean -tekniikoihin, joskin lähestymistapa on aivan erilainen. Molemmissa tekniikoissa virtausnopeutta ja tehokkuutta maksimoidaan.

Kenelle koulutus on tarkoitettu

Koulutuksessa tutustutaan TOC -teorian periaatteisiin ja käytännön sovellutuksiin. Koulutus sopii esimerkiksi kehitysjohtajille- ja -päälliköille sekä kehitysinsinööreille, laatupäälliköille ja -insinööreille sekä kaikille kehittämisestä vastuussa oleville.

TOC -teoriaa on sovellettu lukuisiin yrityksiin. Muun muassa Salpausselän Kirjapaino toteutti TOC -teoriaa ja voitti Suomen Laatupalkinnon vuonna 2000. Salpausselän Kirjapainon tiestä on tehty kirja "Laatujohtamisoppien (TQM) soveltaminen PK-yritykseen - SPC, systeemiteoria, TOC-teoria" 2000. Kirja kuuluu kurssiaineistoon.

Koulutuksen tavoitteet

  • Tutustua TOC- teoriaan ja sen käytännön totetukseen
  • Opit paikallistamaan esteet ja opit hyödyntämään esteitä ohjattaessa tuotantoa tai projektia
  • Opit ratkomaan ongelmia uudella ja tekokkaalla tavalla
  • Opit lyhentämään läpimenoaikaa 1/10-osaan
  • Opit uuden tehokkaan analyysi- ja toimintatavan

Hinta

Osallistumismaksu 680 euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto. Lisäksi osallistujat saavat kirjat: Laatujohtamisoppien soveltaminen PK-yritykseen.

Kouluttaja

Matti_pieni.jpg

 

 

 

 

Matti Pesonen

sähköposti: matti@qk-karjalainen.fi
puh. 040 547 8605

Tiedot

  • Kesto: 1 päivä
  • Ajankohta: 18.12.2017
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta:680 euroa + Alv 24 %
  • Kouluttaja:Matti Pesonen

Ohjelma

Päivä 1

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Johdatus TOC-teoriaan ja keskeisiin sovellutuksiin
Kuinka virtauksen saa nopeammaksi tunnistamalla
ja poistamalla esteen? (The Goal -kirja)
Kuinka myynnin saa kasvamaan tunnistamalla
myynnin esteen (It’s not Luck kirja)
Kuinka tuotekehitysprojektin saa onnistumaan
ajallaan, poistamalla esteen (Critical Chain -kirja)
10:00 Esteiden teoria - ongelmien ratkaisun yleistys
Kuinka prosessi- ja systeemiongelmat voi ratkaista?
Ydinongelma ja sen etsiminen
Esteen tunnistaminen ja hyödyntäminen
Toerian analyysityökalut? Kuinka johtopäätöksiin ja
ratkaisuihin päädytään?
12:00 Lounas
13.00 TOC-teorian työkalut
TOC: n käyttö tuotannossa, markkinoinnissa, T&K:ssa
14:30 Kahvi
15.00 Synkronoitu tuotannonohjaus - Mitä DBR on?
15.45 Käytännön esimerkkejä Suomesta ja keskustelu
16:00 Keskustelu ja tilaisuuden päätös