Avoin

Uusi näkökulma tuottavuuden parantamiseen

Uusi näkökulma tuottavuuden parantamiseen


Uusi näkökulma tuottavuuden parantamiseen -koulutus konkretisoi, kuinka johtaminen strategiselta tasolta sidotaan operatiiviselle tasolle. Tulosten kannalta tärkeää on tieto siitä mitä tulee tehdä ja mihin parannustoimenpiteet on kohdennettava, jotta parannus on parannus.

Parannustoiminnassa on menossa kolmas sukupolvi, on siirrytty yksittäisistä konsepteista kokonaisuuksien hallintaan. Koulutuksessa sidotaan yhteen johtaminen, vaihtelu ja tuottamisen dynamiikkaa kuvaavat mallit, joita käytetään parannettavan kohteen tunnistamiseen ja toimenpiteen määrittämiseen.

Koulutuksessa tutustutaan tilastollista prosessinohjausta hyödyntävään Data Collection & Analysis -ohjelmistoon. Ohjelmistoa käytetään apuna päivien aikana suoritettavissa demonstraatioissa. Ohjelmisto auttaa organisaatiota käyttöönottamaan nopeasti tilastollisen prosessinohjauksen operatiiviseen käyttöön ja tuottamaan taktiselle sekä strategiselle tasolle tietoa. Koulutukseen osallistujat saavat ohjelmiston veloituksetta käyttöönsä kolmen kuukauden ajaksi.

Koulutuksen tavoitteena on selkeyttää kehityksestä vastaaville henkilöille priorisoinnin merkitystä ja kuvaamaan konkreettisesti, kuinka johtamisjärjestelmä:

  • tuottaa tietoa tuotannon kannalta kriittisestä pisteestä
  • auttaa kaikilla organisaation tasoilla konkretisoimaan vaihtelun
  • tilastollinen prosessinohjaus auttaa prosessin tilan analyysissä ja huomioi parannuksen periaatteet, jotta parannuksesta tulisi parannus.

Hinta

Osallistumismaksu 1490 Euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.

Kouluttajat

Antti_90.jpg   Jouni Limma.jpg

 

 

 


Antti Piirainen ja Jouni Limma

Tiedot

  • Kesto: 3 päivää
  • Ajankohta: Avoin
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta:1490 euroa + Alv 24 %
  • Kouluttaja:Antti Piirainen ja Jouni Limma

Ohjelma

Päivä 1


1. Päivä – johdanto ja lähtötilanne

 

08:30  Aamukahvit

08:45 Avaus ja esittely

09:00Mitä uusi asia on? – 3 parannuksen aikakautta

Valmistuksen 5 perustavaa asiaa – formaalisyy

Esimerkkiprosessi, jossa 5 perustavaa asiaa kuvattu

Littlen laki: ajan, läpimenon ja keskeneräisen työn yhteydet

Suorituskykyparametrien yhteydet – käytännön huonoin tapaus (PWC)

Epäonnistuminen – monimutkaisuus ja onnistumistodennäköisyys

Vaihtelun laki ja vaihteluun suojautumisen laki

10:30 Tauko (n. 15min)

Vaihtelun tunnistaminen ja johtaminen

Johtamisjärjestelmän merkitys ja eri johtamistasojen rooleista

- strateginen, taktinen ja operatiivinen
Littlen laki
- mittarien merkitys johtamisjärjestelmässä (operatiivinen taso)
- SPC:n rooli, wip ja läpimeno

12:00 Lounas

13:00 Ohjelmiston opetus

- Ohjelmiston toiminta-ajatus
- Datan kerääminen

Demonstraatio – Kuinka kaivaa organisaatiosta esiin vaihtelu ja bufferit

Pelin organisoituminen

Korttien ja mittaussysteemin luominen 

14:30 Tauko (n. 15 min)

1. Kierros: Nykytilan pelaaminen 
Tulosten kerääminen ja analysointi

Mitä tuottavuus on?
Output/input – 5 lähestymistä
Tulosten tulkitseminen – tehollisen aja tulosten tulkitseminen

Yhteenveto 

16:00 Päivän päätös

 

Päivä 2


2. Päivä -  Parannusmalli ja parannuksen suorittaminen

 

09:00 Mitä on opittu – mallit ja priorisointi

Stabiilisuus vs. suorituskykyparannus
Poikkeamateoria ja Quincunx
Parannusmalli – Model for Improvement 

-Mitä pitää saada aikaan, miten mitataan, testaamisen rooli

Parannuksen johtaminen

- Ohjauskortit, toiminta ja soveltaminen
- Ohjelmiston käyttöönotto - data-analyysi

12:00  Lounas

13:00 Demonstraatio jatkuu.

Demonstraation tulosten tulkitseminen – toteutetaan priorisointi

1. Kierros – 1. Muutos

2. Kierros – 2. Muutos

3. Kierros – 3. Muutos

Välityön antaminen

Yhteenveto

16:00  1. jakson päätös

 

Välityö:  SIPOC -prosessin kuvaus ja tehollisen ajan keräämisen suunnittelu sekä toteutus.

 

Päivä 3

 

08:00  Aamukahvit

09:00 Kertaus ensimmäisestä jaksosta

Välitöiden esittely

Työkalut - Systeemi – Ajattelu 

Mikä on systeemi ja keskinäisvaikutukset

Kuinka keskinäisvaikutukset vaikuttavat toimintaan ja kuinka voin kehittää ajattelua

12:00 Lounas

13:00 Lainalaisuudet – 27 lakia ja niiden rooli tuottavuuden kehittämisessä

-Ristiriidat päämäärien ja keinojen välillä

14:00 Kahvitauko (n. 15 min)

4 erilaista ongelmaa -  4 erilaista lähestymistapaa

Perusongelmanratkaisu ja Lean Six Sigma -menetelmä

Legodemonstraatio – kuinka ongelmat vaikuttavat toimintaan

Yhteenveto

16:00 Päivän päätös