Avoin

Vaatimusstandardi ISO 9001 uudistui – muutokset ja miten suhtautua riskienhallintavaatimuksiin?

Vaatimusstandardi ISO 9001 uudistui – muutokset ja miten suhtautua riskienhallintavaatimuksiin?

 
Tutustu 23.9.2015 vahvistettuun ISO 9001:2015 -standardiin sekä riskienhallinnan menettelyihin.

Vaatimusstandardi ISO 9001 uudistui - Mikä muuttui versiossa ISO 9001:2015? Miten puuttua suurimpiin yksittäisiin muutoksiin, systeemiajatteluun, johdon vastuuseen ja erityisesti vaatimukseen riskien hallinnan menettelyistä?


Sisältö

Uusi ISO suosit.jpg

Standardin ISO 9001:2015 tultua voimaan on sertifioitavissa laadunhallinta- ja toimintajärjestelmissä tehtävä muutoksia. Koulutuspäivän ensimmäinen osa käsittelee standardin sisällössä ja rakenteessa tapahtuvia muutoksia, jotka on hyödyllistä huomioida soveliaalla tavalla ennen standardimuutokselle sallitun ylimenokauden loppua. Koulutuksessa käsitellään myös toimintajärjestelmän käsitteen laajenemista omasta toiminnasta entistä voimakkaammin kohti toimintaa osana laajempaa kokonaisuutta sekä laajentunutta vaatimusta johdon vastuusta.

Koulutuspäivän toinen osa käsittelee riskienhallinnan menettelyjä, riskien tunnistamista ja arvioimista. Tavoitteena on hahmottaa sovelias ja tarkoituksenmukainen riskienhallinnan taso ja toimintamalli. Organisaatioiden toimintaympäristöt vaihtelevat myös riskimielessä ja riskienhallinnan tulee olla tarkoituksenmukaista ja organisaation toimintaa hyödyttävää. Huomiota kiinnitetään erityisesti ajattelun muutoksiin aihealueilla "dokumentoinnin vaatimukset" ja "korjaavista ja ehkäisevistä toimenpiteistä systeemiseen riskien hallintaan"

Valmennus auttaa laadunhallinta- ja toimintajärjestelmän kehittämisessä standardin uusien ja muuttuneiden vaatimusten mukaisiksi ja antaa kuvan siitä, miten riskienhallintaa ja sen tekniikoita käytetään palvelemaan yrityksen toimintaa ja jatkuvaa kehittämistä. On hyödyksi, jos osallistujalla on kuva nykyisestä toimintajärjestelmästä ja sen auditoinnista ja parantamisesta.

Hinta

Osallistumismaksu 680 euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä luentoaineisto.

Kouluttaja

Einisto_2014_10b.jpg

cid_A478D1D5-560F-4DB8-BF26-429DE2B503F3.jpg

 

 

 

  

Pekka O. Einistö
Business Excellence Finland Oy 

 

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot


Rtli.jpgIlmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse, puhelimitse (03-7804 264) tai sivupalkista löytyvästä ilmoittaudu kurssille linkistä. Ilmoittaessasi useampia henkilöitä samasta organisaatiosta, voit lisätä muut henkilöt lisätietoihin. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Tiedot

  • Kesto: 1 päivä
  • Ajankohta: Avoin
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta:680 euroa + Alv 24 %
  • Kouluttaja:Pekka O. Einistö

Ohjelma

Päivä 1


08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00Avaus, esittely ja ohjelma

09:15 ISO9001:2015 verrattuna ISO9001:2008:aan

- Muutoksen tarkoitus ja aikataulu

- Standardin rakenteen muutokset suhteessa aiempaan

- Olennaiset muutokset ja muuttuneet periaatteet ja ajatusmallit

- Siirtymiskäytännöt ja muutokset sisäisiin auditointeihin

12:00 Lounas

13:00 Riskienhallinnan perusmenettelyt ja käytännöt

- FMEA riskienhallinnan työkaluna

- Riskien tunnistaminen ja arviointi

14:30 Kahvi

15:00 Toimenpidesuunnitelmat ja käytännön parantamisen menettelyt

- Mitä menestyminen edellyttää johdon toimintamalleilta, mitä henkilöstön osaamiselta ja ajattelulta?

- Keskustelu ja kokemustenvaihto: mikä on tarkoituksenmukaista, mikä liikaa?

16:00 Tilaisuuden päätös

 

 

Koulutuksesta sanottua:

 

"Kurssi vastasi sisällöltään ja opetustavaltaan odotuksia. Osallistujien kommentit, kyselyt ja omakohtaiset kokemukset täydensivät hyvin sisältöä."

 

"Kurssin sisältö ja käytössä oleva aika oli hyvin yhteen sovitettu. Kouluttajalla oli tietoa ja näkemystä vastata moniin kysymyksiin."