23.3.2022

VSM - Arvovirtakuvaus

VSM - Arvovirtakuvaus

 

Myös etäosallistumismahdollisuus!

Leanin yhtenä työkaluna käytetään arvovirtakuvausta (VSM, Value Stream Mapping) virtauksen esteen tunnistamiseen ja priorisointiin. Siinä kuvataan prosessin vaiheet, yhteydet, tapahtumien taajuudet, varastojen määrät ja prosessien ajat yhdelle lomakkeelle. Oikeiden ongelmien tunnistaminen ja niiden ratkaiseminen on keskeistä tehokkuuden eli nopeuden nostamisessa ja läpimenoajan lyhentämisessä.

Tarjoamme

Koulutus antaa yleiskuvan arvovirtakuvauksesta, sen tarkoituksesta ja toteuttamisesta sekä siitä, mitä siitä voidaan havaita.

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa

VSM-koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä valiten itselle sopivimman osallistumistavan. Striimaamme koulutuspäivän osallistujille, jotka eivät pääse lähipäivään.

Hyödyt kurssista ovat moninaiset

Opit ymmärtämään kuinka yritys voisi hyödyntää arvovirtakuvausta parannuskohteen priorisointiin, ongelmien tunnistamiseen ja uuden, tulevantilan suunnitteluun. Käytännön harjoituksen avulla opit myös luomaan VSM -arvovirtakuvauksen.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu työnjohdolle, tuotantopäälliköille ja tuotannon käytännön toteuttajille, sekä kehittäjille. Kurssi on hyödyllinen myös ylemmälle johdolle, jonka työnkuvaan kuuluu käytännön toiminnan ja tuotantoprosessien kehittäminen.

Palvelumme

Koulutus on yhden päivän mittainen. Koulutus tapahtuu luentojen ja harjoitusten avulla. Kurssilla tehdään SIPOC -prosessikuvaus ja VSM -arvovirtakuvaus. Lisäksi voit keskustella alan asiantuntijan kanssa tilaisuudessa tai ottaa häneen myöhemmin yhteyttä henkilökohtaisesti.

Koulutuksen tarkempi ohjelma löytyy sivupalkista sekä kurssiesittelyn lopusta kohdasta: sisälllön kuvaus.

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Koulutus on yhden päivän mittainen. Seuraava toteutus järjestetään 23.3.2021 Lahden Sibeliustalossa. Koulutuspäivään mahdollista osallistua myös etänä.

Hinta

Osallistumismaksu 680 euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.

eta1.jpgKouluttaja

kimmo-120.jpg

 

 

 Kimmo Liuksiala

sähköposti: kimmo@qk-karjalainen.fi
puh. 050 592 6478

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Rtli.jpg

Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse, puhelimitse (03-7804 264) tai sivupalkista löytyvästä ilmoittaudu kurssille linkistä. Ilmoittaessasi useampia henkilöitä samasta organisaatiosta, voit lisätä muut henkilöt lisätietoihin. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä. 

Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

 


 

Sisällön kuvaus

Leanin päätavoitteet ovat virtauksen kasvattaminen ja läpimenoajan lyhentäminen.

Arvovirtaus

VSM -menetelmä auttaa ymmärtämään prosessin toimintaa tehtaan lattiatasolta ja nostaa hukan konkreettisesti esiin. VSM:n avulla ymmärretään, kuinka materiaalit ja informaatio virtaavat tilaus-toimitusprosessissa. Arvovirtaus on kokonaisjaksoaika(tai läpimenoaika), joka kuluu, kun asiakas esittää tilauksensa ja saa sen käyttöönsä. Tämä aika pyritään saamaanniin lyhyeksi kuin mahdollista. Ei riitä, että teemme vain lisäarvoa. Meidän on tunnistettava arvovirtamme ja sen jälkeen saatava aikaan myös virtaus. Tämä tapahtuu imuohjauksen avulla. Imuohjaus on asiakasohjautuva prosessi. Leanissa ”imetään”oikea aikaisesti vain se, mitä asiakas tarvitsee.

Nykytilan kuvaus

Materiaalin ja informaation virtaamisen kuvaaminen mahdollistaa sinulle koko tuotannon kuvaamisen yksittäisten toimintojen sijaan. VSM:ssä kuvaat, kuinka toiminnot kommunikoivat tuotannonsuunnittelun ja toistensa kanssa. Tunnistat ongelmat ja hukan lähteet. Paikallistat pullonkaulat ja keskeneräisentyön varastot (WIP). Huomaat mahdolliset turvallisuus ja laitepuutteet. Tuot yhteisen kielen- ja näkemyksen organisaatioon ja pääset sisään, kuinka toiminnot todella toimivat päivittäin. Kuvaat asiakkaat, tavarantoimittajat, informaatiovirrat, materiaalivirrat ja prosessin yhdeksi kuvaksi.

Nykytila

Sen jälkeen, kun ymmärrämme nykytilan, voimme lähteä kehittämään tulevaisuuden tilaa, jossa hukka on pienempi ja tuotteet ja informaatio virtaavat vapaammin. Avartamalla virtauksen estettä, ohjaamalla tästä pisteestä toimintaa tai balansoimalla linjaa, voidaan vaikuttaa virtausnopeuteen ja määrään. Tämä piste tulee sovittaa todelliseen, suunniteltuun kysyntään. Virtausta tulee kiihdyttää.

Tule kurssille oppimaan kuinka arvovirtakuvaus tehdään ja mitä hyötyjä sillä saavutetaan!

Tiedot

  • Kesto: 1 päivä
  • Ajankohta: 23.3.2022
  • Sijainti:Lahti, tai etäosallistuminen
  • Hinta:680 euroa + Alv 24 %
  • Kouluttaja:Kimmo Liuksiala

Ohjelma

Päivä 1

 

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus, esittely ja ohjelma

09:30 Hukan muodot, Mitä Lean on?

Mikä on prosessi?  Johdatus kuvaustekniikkaan 

Prosessien kuvaustekniikat - SIPOC -workshop

Tunnista arvovirta

Value Stream Mapping , VSM -arvovirtakuvaus

12:00 Lounas

13:00 VSM -arvovirtakuvauksen tarkoitus

Kuinka arvovirtakuvaus luodaan, 

VSM arvovirtakuvauksen tekeminen - workshop

14:00 Kahvi

14:30 Lean -projektin toteutus

Mitä VSM:stä voi havaita?

Mittarit

16:00 Tilaisuuden päätös

 

 

 

Koulutuksesta sanottua:

 

 

"Käytännönläheinen työkalu kokonaisuuden arviointiin."

 

 

"Koulutus auttoi ymmärtämään VSM:n tarkoitusta."

 

 

"Yrityksessämme on käytetty VSM:ää, mutta sitä ei ole osattu käyttää oikein, eikä sitä ole hyödynnetty parannustarpeiden arvioinnissa."

 

 

"VSM tuo Leanin konkreettisemmaksi. Antti osasi sitoa sen laajemmin Lean -toimintaan."