Big Data

BigData_p.jpgDatan määrä lisääntyy dramaattisesti. Vuonna 2012 uutta dataa luotiin 2,5 eksatavua (1018) joka päivä ja on sanottu, että tuo datamäärä tuplaantuu 40 kuukauden välein. Datan määrän kasvun ollessa näin massiivista on tärkeää, että tuota dataa hyödynnettäisiin jotenkin. Yritysten pitäisikin luoda kulttuuri, jossa päätökset tehdään dataa perustuen. Kun yritykset oppivat Big Data-analyysin perusteet pystyvät ne luomaan siitä itselleen kilpailuedun.

Big Datan analyysityökalut tarjoavat mahdollisuuden tarkastella ilmiöitä, jotka muuten olisivat tuntemattomia. Tällaisen datan visualisointiin tarkoitetut työkalut pystyvät esittämään suuren määrän informaatiota helposti ymmärrettävässä muodossa.

Datan kasvun myötä monet yliopistot ovat kiireesti perustaneet erilaisia datatieteilijöiden (Data Scientist) koulutusohjelmia. Tavoitteenaan tarjota yrityksille alan kovia osaajia.

Knowledge is Power, on Sir Francis Galtonin tunnettu lause. Oppimalla Big Datan analysointiin sopivia työkaluja pystyt lisäämään omaa ja yrityksen tietoa. 

 

Räätälöidään tarpeisiin sopiva kokonaisuus.