Johtaminen

Tarjoamme kattavan valikoiman laatujohtamisen koulutuksia. Laatujohtamisen avulla laatua ja toimintaa pyritään hallitsemaan ja johtamaan strategisesti. Laatujohtamisen tulee alkaa organisaation johdosta ja ulottua organisaation kaikkiin toimintoihin. Tarkoituksena on saavuttaa taloudellisia hyötyjä, alentaa kustannuksia ja kasvattaa voittoa erilaisten laatutekniikan menetelmien avulla sekä sitouttaa koko organisaatio jatkuvaan parantamiseen.

Opetamme, kuinka saadaan organisaation rattaat pyörimään oikeaan suuntaan, kuinka hallitaan organisaatiota ja kuinka luodaan pohjaa laadunparannustyölle.

Aihealueita muun muassa:

 • Laadun filosofia ja perusteet j0396142.jpg
  • Laadun historia
  • Mitä laatu on?
  • Laadun tietojärjestelmä
 • Johtamisen periaatteet ja menetelmät
  • Tiimien kehittäminen, rakentaminen ja organisointi
  • Laatutoimintojen johtaminen
  • Laadun parannustoiminnan organisointi
  • Laadun johtaminen
  • Laadun keskeiset gurut ja heidän teoriansa
  • Demingin laatuopit
  • TQM -toimintamallit
  • Prosessien hallinta
  • Prosessijohtaminen ja mittarointi
  • Johtamisjärjestelmät
 • Fasilitaatioperiaatteet ja -menetelmät
 • Viestintä- /Vuorovaikutustaidot
 • Asiakassuhteet
 • Laatukustannukset
 • Laatukoulutuksen organisointi
 • Systeemiteoria ja sen soveltaminen
 • TOC-teoria (Theory of Constraints), Esteiden teorian (kapeikkoajattelu, pullonkaulateoria)