Laadunhallintajärjestelmät

Laatu-ja toimintajärjestelmien avulla kuvataan organisaation toimintaa kokonaisuutena. Laatujärjestelmän avulla organisaatio voi pitää toimintansa ja tuotantonsa laadun hallittavissa. Siten saadaan selkeyttä johtamiseen, prosesseihin, toimintoihin, ja jatkuvaan parantamiseen. Laatujärjestelmät voidaan sertifioida ulkopuolisen tahon, sertifiointilaitoksen, tekemän auditoinnin perusteella. Tällöin sertifioija varmistaa, että organisaation laadunhallinta vastaa standardivaatimuksia ja että käytännössä toimitaan niiden mukaisesti.

 • Laatujärjestelmän elementitProsessit.jpg
 • Laatujärjestelmän dokumentointi
 • Laatustandardit ja muut ohjeistukset/suositukset
 • Auditointi
  • Auditoinnin lajit/tyypit
  • Auditoinnin roolit ja vastuut
  • Auditoinnin suunnittelu ja käyttöönotto/toteutus/toimeenpano
  • Auditoinnin raportointi ja seuranta
 • Johtamisjärjestelmät - IATF 16949,  ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001, TTT-spesifikaatio
 • Sisäiset laatuarvioinnit tehokkaasti
 • Johdon katselmukset
 • Ennaltaehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet
 • Asiakastyytyväisyys
 • Prosessien hallinta ja kuvaaminen
 • Lean ISO 9001
 • Laatupalkintokriteerit
 • Organisaation itsearviointiprosessit