Lean

Yrityskohtaista valmennusta Lean -menetelmään, -työkaluihin sekä niiden soveltamiseen tuotanto- ja palveluprosesseihin

Nyt puhutaan paljon Leanistä, mutta mitä on todella tehty ja saatu aikaiseksi? Onko toimitusvarmuusongelmat, jonot ja myöhästymiset saatu poistettua? Onko palvelu nopeutunut?

Leanista, Lean -tuotannosta ja Lean Managementista puhutaan tänä päivänä paljon, etenkin laatu- ja kehittämisihmisten parissa. Lean on systemaattinen lähestymistapa prosessin optimointiin. Optimointi perustuu uskomukseen, että missä tahansa missä tehdään työtä syntyy hukkaa (vaste: non-value added work, MUDA).

Lean on prosessijohtamisen filosofia, jonka ydin on ei-arvoa tuottavien toimintojen eliminoiminen, tarkoituksena parantaa asiakkaan kokemaa arvoa. Toimenpiteiden tavoitteena on yksinkertaisesti hukan minimointi ja virtauksen maksimointi (mahdollisimman lyhyt läpimenoaika).

Arvovirtakuvaus - VSM

vsm_value_stream_map.jpgLeaniin siirtymisen ongelmana on ollut, kuinka se toteutetaan. Arvovirtajohtamisen (Value Stream Management, VSM) ja sen yhteydessä tehtyjen kuvausten (Value Stream Mapping) tavoitteena on yhdistää Lean -työkalut ja konseptit välittömästi palvelun ja tuotannon parantamiseen. Arvovirtajohtaminen ja -kuvaus toimivat työkaluina, joilla parannustiimi voi analysoida, mikä on nykytila ja tämän pohjalta löytää ja muuttaa tämä konkreettisiksi parannuksiksi. Kyse on käytännössä siitä, kuinka systemaattisesti ja nopeasti luodaan korkean suorituskyvyn omaava työympäristö. VSM ei ole vain johtamistyökalu. Se on todistettu prosessi, jolla suunnitellaan parannukset niin, että yrityksestä tulee Lean -organisaatio. VSM on tavanomaista prosessijohtamista ja -kuvausta laajempi menettely, joka ei pelkästään kuvaa työ- tai palveluprosessia, vaan lisää samaan kuvaukseen informaatio- ja materiaalivirran sekä lukuisia prosessin ominaisuuksia kuvaavia tunnuslukuja. Tavoitteena on yksi kuva, jolla kuvataan koko toiminta. Näin saadaan parempi ymmärrys toiminnoista ja niiden yhteyksistä. Kuvaus voi olla yhtä hyvin palvelu- kuin tavaratuotannosta.

leantalo.jpgSystemaattinen lähestymistapa prosessin optimointiin

Lean on systemaattinen lähestymistapa prosessin optimointiin. Optimointi perustuu uskomukseen siitä, että missä tahansa, missä tehdään työtä, syntyy hukkaa (vaste: non-value added work, MUDA). Tähän asti ongelmana on ollut, että tätä uskomusta ei ole voitu näyttää toteen. Tänä päivänä arvoa tuottava ja arvoa tuottamaton toiminta/työ voidaan visualisoida ja konkretisoida arvovirtakuvauksella, VSM. Tämä kuvaus on ensimmäinen askel kohti Lean -tuotantoa. Lean käyttöönoton helpottamiseksi on kehitetty kahdeksan askelinen arvovirran hallintaprosessi, joka helpottaa Leanin käyttöönottoa. Lean pitää sisällään ajatuksen, konseptin ja työkalut.

Koulutamme yrityskohtaisena toteutuksena Leania ja Lean -työkaluja sekä niiden soveltamista tuotanto- ja palveluprosesseihin. Koulutuksia saatavana eri laajuisina aina yhdestä päivästä laajoihin koulutuskokonaisuuksiin. Kysy myös lisää 20-päiväisestä Lean -johtajakoulutuksestamme. Kouluttajillamme on vankka kokemus Lean -teoriasta ja työpajoista. Nämä yhdessä auttavat organisaatiotasi kohti Lean -organisaatiota.

Pitkäaikaisella kokemuksella, kansainvälisen mallin mukaan

Quality Knowhow Karjalainen Oy omaa pitkäaikaisen kokemuksen Leanista ja sen soveltamisesta suomalaisiin yrityksiin. Olemme toteuttaneet laajaa 20-päiväistä Lean -koulutusta vuodesta 2009 lähtien. Koulutuksissa pääkouluttajana on alusta lähtien toiminut Antti Piirainen. Lyhyempiä Lean -koulutuksia olemme toteuttaneet 1990-luvulta lähtien eri kouluttajien toimesta. Koulutusohjelmamme perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin oppeihin ja tieteellisiin metodeihin. Koulutustemme oikeellisuuden varmennamme mm. käyttämällä laatukirjastoamme, jossa on yli 1300 laatutekniikan kirjaa. Päivitämme osaamistamme myös jatkuvasti kansainvälisten konferenssien sekä koulutusten kautta. Toimitusjohtajamme on mm. Amerikan laatuyhdistyksen Suomen maajohtaja ja omaa näin vahvat yhteydet kansainvälisiin koulutusorganisaatioihin ja alan tutkimuksiin pitäen yrityksen osaamisen ajan hermoilla.