Lean -johtajakoulutuksen runko

Lean -johtajakoulutus, 20 päivää


Lean asiantuntijakoulutuksen tietosisältö on laaja. Seuraavassa on haluttu vielä tarkentaa 20-päiväisen koulutuksen sisältöä ja runkoa. Yleensä koulutus jaetaan kymmeneen jaksoon. Koulutuksessa käytetään lukuisia hauskoja ryhmätöitä, simulaatioita ja valaisevia demonstraatioita. Learning by doing and playing!

1. & 2. jakso - Johdanto ja nykytilan kuvaus

Runko_1_2.jpg

 

Tilastollisuutta ja vaihtelun ymmärtämistä opetetaan lukuisilla mukavilla harjoituksilla ja välineillä. Vaihtelun ymmärtäminen ja stabiilisuuden merkitys ovat keskeisiä osa-alueita Leanin menestyksekkäässä käyttöönotossa.

vaihtelu2.jpg

 

3. & 4. jakso - konsepteja ja työkaluja

 Runko_3_4.jpg

 

poliisiautopeli2.jpg

 

 5. & 6. jakso - parannus ja työkaluja

 Runko_5_6.jpg

 

Lean Paloautopelin tarkoitus on esitellä Lean -periaatteita ja -työkaluja sekä opettaa niitä ja tuoda ideoita prosessin parannukseen. Osanottajat vaihtavat tehokkaasti kokemuksiaan erilaisten layoutien tai tuotantofilosofioiden vaikutuksesta. Peli pitää sisällään kombinaation erilaisia pelielementtejä, keskustelua ja oppimista.

paloautopeli2.jpg

 

7. & 8. jakso - parannuksen suunnittelu ja A3

 Runko_7_8.jpg

SMED (Single-minute exchange of die) on joukko käyttäjän toimia, joilla pyritään vähentämään tuotantovälineiden ja prosessien vaihtoon kuluva aika mahdollisimman pieneksi. SMED -pelin avulla simuloidaan, kuinka voidaan dramaattisesti vähentää asetusaikaa.

simulaatiot2.jpg

 

9. & 10. jakso - suorituskykyongelman ratkaisu

 Runko_9_10.jpg