Lean -johtajakoulutuksen runko

Lean -johtajakoulutus, 20 päivää

Lean asiantuntijakoulutuksen tietosisältö on laaja. Seuraavassa on haluttu vielä tarkentaa 20-päiväisen koulutuksen sisältöä ja runkoa. Yleensä koulutus jaetaan 7 jaksoon. Koulutuksessa käytetään lukuisia hauskoja ryhmätöitä, simulaatioita ja valaisevia demonstraatioita. Learning by doing and playing!


1. & 2. jakso

lean_pitka_ohjelma_1_osa.jpg

poliisiautopeli2.jpg

 

3. & 4. jakso


lean_pitka_ohjelma_2_osa.jpg

 

Tilastollisuutta ja vaihtelun ymmärtämistä opetetaan lukuisilla mukavilla harjoituksilla ja välineillä. Vaihtelun ymmärtäminen ja stabiilisuuden merkitys ovat keskeisiä osa-alueita Leanin menestyksekkäässä käyttöönotossa.

vaihtelu2.jpg

 

5. & 6. jakso


lean_pitka_ohjelma_3_osa.jpg

 

SMED (Single-minute exchange of die) on joukko käyttäjän toimia, joilla pyritään vähentämään tuotantovälineiden ja prosessien vaihtoon kuluva aika mahdollisimman pieneksi. SMED -pelin avulla simuloidaan, kuinka voidaan dramaattisesti vähentää asetusaikaa.

simulaatiot2.jpg

 

7. & 8. jakso


lean_pitka_ohjelma_4_osa.jpg

 

Lean Paloautopelin tarkoitus on esitellä Lean -periaatteita ja -työkaluja sekä opettaa niitä ja tuoda ideoita prosessin parannukseen. Osanottajat vaihtavat tehokkaasti kokemuksiaan erilaisten layoutien tai tuotantofilosofioiden vaikutuksesta. Peli pitää sisällään kombinaation erilaisia pelielementtejä, keskustelua ja oppimista.

 

paloautopeli2.jpg

9. & 10.  jakso


lean_pitka_ohjelma_5_osa.jpg