Lean -työkaluja ja konsepteja

Oikea työkalu, oikeaan paikkaan!

lean-talonumeroilla.jpg

Lean on prosessijohtamisen filosofia, mutta se pitää sisällään laajan joukon konsepteja ja työkaluja.Value Stream Map on portaat kohti Lean -maailmaa.VSM auttaa tunnis- tamaan parannustarpeet ja priorisoimaan kohteen, jonne työkaluja käytetään.

Päästäksesi Lean:ssä eteenpäin, tulee sinun hallita työkalut ja konseptit. Kun hallitset konseptit, voit alistaa ne ongelmalle, eikä ongelma tai työkalut alista sinua. Vieressä Lean -talo sekä lista kursseista, jotka auttavat sinua eteenpäin.

Kaikista kursseista järjestetään yrityskohtaista koulutusta ja valmennusta. Lisäksi osa kursseista löytyy myös julkisina toteutuksina. 

 

lean-lista.jpg