Lean Six Sigma Champion -koulutus

Mitä Lean Six Sigma on? Kuinka kehityshankkeet kytketään liiketoiminnan tavoitteisiin?

6s_sininenlogo.jpg


Lean Six Sigma Champion -koulutus valmentaa organisaation johtajia - kaikilla tasoilla - ymmärtämään Leanin ja Six Sigman konsepteja sekä erityisesti johtamaan Lean Six Sigman käyttöönottoa, levitystä ja hyödyntämistä organisaatiossa.

Lean Six Sigma Champion -koulutuksella annetaan johtoryhmälle, Lean Six Sigma -projektien ja henkilöiden valitsijoille sekä varsinaisille Championeille yleiskatsaus Lean Six Sigma -menetelmään, projektien valintaan, johtamiseen ja työkaluihin. Lean Six Sigma Champion johtaa, tukee, suojelee, edistää, ylläpitää ja levittää organisaation Six Sigma -toimia.

Osallistujat kykenevät kurssin jälkeen ymmärtämään Six Sigmaan liittyvän DMAIC -kehitysjakson (Define, Measure, Analyze, Improve, Control eli määrittely, mittaus, analysointi, parannus ja ohjaus) ja siinä käytettävät työkalut. He pystyvät myös organisoimaan projektit ja projektiryhmät sekä johtamaan Six Sigma parannusta.

Champion on yksilö tai ryhmä yksilöitä, joiden velvollisuutena on seurata Black Belt -projektien tilaa ja onnistumista sekä taata riittävät resurssit Black Belt -projektille, jotta se valmistuu ajallaan. Champion on pitkälti vastuussa Black Beltin avustamisesta määrittelyvaiheessa ja yleisesti koko prosessista niin että liiketoimintahyöty syntyy ja pysyy. Lean Six Sigma Champion -koulutus voidaan tarpeen mukaan räätälöidä 1 – 2 päivän mittaiseksi, riippuen tarvittavasta laajuudesta.

 

Lean Six Sigma Champion -koulutusta sekä julkisena että yrityskohtaisena toteutuksena. Kysy lisää!

champion.jpg