Lean Six Sigma Green Belt -koulutus

 

Tehokkaita työkaluja prosessin parantamiseen

6s_vihrealogo.jpg
Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on laaja tilastolliseen, kvantitatiiviseen ongelmanratkaisumetodiikkaan perustuva koulutusohjelma,joka hyödyntää uudenlaista interaktivista lähestymistapaa koulutuksessa. Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on suunnattu Six Sigma -tiimien jäsenille sekä Black Belt -projektien jäsenille. Green Belt hallitsee tilastollisen ongelmanratkaisun taidot sekä toimii Black Beltin apuna ja suorittaa hiukan kevyempiä projekteja.

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa opiskelijat ymmärtämään Lean Six Sigma -menetelmä ja sen käyttö. Lean Six Sigma Green Belt -koulutus antaa valmiudet vetää suhteellisen pieniä, hyvin fokusoituja osastokohtaisia projekteja käyttäen Lean Six Sigma -toteutusstrategiaa. Green Belt voi olla tiimin jäsenenä tai johtaa tiimiä osa-aikaisesti.

Koulutuksessa yhdistetään perinteinen koulutus ja interaktiivinen ohjelmistokoulutus sekä käytännön projektit. Integraatio vaatii uuden tyyppisen opetusmetodiikan, jossa jokaisella osallistujalla tulee olla tietokone ja ohjelmistot (Excel, MINITAB) jatkuvasti käytössä. Tällä menetelmällä on tutkitusti ja käytännössä saavutettu hyvä ja nopea uuden menetelmän oppiminen ja käytännön soveltamistaito. Green Beltit oppivat: strukturoidun ongelmanratkaisumenetelmän liiketoiminnan parannusprojekteihin, tietyn tason laatutyökaluista, jotka liittyvät Six Sigma -menetelmään sekä kuinka luodaan taloudellisia tuloksia alaviivalle.

BB_612.jpg

Koulutus keskittyy prosessien parantamiseen DMAIC -mallin avulla sekä opettaa keskeisimpiä Six Sigman työkaluja. Green Belt -koulutus tarjoaa osallistujille yleiskuvan Lean Six Sigmasta kuin myös keskeisistä tehokkaaseen projektitiimiin liittyvistä menettelyistä ja käsitteistä. Green Beltit oppivat osan kokonaisvaltaisesta Black Belt -koulutuksen sisällöstä. Koulutusjaksojen välissä sovelletaan opittuja työkaluja omaan projektiin. Kun työkaluja on käytetty omassa projektissa ja niiden käyttö on raportoitu vaaditulla tavalla, osallistuja saa osallistumistodistuksen lisäksi Green Belt -sertifikaatin.

 

Lean Six Sigma Green Belt -koulutusta sekä julkisena että yrityskohtaisena toteutuksena. Kysy lisää!