Lean Six Sigma tiimin koulutus

Tiimityökaluja ongelmanratkaisuun ja pohjatietoja dataperusteiseen parantamiseen

6s_keltlogo.jpg


Koko yrityksen henkilöstölle tarkoitettu Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus, tai toiselta nimeltään tiimin koulutus, tarjoaa yleiskuvan ja peruskoulutuksen Lean Six Sigmaan. Koulutus tarjoaa perustiedot Leanista ja Six Sigmasta sekä perehdyttää menetelmän perus- ja tiimityökaluihin.

Koulutus sopii myös jatkuvan parannuksen ideaa ja konseptia soveltaville yrityksille laadun peruskurssiksi. Kurssi vastaa kysymykseen, kuinka onnistutaan ongelmanratkaisussa? Ilman ongelmanratkaisutekniikoita lähes 95 % ongelmanratkaisuista epäonnistuu (Demingin ja Hollandin mukaan).

Kaksipäiväisessä koulutuksessa keskitytään Lean Six Sigman perusteisiin, käsitteisiin ja peruskonsepteihin. Koulutuksen käynyt henkilö, Yellow Belt, tuntee DMAIC -prosessin ja sen keskeiset määrittely-, mittaus-, analysointi-, parannus- ja ohjausvaiheen työkalut ja menetelmät. Näitä ovat mm: prosessikuvaus, datankeräys, kalanruotokaavio, GageR&R, datan analysoinnin perusteet, perusteet kokeen suunnitteluun ja SPC.

Koulutus sopii erinomaisesti Lean Six Sigma -projekteihin (Black Belt  tai Green Belt -projektit) osallistuville henkilöille. Koulutus auttaa ymmärtämään dataan perustuvaa ongelmanratkaisua ja Six Sigma -metodiikkaa. Se vastaa mm. kysymyksiin: Miksi tehdään prosessikaavio? Miten dataa kerätään? Miksi mittalaitteiden suorituskyky on keskeistä? Kuinka dataa voi analysoida ja mitä datasta löydetään ja mitä ei? Kuinka kokeilemme, teemme kokeita, toimiiko parannuksemme? Miten saamme parannuksen ylläpidettyä? 

Yellow Belt -koulutuksen yhteyteen on mahdollista ottaa mukaan interaktiivinen lisäoptiopäivä datan analysoinnista Minitab -ohjelman avulla. Tässä tilaisuudessa analysoidaan case: Läpimenoajan lyhentäminen lainan myöntämisessä. Osallistujalla tulee olla käytössä tietokone ja ohjelmistot (Excel ja Minitab). Minitab -ohjelmana voidaan käyttää Yellow Belt -koulutukseen kuuluvaa ilmaista 30 päivän tutustumisversiota. 

Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutusta sekä julkisena että yrityskohtaisena toteutuksena. Kysy lisää!

YBryhmatoita.jpg

Ryhmätöitä ja demonstraatioita