Minitab-koulutukset


Tämän päivän laadunparannusprojektit ovat paljon monimutkaisempia kuin ennen. Johtavat menetelmät kuten Lean Six Sigma vaativat, että tehdään yhä syvällisempiä datan analyyseja sekä tuotetaan mitattavia tuloksia. Datan analysointi vaatii yhä enemmän ominaisuuksia, kyvykkyyttä ja tehoa ohjelmistoilta. MINITAB täyttää nämä tarpeet. Ohjelmistolla on takanaan yli 40:n vuoden kehitystyö ja sitä käytetään ympäri maailman kaikissa merkittävissä organisaatioissa ja laatuprojekteissa.

Järjestämme Minitab -koulutuksia sekä julkisina kursseina että yrityskohtaisesti räätälöityinä toteutuksina.

 

Minitab - Analysoi mittaustuloksia ja dataa (4 päivää)

 

1. Päivä, MINITAB:n perusteet

Kurssilla opitaan käyttämään MINITAB:ia mahdollisimman kätevästi. Opit navigoimaan MINITAB:in ikkunoissa nopeasti ja järjestämään dataa kunnolla. Lisäksi opit, miten mukautat MINITAB:in valikoita ja pikanappuloita luomalla esim. suosikit valikon, josta löytyy kaikki tarvitsemasi työkalut nopeasti. Näet, kuinka sujuvasti MINITAB toimii yhteen muiden ohjelmien kanssa mm. Office-paketti.

Kurssilla opit, kuinka luodaan, käytetään ja tulkitaan MINITAB:in graafeja. Opit arvioimaan datan normaalisuutta käyttäen avuksesi graafeja ja perustilastoja. Opit muokkaamaan graafeja ja lisäämään niihin erilaisia tietoja. Lisäksi opit, miten luot näyttävän näköisiä raportteja ja esityksiä MINITAB:in avulla.

2. Päivä, Tilastollinen analyysi

Täydennä graafisen analyysin taitojasi käyttäen MINITAB:in erinomaisia tilastollisia työkaluja. Kurssilla opit määrittämään sopivan näytekoon, jolla varmistat analyysituloksien luotettavuuden. Opit myös tutkimaan mahdollisia suhteita muuttujien välillä käyttäen korrelaatiota, regressiota ja matriisikuvia. Opit, kuinka prosessin muutokset tai parannukset todistetaan käyttämällä t-testejä, ANOVA -tekniikkaa ja varianssitestejä. Kurssi keskittyy hyvän liiketoimintapäätöksen tekoon, käyttäen avuksi tilastollisia sovelluksia.

Opiskelijan olisi hyvä hallita ennestään MINITAB:in perusteet tai osallistua MINITAB:in perusteet päivään.

3. Päivä, Tilastolliset laatutyökalut

Opit, kuinka arvioidaan mittausprosesseja (Gage R&R), prosessin kyvykkyyttä (normaalille /epänormaalille datalle) ja prosessin stabiilisuutta (attribuutti ja variaabeli ohjauskortit). Opit arvioimaan Gage R&R avulla, kuinka mittauslaitteen ja operaattorin tarkkuus vaikuttavat mittausprosessin vaihteluun sekä opit määrittämään mittausprosessin stabiilisuuden ajan suhteen käyttäen Gage Stability tutkimusta.

Kurssilla harjoitellaan, kuinka priorisoidaan laatuongelmia ja keskitytään parannustoimenpiteisiin Pareto-kaavioiden avulla sekä organisoidaan ideat mahdollisista syistä syy-seuraus diagrammin avulla. Lisäksi tunnistetaan ei-satunnaisia kuvioita aikadatasta käyttäen run chartteja. Kurssilla arvioidaan prosessin ohjausta (SPC) käyttäen Xbar, R, S ja historiallisia kortteja sekä analysoidaan prosessin ohjausta ja kyvykkyyttä käyttäen Capability Sixpack:iä. Opit myös arvioimaan kyvykkyyttä käyttäen kyvykkyysanalyysiä ja arvioimaan ei-normaalin datan kyvykkyyttä käyttäen Box-Cox muunnosta.

4. Päivä, Koesuunnittelu

Kurssilla opitaan luomaan ja analysoimaan täys- ja osittaistekijäkokeita käyttäen MINITAB:ia. Opit, kuinka luot koesuunnitelman, kuinka analysoit koesuunnitelmaa sekä tulkitset pareto-kaavioita ja normaalisuuskuvia vaikutuksista, kuutiokuvia ja päävaikutuskuvia sekä keskinäisvaikutuskuvia yhdessä tilastollisen ulostulon ja responce optimizerin kanssa. Opit, kuinka valitset asetukset, jotka optimoivat yhden tai useamman vasteen tai opit määrittämään suunnan seuraavalle kokeelle.

Opiskelijan olisi hyvä hallita ennestään MINITAB:in perusteet sekä tilastollisen analysoinnin perusteet.

Julkinen kurssi  löytyy täältä: Minitab - Analysoi mittaustuloksia ja dataa

 


 

Minitab - Palvelusektorin tehokas työkalu (4 päivää)

 

1. Päivä, MINITAB:n perusteet

Kurssilla opitaan käyttämään MINITAB:ia mahdollisimman kätevästi. Opit navigoimaan MINITAB:in ikkunoissa nopeasti ja järjestämään dataa kunnolla. Lisäksi opit, miten mukautat MINITAB:in valikoita ja pikanappuloita luomalla esim. suosikit valikon, josta löytyy kaikki tarvitsemasi työkalut nopeasti. Näet, kuinka sujuvasti MINITAB toimii yhteen muiden ohjelmien kanssa mm. Office-paketti.

Kurssilla opit, kuinka luodaan, käytetään ja tulkitaan MINITAB:in graafeja. Opit arvioimaan datan normaalisuutta käyttäen avuksesi graafeja ja perustilastoja. Opit muokkaamaan graafeja ja lisäämään niihin erilaisia tietoja. Lisäksi opit, miten luot näyttävän näköisiä raportteja ja esityksiä MINITAB:in avulla.

2. Päivä, Palvelusektorin perusstatistiikka

Täydennä graafisen analyysin taitojasi käyttäen MINITAB:n erinomaisia tilastollisia työkaluja.

Kurssilla opit määrittämään sopivan näytekoon, jolla varmistat analyysituloksien luotettavuuden. Opit myös tutkimaan mahdollisia suhteita muuttujien välillä käyttäen korrelaatiota, regressiota ja matriisikuvia.

Opit, kuinka prosessin muutokset tai parannukset todistetaan käyttämällä t-testejä, ANOVA -tekniikkaa ja varianssitestejä. Kurssi keskittyy hyvän liiketoimintapäätöksen tekoon, käyttäen avuksi tilastollisia sovelluksia.

Opiskelijan olisi hyvä hallita ennestään MINITAB:in perusteet tai osallistua MINITAB:in perusteet päivään.

3. Päivä, Tilastolliset laatutyökalut

Opit, kuinka arvioidaan numeerisia ja laadullisia mittausprosesseja (Gage R&R), prosessin kyvykkyyttä (normaalille/epänormaalille datalle) ja prosessin stabiilisuutta (attribuutti ja variaabeli ohjauskortit).

Opit tulkitsemaan ja arvioimaan Gage R&R avulla, kuinka mittaustapahtuman ja operaattorin tarkkuus vaikuttavat mittausprosessin vaihteluun sekä kuinka määritetään mittausprosessin stabiilisuus ajan suhteen käyttäen Gage Stability tutkimusta.

Lisäksi tunnistetaan ei-satunnaisia kuvioita aikadatasta käyttäen run chartteja. Kurssilla arvioidaan prosessin oh-jausta (SPC) käyttäen Xbar, R, S ja historiallisia kortteja sekä analysoidaan prosessin ohjausta ja kyvykkyyttä käyttäen Capability Sixpack:iä.

Opit myös arvioimaan kyvykkyyttä käytten kyvykkyysanalyysia ja arvioimaan ei-normaalin datan kyvykkyyttä käyttäen Box-Cox muunnosta.
Opiskelijan olisi hyvä hallita ennestään MINITAB:in perusteet tai osallistua MINITAB:in perusteet päivään.

4. Päivä, Edistykselliset tilastotyökalut

Neljäs päivä johdattaa käyttämään edistyksellisiä varianssianalyysityökaluja, koesuunnittelua ja aikasarjanalyysejä. Nämä työkalut täydentävät analyysi- ja mallinnustyökalupakkia.

Julkinen kurssi löytyy täältä: Minitab - Palvelusektorin tehokas työkalu

 


 

Minitab - Edistykselliset tekniikat ja analyysit (5 päivää)

 

1. Jakso, Edistyksellinen data-analyysi, 1 pv

Modulin tavoitteena on laajentaa tilastollisten työkalujen käyttöä käytännön liiketoiminta-, palvelu- ja transaktiodatan käyttöön, jossa datan laatu on kriittinen. Modulissa tutustutaan datatyyppeihin, aikasarja-analyysiin ja mallinnukseen. Modulissa analysoidaan myös binääri (hyvä-huono) dataa ja kategorista eli tekstidataa.

2. Jakso, Edistyksellinen koesuunnittelu, 2 pv

Modulin täydentää peruskoedatan analyysiä kovariantti, kustannusten optimointi ja binääridatan analysointiin kokeen yhteydessä. Modulissa tutustutaan myös Plackett-Burman kokeisiin ja dynaamiseen Taguchiin. Modulin ensimmäisenä ja toisena päivänä tutustutaan myös vastepinta (RSM) eli toisen asteen malleihin ja sekoite eli mixturekokeiden analysointiin.

3. Jakso, Luotettavuustekniikan analyysit, 2 pv

Moduli keskittyy luotettavuus eli aikadatan analysointiin. Modulissa tutustutaan luotettavuustekniikkaan. Moduli täydentää luotettavuustekniikan kurssia ja mahdollistaa helposti ja tehokkaasti luotettavuusdatan (vioittumisaika datan, elinaikadatan, vikamäärien) muuntamisen ymmärrettävään ja tulkittavaan muotoon. Modulissa tutustutaan myös luotettavuustestien suunnitteluun ja datan analysointiin.

Julkinen kurssi löytyy täältä: Minitab - Edistykselliset tekniikat ja analyysit