Tilastolliset monimuuttujamenetelmät

monimuuttuja.jpgTilastollisilla monimuuttujamenetelmillä käsitellään suuria, usean satunnaismuuttujan aineistoja. Pyrkimyksenä on vähentää muuttujien määrää tai ryhmittellä dataa samankaltaisiin ryhmiin jonkun ennalta määritellyn ominaisuuden mukaan. Koko vaihtelusta yritetään karsia puhtaasti satunnainen osuus tiivistämällä tietoa. Näin mahdollisesti voidaan paljastaa tutkittavan ilmiön taustalla olevat rakenteet. Tilastollisia monimuuttujamenetelmiä ovat mm. pääkomponentti- analyysi, faktorianalyysi, kanoniset korrelaatiot, erotteluanalyysi ja ryhmittelyanalyysi.

Tilastollisen monimuuttujamenetelmäkoulutuksen tavoitteena on opettaa koulutukseen osallistuville Minitabissa olevia monimuuttujamenetelmiä. Tarkoituksena on käytännön esimerkkien avulla itse tekemällä oppia ja huomata kyseisten menetelmien hyödyt.

Koulutusta mm. 

  • Pääkomponenttianalyysi (Principal Components)
  • Faktorianalyysi (Factor Analysis)
  • Klusterianalyysi (hierarkinen ja k-means)
  • Diskriminanttianalyysi
  • jne

 

Räätälöidään tarpeisiin sopiva kokonaisuus.