Paloautopeli

paloautopeli_erikoisauto.jpgOlemme kehittäneet koulutuksia tukemaan ja oppimista helpottamaan paloautopelin. Paloautopelin runkona toimii kansainvälisestikin tunnettu peli. Perinteisesti pelissä käsitellään solutuotannon ja ylituotannon estämisen sekä tasapainotuksen etuja.

Paloautopeli muokkautuu moneksi. Räätälöimme peliä asiakas- tai koulutustarpeen mukaan. Pelillä voidaan demonstroida laatuvikojen, laitehäiriöiden, osapuutteiden tms. aiheuttamia ilmiöitä perinteisten tuotannon tehostamiskonseptien lisäksi. Häiriöt ja muutokset eli vaihtelu erilähteistä on normaalia organisaatiossa. Ilman ymmärrystä vaihtelun tuomista haasteista, voi perinteinen peli luoda liian ruusuisen kuvan muutoksen helppoudesta.

Peliä modifioidaan nopeasti kierroksia lisäämällä tai vähentämällä tai pelielementtejä lisäämällä. Osallistujien mukaan peli on auttanut todella ymmärtämään työkalujen ja konseptein taustalla tapahtuvat ilmiöt.

rekkapelilaatikko.jpg

Pelin aikana ja kierrosten välissä osallistujat voivat vaihtaa kokemuksiaan havaituista ilmiöistä ja kokemuksistaan erilaisista tuotantofilosofioista.

Pelin isoimpien ja haastavien muutosten yhteydessä käytetään PDSA -mallia. Usein huomataan, että suunnitelma eli parannusidea ei toimi käytännössä, vaan joudutaan toteuttamaan useita PDSA -kierroksia parannuksen saavuttamiseksi.

Tyypillisesti peliä pelataan koulutusten yhteydessä kolmesta neljään kierrosta. Näiden aikana käydään läpi funktionaalisen (siilomaisen) toiminnan ja synkronoiden tuotannon erot ja hyödyt. Tähän peliin otetaan myös mukaan laatuviat/ häiriöt sekä ylituotannonesto, FIFO -periaate (First-In, First-Out), visuaalisuus ja tasapainotus.

Tuottamista kuvaavista operatiivisista luvuista muodostetaan myös liiketalouden lukuja.

Peli auttaa osallistujaa havainnoimaan ennen muutosta ja muutoksien tuoman eroa tilojen välillä. Tämä ero luo innostusta ideoida, kuinka opittuja asioita päästään soveltamaan omassa organisaatiossa.

 

paloautopelinpelaus.jpg