Laajemmat koulutuspaketit

kansi_taulu2.jpg

Yhä useammin yritykset tilaavat laajan koulutusohjelman, joka sidotaan esim. EU-projekteihin ja ESR-rahoitukseen. Seuraavassa esimerkkejä laajemmista koulutusohjelmista.kans

Koulutuspaketit toteutetaan moduleina, joiden kunkin kesto on 1-5 pv. Koulutusaikatauluksi sopii esimerkiksi yhden tai kahden viikon välein toteutettavat modulit, joiden välissä tehdään omaan yksikköön liittyviä välitöitä.

Esimerkkejä laajemmista koulutuspaketeista

Laatupäällikön/Laatujohtamisen peruskoulutus

Uuden henkilön sisäänajopaketti, joka sisältää teho-opetusta yrityksen laadun kehitystyöstä vastaavien valmentamiseksi laatujärjestelmiin, nykypäivän kehitystoimintaan ja tuloksen tekoon.

Sisältö:

 • TQM-laadunhallinnan perusteet
 • Laadunhallintajärjestelmät - ISO 9001:2015, QS-9000, IATF 16949
 • Laatupalkinto kriteerit - EFQM
 • Tilastollinen prosessin ohjaus - SPC
 • Systemaattinen riskienkartoitus - FMEA
 • Jatkuva liiketoiminnan parannus- ja kehitysprosessi

T&K koulutusohjelma

T&K koulutusohjelmassa tutustutaan keskeisiin laadun suunnittelun menetelmiin ja prosesseihin.

Sisältö:

 • QFD ja asiakastyytyväisyys
 • Koesuunnittelu ja Taguchi-menetelmä
 • Toleranssisuunnittelu
 • Systemaattinen riskienkartoitus - FMEA
 • Tilastollinen prosessin ohjaus - SPC
 • Luotettavuustekniikka

Laadunhallintajärjestelmät koulutusohjelma

Laadunhallintajärjestelmät koulutuspaketti sisältää standardi ja systeemipohjaiset laatujärjestelmät.

Sisältö:

 • ISO 9000 - perusteet ja sertifiointivalmis laatujärjestelmä
 • IATF 16949 laatusysteemi (autoteollisuuden täydennetty järjestelmä) - laadun suunnittelu APQP ja laadun parannus
 • Ympäristönhallintajärjestelmä ISO 14000
 • Laatupalkinto (EFQM) ja itsearviointi

Kehitystoiminnan perustyökalut

Sisällössä paneudutaan laadunhallinnan ja -ohjauksen kautta käytännön laadun parannustoimintaan. Soveltuu laatuasiantuntijoiden, laatu- ja tuotantovastaavien koulutuspaketiksi.

Sisältö:

 • Laadun käsitteistö ja laadunhallinta
 • Laadun mittaaminen ja ohjaus - Laatutaulut
 • Ongelmanratkaisumenetelmät - 7-työkalua
 • Tilastollinen prosessin ohjaus - SPC
 • Mittausepävarmuus (Gage R&R)
 • Omat asenteet ja motivaatio

 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous kiinnostavasta aihealueesta!