Tuotteen, palvelun ja prosessien suunnittelu

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet tuotteen tai palvelun suunnitteluun asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Koulutuksesta riippuen perehdytään, kuinka asiakastarpeet muutetaan tuoteominaisuuksiksi, kuinka suunnitellaan luotettava tuote tai asetetaan toleranssit. Lisäksi voidaan hallita tuotteeseen tai palveluun liittyviä riskejä etukäteen.

 • Laadun tunnuspiirteiden/ominaisuuksien luokittelu
 • Suunnittelun inputit ja katselmointi
 • Suunnittelun varmistus ja vahvistus
 • Luotettavuus ja ylläpito (maintainability)
 • Laatusuunnitelmat tilastollisina ohjaustyökaluina
 • Mittausepävarmuus ja kalibrointi (Gage R&R)
 • Nollavirheajattelu
 • Asiakaslähtöinen suunnittelu (QDF, Quality Function Deployment)
 • Vika- ja vaikutusanalyysi (FMEA, Failure Mode and Effect Analysis)
 • Toleranssisuunnittelu
 • Kokonaisvaltainen tuotteen kehittäminen (QFD+SPC+toleranssisuunnittelu)
 • Luotettavuustekniikka (Reliability Engineering)

voc.jpg