Artikkelit

 

Artikkelit 2020

Lean & Six Sigma ja Laatuteknologia  (9.1.2020)
Suomalainen Laatu 2020  (23.1.2020)
Miksi näkemällä ei voida murtaa systeemiä - mutta tekemällä voi?  (6.2.2020)  
Jättämä ja myöhästyminen on kroonista  (20.2.2020)
Kaikki oli ennen paremmin – kuvatkin piirrettiin käsin!  (5.3.2020)
Lean – työkalut ja muut asiat  (19.3.2020)
Kausaliteetti-syy on ehto parannukselle – mitä se on?  (2.4.2020)  
Vaatiiko asiakkaasi MSA-tuloksia?  (16.4.2020)
Ristiriidat ja viisaus operaatioiden johtamisessa  (29.4.2020)  
Parannusidean myyminen – Lean Six Sigma  (14.5.2020)  
Buffereiden eli joustovarojen puute ajaa kaaokseen ja korkeampiin kustannuksiin  (28.5.2020)  
Virtaus ja kaivamisen estäminen  (11.6.2020)
Lean Six Sigma -osaaminen – ketjuta ja kehity  (25.6.2020)
Jatkuva siivoaminen ja konmaritus  (9.7.2020) 
Virtaus- ja resurssitehokkuus – tuottavuuden paradoksi  (23.7.2020)  
Uusia tuulia ja ennakkotietoa Lean Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia -kirjan julkaisusta  (6.8.2020)
Riskit laadun johtamisessa  (20.8.2020)
Teköäly (AI), monimuuttujakoe (DOE) ja Six Sigma  (3.9.2020)  
Bayes "puhuu" meille tapahtumien syiden todennäköisyydellä, totuudesta?  (17.9.2020)
Lean-johtaminen  (1.10.2020)
Lean ja Six Sigma - Eri polut kohti samaa päämäärää  (9.10.2020)
Saadaanko jo kohta ISO:9001 2025?  (15.10.2020)


Artikkelit 2019

Kokonaisvaltainen lähestyminen toiminnan kehittämisessä  (10.1.2019)
Neljä ongelmaa, neljä lähestymistä  (24.1.2019)
Toyota ja Lean – Mikä on Leanin lähestymistapa laatuun  (7.2.2019)
Auttavatko palaute- ja reklamaatioselvitykset parantamaan laatua? (21.2.2019)
Hävikki ja hukka – Loss & Waste  (7.3.2019)  
Onko prosessi ymmärretty väärin?  (21.3.2019)
Yritys ja erehdys vai koe?  (4.4.2019)
Vähennä entropiaa – älä menetä käytettävyyttä  (18.4.2019)
Laatu 4.0 ja sen vaatimukset organisaatiolle  (8.5.2019)
X 4.0  (16.5.2019)
Jonotuksen ja bufferien pakko  (29.5.2019)
Minitab 19 - uusi versio suositusta ohjelmistosta  (7.6.2019)
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA IV  (18.7.2019)
Ongelmat ja osaaminen  (1.8.2019)
Lean Six Sigma ja palveluesimerkki  (15.8.2019)
Tilastollisen ajattelun luonnottomuus  (29.8.2019)
Lean Six Sigma, suorituskyky ja monimuuttujakokeet  (12.9.2019)
Tiedon luominen ja Six Sigma  (26.9.2019)
Tunnettu ratkaisu ja suorituskyky  (10.10.2019)
Kaizen, Ohno ja VUT  (24.10.2019)
Jatkuva säätäminen – miksi säädämme?  (7.11.2019)
Numeeriset ja analyyttiset tutkimukset  (21.11.2019)
Lapputekniikka nimeltä lean?  (4.12.2019) 

Artikkelit 2018

”Kultasormi” Black Belt ja hänen Lean Six Sigma -pelinsä  (8.2.2018)
Lean -strategia ja sen soveltaminen, osa I  (8.3.2018)
Mihin tietoon voi luottaa?  (22.3.2018)
Lean -strategia ja sen soveltaminen, osa II  (5.4.2018)
Hukka ja arvo vs. lean-tiede  (31.5.2018)
Lean Six Sigma on saavuttanut kypsän iän  (13.6.2018)
Lean Six Sigma -metodi ja kaksi tärkeää ”ympyrää”  (5.7.2018)
Väärinymmärretty Lean  (16.8.2018)

Artikkelit 2017

Väärin ymmärretty laadun parannus - Lean Six Sigma?!  (25.1.2017)
Lainalaisuudet - tehdasfysiikka  (22.2.2017)
IATF 16949 -standardin merkitys autoteollisuudessa ja sen ulkopuolella  (22.3.2017)
Leviääkö Lean käsiin?  (3.5.2017) 
Parannusprojektien hallinta ja Monte Carlo  (7.6.2017)
DSD -koesuunnitelmat  (16.6.2017)
Aliarvostettu vaihtelu  (18.7.2017)
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA I  (29.8.2017)
Tulos vai toiminta?  (6.9.2017)
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA III  (4.10.2017)
Tehdasfysiikka on hyvä kaveri  (1.11.2017)
Totuuden jälkeinen aika tuottavuuden kehittämisessä?  (29.11.2017)


Artikkelit 2016

Riskiperusteinen ajattelu  (6.1.2016)
Olisiko tuottavuushypyn aika vai kärvistelemmekö!  (20.1.2016)
Prosessimainen toimintamalli ja ISO 9001:2015  (10.2.2016)
ISO 9001 ja laadunhallinnan periaatteista  (24.2.2016)
Parannanko liiketulosta vai työhyvinvointia vai molempia?  (2.3.2016)
Palvelu- ja tuotantoprosessin virtauksen parantaminen  (23.3.2016)
ISO 9001:2015 riskiperusteinen ajattelu sekä johdon sitoutuneisuus  (6.4.2016)
Johtajan LAATU  (20.4.2016)
Mitä lean on?  (4.5.2016)
Asiakastarpeesta tuotteeksi integroidulla T&K -prosessilla  (18.5.2016)
Kuinka nostaa palveluprosessin ketteryyttä menettämättä tuottavuutta?  (1.6.2016)
Lean Six Sigma ja Kaikaku  (15.6.2016)
Osaaminen, Lean -osaaminen  (3.8.2016)
Johtaja ja gurujen suuret laatuopit!  (17.8.2016)
Lean Six Sigma -soveltaminen kasvaa nopeimmin maailmassa  (31.8.2016)
Tehokkuusreunan tunnistaminen  (14.9.2016)
Vaihteluun suojautuminen ja tehokkuusreuna  (28.9.2016)
Lääkärille 15 minuutissa  (12.10.2016)
Kymmenen tilastollista Six Sigman työkalua selitettynä  (26.10.2016) 
Unohdettu laadunohajus?!  (9.11.2016)

Artikkelit 2015

Tuottavuuden parannus ja mallit  (7.1.2015) 
Miksi yrityksen pitäisi soveltaa tilastomatemaattisia menetelmiä  (5.2.2015) 
Lean konfliktissa kustannuslaskennan kanssa  (18.2.2015) 
Koesuunnittelu - Tilastollisesta menetelmästä käytännön työkaluksi  (4.3.2015)
Lean -toiminnan lainalaisuudet  (18.3.2015)
Kumpi auto on parempi  (1.4.2015)
Parannustoiminnan kohdistaminen  (15.4.2015)
Big Data - Suuri mahdollisuus vai suuri erehdys (29.4.2015) 
Tuottavuuden parantaminen - onko sama mitä aikaa lyhennät? Ei.  (27.5.2015)
Kahden moniulotteisen SPC-kortin laskeminen Minitabilla (10.6.2015) 
Pääkomponenttianalyysi Minitabilla (5.8.2015) 
Mietteitä korrelaatiosta ja kausaliteetista (19.8.2015) 
Kuinka parannat laatua ja tuottavuutta (2.9.2015) 
Hyväksymisnäytteenotto (16.9.2015)
Kokeilua vai koetoimintaa? (30.9.2015) 
Asiakaslähtöinen tuotekehitys (QFD) (14.10.2015) 
VSM - mihin tätä käytetään?  (28.10.2015)   
Big Data palveluissa ja palveluna  (11.11.2015)  
Palvelun ja tuotteiden laatu ja Lean Six Sigma  (25.11.2015)  
Miksi toleranssit?  (9.12.2015) 
Kuinka FMEA:ta sovelletaan palveluissa?  (22.12.2015)

Artikkelit 2014

Informaation luotettavuus on usein kehityksen este - Tunnista mittaussysteemin vaihtelu
Lean Six Sigma ja palvelucase: "Lähetejonojen ja läpimenoajan lyhentäminen Ortopedian poliklinikalla"  

Lean -teesien maailma

Lean Six Sigma ja simulointi 
Arvovirtakuvauksen käyttäminen operatiivisessa analyysissä 

t-testi tutuksi! 

Tilastollinen prosessinohjaus vaihtelun tunnistamisessa

Aikavaihtelu 

Onko Laatu Leania  vai Lean Laatua? - Lean Six Sigma

Lean ja hukka - Muda, Mura ja Muri

Käytätkö oikeaa parannusmenetelmää

Artikkelit 2013

Mielenmallit
Teoriasta käytäntöön

Mistä syntyy onnistunut koulutus?

Laatu puhuttaa Suomessa
Nollavirheajattelusta Six Sigmaan

Lean Six Sigman vaikuttajat - Hall of Fame

Avain parannukseen ja innovaatioihin vaihtelua pienentämällä

VSM (Value Stream Mapping) - Arvovirtakuvaus
Onko kaikki erilaista vai ei?

5W2H -menetelmä ongelman rajaamisessa ja ratkaisemisessa
Säästä aikaa Minitab -nikseillä
Ongelmanratkaisu ja parantaminen

Kuinka hallitsen tuotanto- ja palveluprosesseja

Ajatuksia tuottavuuden parantamisesta
Muutanko yhtä tekijää vai useita tekijöitä?
Mitkä ovat Six Sigman ja Leanin teoriat?
Miksi joudun odottamaan sohvaa neljä viikkoa, vaikka sen tekemiseen menee aikaa alle tunti?
Viiden ässän kehitystyökalu

Artikkelit 2012

Onnistuuko tuottavuuden ja laadun parannus?
Toyotan johtamiskäytännöt - TOYOTA KATA
Menetelmäkeskustelusta parantamiseen
Lean on vain käytännön tekemistä, vai ei?
Lean -aktiviteettien kohdistaminen
Jokainen parannus vaatii muutoksen, mutta vain harvat muutokset johtavat parannukseen

Artikkelit 2011

Lean ja suorituskyvyn mittaaminen tasapainotetulla tuloskortilla (Balanced Scorecard)
Käytetään oikeanlaisia ihmisiä ja oikeanlaisia menetelmiä ratkomaan oikeita ongelmia
Muutosprosessi – stabiilista tilasta vihan kautta hyväksyntään
Aktiviteetti vs. tuloskeskeinen parantaminen
Lean -projektien onnistumisessa on toivomisen varaa
Kolmannen generaation Six Sigma 3.0

Artikkelit 2010

Ongelmanratkaisun onnistuminen
Lean -tietotaidon tarve ja tarkoitus
Lean -talo: virtausta ja parannusta
Mitä uutta oli Lean Six Sigma -konferenssissa?
Ymmärrä Lean ja Six Sigma oikein - Leanin 10 harhaluuloa ja väärinymmärrystä 
Ovatko Six Sigma -projektit aina massiivisia?

Artikkelit 2009

Parannustarpeen tunnistaminen kahdeksan askeleen menetelmällä - Johdanto

     Osa 1: Kriittisten laatutekijöiden ja prosessimuuttujien tunnistaminen
     Osa 2: Kriittisten laatutekijöiden ja prosessimuuttujien väliset suhteet
Mihin laatu ja laatujohtaminen on menossa - onko tulossa seuraava "laatuvallankumous" 1980-luvun malliin?
Mitä pitäisi ymmärtää datasta - tilastoista? - OSA I
Mitä pitäisi ymmärtää datasta - tilastoista? - OSA II
Mitä pitäisi ymmärtää datasta - tilastoista? - OSA III
Mitä pitäisi ymmärtää datasta - tilastoista? - OSA IV 

Artikkelit 2008

Robust Design Simplified
Arvoa palveluihin ja tuotteisiin – Uusi lähestymistapa Leaniin
Lean Six Sigma - miksi se on tehokas, mitä sillä saavutetaan
Innovaatio ja Six Sigma: Ovatko ne vastakkaiset strategiat?
Konkretisoi Lean arvovirtakuvauksen avulla - Value Stream Mapping, VSM
Ohjaussuunnitelmat (Control Plan)
Data-analyysi on päätöksenteon peruskallio - Case palvelutuotanto
Kuinka lähestyä tiedon - datan - keräämistä?

Artikkelit 2007

Yhdistä ideointityökaluilla luovan ajattelun eri ulottuvuudet - Aivoriihi, ryhmittelykaavio sekä kalanruokaavio
Prosessikuvaus – vuodiagrammi ja arvovirtakuvaus (VSM)
Laadun perustyökalut - Pareto, historammi ja ohjauskortti?
Ongelman ratkaiseminen & parantaminen palvelu- ja tuotanto-organisaatiossa
Koesuunnittelu – Tehokas prosessinparannus sekä datankeräys- ja analysointimenetelmä
Voiko innovaatioprosessin hallita?
Vuosi 2009 tulee – on aika valmistautua ISO 9001:2008 ensimmäinen lausuntokierros meneillään
Kuinka luotettavasti mittaan tai arvioin?
Lean ja Six Sigma
Six Sigman soveltaminen markkinointiin ja myyntiin
Riski - Riskin tunnistaminen ja hallitseminen
Jatkuva parantaminen - erityissyyt kuriin laadun perustyökaluilla

Artikkelit 2006

Liiketoiminnan johtaminen faktoilla
Mikä tekee Six Sigmasta erilaisen ja mitä sillä tavoitellaan verrattuna aikaisempiin laadun parannusmenetelmiin?

Asiakastyytyväisyys kaiken perusta
Taustaa Six Sigmalle – miksi Six Sigmaa tarvittiin ja kuinka on edetty tähän päivään ja nykyiseen konseptiin
Mitä laatu tarkoittaa ja kuinka on saavuttu tämän päivän laatuun?
Järkevä johtaminen - johtamisen järki

 

Lehtiartikkeleita

Vähemmällä enemmän, Iisalmen Sanomat 13.12.2012