Konsultointi


Onnistuiko avainhenkilöiden koulutus, tarvitsetko konsultointiapua opittujen asioiden jalkauttamiseen?

Onnistuneessa koulutuksessa tavoitteen määrittely on tärkeää. Yrityksen johtoa kiinnostaa luonnollisesti se, miten koulutuksen vaikutukset näkyvät muutoksena toiminnassa. Johtoa kiinnostaa se, millaista muutosta käytännön toiminnassa tavoitellaan ja palveleeko koulutus tavoitteen saavuttamista. Miten oppi on saatu jalkautettua jokapäiväiseen toimintaan, uudeksi toimintamalliksi.

Paraniko asiakaspalvelu? Vähenivätkö reklamaatiot ja virheet? Ovatko asiakkaat tyytyväisempiä? Nopeutuivatko prosessit? Kasvoiko myynnin aktiivisuus ja syntyykö kauppaa enemmän kuin ennen? Tosiasia on, että koulutuksen onnistumista voi mitata ainoastaan sen vaikutuksilla toimintaan.

Koulutuksesta huolimatta muutoksen jalkauttaminen voi epäonnistua

Usein tavoitteiden asettamisesta huolimatta koulutuksen hyötyjen toteutumisen suurin este voi viime kädessä olla organisaatio itse. Ei ollakaan valmiita tekemään muutoksia, joita uuden osaamisen ottaminen käyttöön edellyttäisi. Ei osata lähteä liikkeelle ja aloittaa muutoksen tekemistä. Sinänsä hyvä koulutus voi valua hukkaan, jos se jää irralliseksi hankkeesi ilman yhteyttä toiminnan kehittämiseen ja saatujen oppien jalkauttamiseen. Pahimmillaan lopputuloksena on täysin turhautuneita työntekijöitä. "näitä projekteja tulee ja menee"

Myös konsultointi kuuluu palvelutarjontaamme

Salkkumies_pieni.jpgQuality Knowhow Karjalainen Oy tarjoaa yritysten sisäistä koulutusta räätälöitynä asiakkaan tarpeisiin, julkisia kursseja, sekä myy kirjoja ja ohjelmistoja. Teemme myös konsultointia, jonka avulla yritys implementoi koulutuksessa saadun opin organisaatioonsa toimintatavaksi. Valmennamme henkilöstöjä ja työyhteisöjä yritysten sisällä räätälöidysti. Kun avainhenkilöiden kiinnostus on koulutuksen avulla herätetty, niin kehitystyö on vasta alussa. Konsultoinnin avulla jalkautetaan koulutuksessa asetettujen tavoitteiden mukaiset työskentelytavat. Yrityskohtaisesti räätälöidyissä konsultoinnissa ja koulutuksessa keskitytään erityisesti pienryhmävalmennuksiin, huomioiden ihmisten henkilökohtaiset tarpeet.

Vahvuutenamme on valmentajiemme monialainen osaaminen sekä tieteeseen pohjautuva tieto ja taito. Emme pelkästään luennoi, vaan työskentelemme yhdessä työyhteisöjen, esimiesten ja liikkeenjohdon kanssa. Tarvittava tieto ja luovuus asioiden ratkaisemiseksi ovat yleensä jo yrityksissä olemassa, mutta usein tarvitaan vielä ulkopuolista apua niiden käyttöönottoon.

Puhumme tavallista työyhteisöissä käytettävää arjen kieltä. Me haemme esiin organisaation voimavarat ja implementoimme samalla työkaluja ongelmanratkaisuun ja kehittämiseen.

Konsultointi ja siihen liittyvä koulutus toteutetaan asiakaskohtaisesti räätälöitynä kehitysprojektina. Hanke käynnistyy organisaation nykytilankartoituksella ja avainhenkilöiden henkilökohtaisilla haastatteluilla. Niiden pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma, joka koostuu avainhenkilöiden koulutuksista, henkilöstön pienryhmäkoulutuksista ja käytännön tekemisestä työpisteissä.

Ammattitaitoinen, ulkopuolinen ja neutraali konsultti kykenee usein saamaan ihmisten näkemykset ja odotukset tehokkaammin selville, kuin omassa organisaatiossa toimiva henkilö. Konsultteina emme ratkaise asiakkaan ongelmia, vaan koulutamme organisaatiot itse ratkaisemaan ne. Autamme näkemään vaihtoehtoja. Tutustumme organisaatioon ennen konsultointiprojektien tarkkaa määrittelyä ja käynnistämistä. Parannusprojekteille määritellään seurantamittarit, joiden avulla hankkeen toteutumista voidaan seurata.

Koulutuksen ja siihen liittyvän ohjauksen avulla voidaan kehittää yhtenäinen toimintatapa, etsiä uusia ratkaisuja, innostaa avoimeen vuorovaikutukseen ja organisaation suorituskyvyn parantamiseen, tukea parannushankkeita ja laajentaa organisaation osaamista ja ammattitaitoa.

Lue lisää esimerkkipaketeista. 

Rtlinti.jpg

 

 

 

Ota rohkeasti yhteyttä ja jätä tarjouspyyntö!