Kuukauden videot

 

Syväoppiminen ja älykkäät prosessit

Tekoäly, syväoppiminen, neuroverkot, pilvet ja automaatio ovat tiheästi viljeltyjä sanoja kun puhutaan tulevaisuuden organisaatioista, prosesseista ja palveluista. Mutta mitä älykäs tuotanto tai palveluprosessi vaatii ja mitä on syväoppiminen?

 

Toukokuu (31.5.2018)

Video käsittelee kehityskohteen valinnan tärkeyttä lopputuloksen kannalta.

 

Toukokuu (15.5.2018)

Mitä ovat ohjausrajat ja miksi SPC on niin keskeinen laadun johtamisessa ja ymmärtämisessä? Videolla demonstroidaan miksi säätäminen ilman erityistä syytä ei kannata.

 

Toukokuu (1.5.2018)

Organisaatioiden toiminta perustuu aina jonkinlaisten syötteiden jalostamisesta asiakkaan kokemaksi arvoksi. Otamme raaka-aineita ja muutamme ne tuotteiksi tai palveluiksi ja synnytämme arvoa, josta saamme liikevaihtoa tai toimintaresursseja, riippuen toimintamme rahoituslogiikasta.

Arvon muodostuminen ja sen virtaus on kuitenkin usein epäselvä. Yksi keino aloittaa kehittäminen on arvovirtakuvaus, mutta mikä se on?


Maaliskuu (22.3.2018)

Videolla Matti Pesonen kertoo, kuinka Gage R&R -tutkimus suoritetaan Minitabilla.


Maaliskuu (8.3.2018)

Videolla Antti käsittelee päämäärälähtöistä leania. Mutta mitä lean oikeastaan on tai mitä se ei ole? Kyse ei ole ainoastaan hukan poistamisesta, vaikka niin asia yleensä myydään johtajille, sillä hukkaa ei voida poistaa prosessista katsoen. Hukkaa tulisi priorisoida kokonaisuuden ja prosessin päämäärän kannalta, joka leanissa on aina arvo asiakkaalle. Kaksi helposti sekoittuvaa toimenpidettä päämäärälähtöisen hukan poistamiseen ovat korjaus ja parannus, joilla on eri näkökulmat: prosessitaso ja päämäärä.


Helmikuu 2018

Videolla käsitellään Ishikawa-diagrammia eli kalanruotoa. Menetelmä on saanut klassisen työkalun aseman toiminnan parantamisessa, mutta mistä tässä myös syy-seuraus-diagrammin nimellä tunnetussa työkalussa on oikeastaan kyse? Helposti se nähdään strukturoituna aivoriihenä, mutta mikä oli Kaoru Ishikawan alkuperäinen idea?


Joulukuu 2017

Miksi toiminnan parantaminen ei onnistu? Tehdään paljon ja hyviä asioita, mutta tuloksia ei näy? Omaksutaan alan parhaat käytännöt ja työkalut, mutta ei silti saada tulosta. Priorisoinnista puhutaan tärkeänä keinona saada aikaan olelliset tehtävät päivittäin. Mutta miten tämä voi unohtua toiminnan kehittämisessä?


Marraskuu 2017

Marraskuun videolla käsitellään virtaustehokkuuutta ja resurssitehokkuutta sekä niiden välistä riippuvuutta.

Mm. näitä ja paljon muita aiheita käsitellään 7-päiväisessä Tehdasfysiikka - toiminnan lainalaisuudet -koulutuksessamme. Lue lisää koulutuksesta: http://www.qk-karjalainen.fi/fi/kalenteri/factoryphysics


Lokakuu 2017

Lokakuun videon aiheena on Companion by Minitab®.

Tieto ei kulje ja projektit sakkaa? Videolla tutustutaan Minitabin kehittämään Companion-ohjelmistoon, joka sisältää lukuisan joukon työkaluja ja itse projektipohjia ohjaamaan parannusprojektien toteuttamista.


Syyskuu 2017

Syyskuun videon aiheena on lean ja hukka (waste).

Useasti Lean yhdistetään juuri hukan poistamiseen ja metsästämiseen. Organisaatiossa innostutaan etsimään hukkia, kuten ylimääräisiä varastoja tai työvaiheita, jotka sitten poistetaan ylimääräisinä kustannuksia aiheuttavina tekijöinä.

 

Elokuu 2017

Elokuun videon aiheena on DMAIC -prosessi.

Mikä on DMAIC ja miten se liittyy Lean Six Sigma projekteihin? Videolla käsitellään lisäksi mitä onnistuneilla Lean Six Sigma -projekteilla on yhteistä ja kuinka menetelmää voidaan viedä osaksi organisaation jatkuvaa parantamista ja oppimista.

 

Kesäkuu 2017

Kesäkuun videon aiheena on Minitab ja DSD (Definitive screening design).

Lue myös artikkeli aiheesta: http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/dsd-koesuunnitelmat/

 

Toukokuu 2017

 

Toukokuun videolla käsitellään Leania. Miten lähestyä Leania ja mistä näkökulmasta?

Lue myös artikkeli aiheesta: http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/leviaako-lean-kasiin/


Huhtikuu 2017

Laatutieto.fi -verkkokaupasta löydät yli 440 laatutekniikan kirjaa!

Matti Pesonen esittelee videolla muutaman kevään 2017 kirjasuosituksista.


Maaliskuu 2017

Maaliskuun video käsittelee IATF 16949 -standardia.

Aiheeseen liittyvää koulutusta löydät täältä: http://www.qk-karjalainen.fi/fi/kalenteri/isots

 

Helmikuu 2017

Helmikuun video käsittelee kilpailukykyä, kilpailukyvyn parantamista ja sen taustalla olevia lainalaisuuksia. Näitä samoja lainalaisuuksia ja ristiriitoja käsitellään Factory Physics -koulutuksessamme.


Tammikuu 2017

Tammikuun videolla käsitellään systeemiajattelua ja sen yhteyttä Six Sigmaan.


Joulukuu 2016

Joulukuun videolla käsitellään pian 30 vuotta täyttävää Six Sigma -menetelmää.


Marraskuu 2016

Marraskuun videon aiheena on SIPOC.


Lokakuu 2016

Lokakuun videon aiheena on laaduttomuuden vaikutus ja laatuteknologian kehittyminen ajassa.


Syyskuu 2016

Syyskuun videolla tarkastellaan mitä laatu on ja kuinka laadunkehittämistä lähestytään.