Yhteishankintakoulutus

Tiedäthän, että voit kouluttaa yritykselle laatuosaajia myös yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa. Esimerkiksi järjestämissämme Six Sigma -koulutuksissa on ollut useita henkilöitä yhteishankintakoulutuksen kautta. Laatutekniikan ammattilaisia on vähän tarjolla, joten tämä tarjoaa yrityksille edullisen tavan kouluttaa osaajia omaan organisaatioonsa.

Käytä siis mahdollisuus hyväksesi ja tule esimerkiksi Black Belt -koulutukseen yhteishankintakoulutuksen kautta.

Lisätietoja yhteishankintakoulutuksesta ja hakuohjeet löydät täältä tai ottamalla yhteyttä oman alueesi TE-keskukseen.

"Yritys tai muu työnantaja voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa. Koulutus järjestetään työnantajan ja työ- ja elinkeinohallinnon yhdessä suunnittelemana, hankkimana ja rahoittamana. Opiskelijavalinnassa työnantajalla on keskeinen rooli.

Yhteishankintakoulutus on kolmen toisiaan täydentävän ja eri tarpeisiin suunnatun palvelutuotteen perhe:

RekryKoulutus – kun yrityksen tarpeisiin ei löydy ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä lähiaikoina valmistu tarvittavia osaajia muusta koulutuksesta

TäsmäKoulutus – yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöity ammatillinen perus- tai lisäkoulutus. Soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin.

MuutosKoulutus – työnantaja voi auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään.

Työ- ja elinkeinohallinto voi osallistua yhteishankintakoulutuksen rahoitukseen, jos sillä turvataan työvoiman saatavuutta, edistetään työnantajan toimintaedellytyksiä, pidennetään työuria, säilytetään työpaikkoja ja ennaltaehkäistään työttömyyttä."

Katso lisää TE-palveluiden nettisivuilta