Antti Piirainen

Antti_vaihtelu_kk.jpg

(s. 1976, Kuhmo)

johtava kouluttaja
Lean Six Sigma Black Belt
diplomi-insinööri (tuotantotalous, toimitusketjun johtaminen)
Insinööri AMK (ympäristöteknologia)

email-letter-icon.jpg
antti@qk-karjalainen.fi     linkedin-logo.png

puh. 040 502 2702

 

Aikaisemmat työpaikat ja tehtävät:

TL-Coating Oy, Laatu- ja ympäristöpäällikkö (Laatu- ja ympäristöjärjestelmien suunnittelu, toteutus, sertifiointi, ylläpito ja niihin liittyvä viranomaisyhteistyö sekä erilaisten kehitysprojektien suunnittelu ja toteutus.),

WIS Consulting Oy, Yritysvalmentaja (Prosessien kehitystehtävät tilastollisia menetelmiä käyttäen sekä laadun kehittämisen konseptien eri osa-alueiden soveltaminen ja menetelmien rakentaminen asiakasyrityksissä. Lisäksi koulutuskokonaisuuksien suunnittelu, toteutus ja kouluttaminen.)

Quality Knowhow Karjalainen Oy 2004-, Kouluttaja ja konsultti

DI Antti Piiraisella on koulutus- ja konsultointikokemusta alla olevista aihepiireistä lukuisista yrityksistä ja organisaatioista yli 15 vuoden ajalta. Koulutuspäiviä Antilla on noin 150 - 170 päivää / vuosi. Käytännössä tämä tarkoittaa yli 2500 päivää asiakasyrityksissä asiantuntijana ja kouluttajana. Antti Piirainen on ohjannut satoja projekteja tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Lean Six Sigmalla sekä sitä tukevilla konsepteilla.

Antista sanottua

 • "Hyvä, kiinnostava kouluttaja! Pidin kovasti Antin sopivasti provosoivasta tavasta herätellä ajatuksia."
 • "Antti on aivan loistava! Osaava, älykäs ja osallistujat huomioiva."
 • "Antin asiantuntemus on erinomaisella tasolla."
 • "Ihana kuunnella ammattilaista, joka on asiastansa innostunut."
 • "Antti on superhuippuesiintyjä, loistava draaman ja satiirin käyttäjä, aivan fantastinen tyyppi!"
 • "Antin vetämiä koulutuksia voin suositella kaikille!"
 • "Kouluttajaan osallistujat ovat erittäin tyytyväisiä. Kiitosta saavat mm. Piiraisen rautainen kokemus, rentous, innostavuus ja kärsivällisyys selittää vaikeita asioita tarvittaessa yhä uudelleen."
 • "Lean Six Sigma -koulutus oli erittäin hyödyllinen. Koulutuksen kautta sai uusia näkökulmia asioiden käsittelyyn sekä tilastollista lähestymiskulmaa asioihin. Haluan esittää suuret kiitokset kouluttajalle ammattitaitoisesta avusta."
 • "Antin tapa kouluttaa ihmisiä on mielestäni loistava. Antilla on paljon tosielämän esimerkkejä annettavaksi, jolloin uudet asiat konkretisoituvat ja ne on helpompi sisäistää. Antti on kouluttajana myös todella innostava!"
 • "Antti on kouluttajana loistava! Hienoa nähdä ihmisiä työssä, josta he selvästi nauttivat. Antin mielenkiinto laatuun ja aiheisiin, joita on hän opettaa, on jatkuvasti läsnä. Inspiroivaa!"
 • "Onneksi ei ollut ns kalvosulkeisia vaan tehtäviä ja opettajan vahva performanssi ja kiinnostus asiaan."
 • "Tosi hyvä kouluttaja!"
 • "Antin opetus oli timanttia niinkuin aina. En voi muuta kuin suositella lämpimästi kurssia kaikille yhtiössäni."

Työkokemus:

 • Kouluttajana, konsulttina
 • Laatu- ja ympäristöpäällikkönä
 • Projektipäällikkönä

Toimialat, joista Antilla on kokemusta:

 • Palveluliiketoiminta
 • Elektroniikkateollisuus
 • Elintarviketeollisuus
 • Kokoonpanoteollisuus
 • Lääketeollisuus
 • Metalliteollisuus
 • Metsä- ja paperiteollisuus
 • Muovi- ja kemianteollisuus
 • Mekaaninen puunjalostusteollisuus
 • Terästeollisuus
 • Asiantuntijaorganisaatiot
 • Oppilaitokset

Laadun ja toiminnan suunnittelu ja toteutus:

 • TQM, Laatujohtaminen, Deming & Laadun gurut
 • Lean
 • Laatusuunnitelmat
 • Riskien kartoitus, FMEA
 • Tilastolliset menetelmät
 • Toleranssisuunnittelu, Toleranssioptimointi
 • Design for Six Sigma, DFSS
 • Quality Function Deployment, QFD
 • Toimitusketjut (Supply Chain)
 • Factory Physics eli tuotanto- ja palvelutuotannon lainalaisuudet

Laadun ja toiminnan ohjaus ja varmistus:

 • Laatujärjestelmät: ISO 9001, ISO/TS 16949
 • Ympäristöjärjestelmät: ISO 14001
 • Tilastolliset menetelmät
 • Laatutaulut ja SPC, MSA & suorituskykyanalyysit
 • Auditointikoulutus
 • Supply Chain Management
 • Factory Physics eli tuotanto- ja palvelutuotannon lainalaisuudet

Laadun ja toiminnan parantaminen:

 • Laatutekniikat ja laatutyökalut, laatuteoria ja parantaminen
 • Lean Six Sigma- menetelmä
 • Koesuunnittelu, DOE & Taguchi
 • Lean Management, Value Stream Mapping, Lean -työkalut
 • Toimitusketjun optimointi
 • Factory Physics eli tuotanto- ja palvelutuotannon lainalaisuudet

 

Antti Piiraisen kirjoittama kirja, Vaihtelu, ilmestyi syyskuussa 2014.

Karelia.fi 1/2018 by Karelia-ammattikorkeakoulu: Black Belt -mestarin opissa -artikkeli: https://issuu.com/karelia-amk/docs/karelia-fi-1-2018

 

anttinimmari.jpg 
   Antti Piirainen