Artikkelit Laatuviesti-lehdessä

Laatuviestin "historia"

laatu03.jpg

 

Ensimmäinen Laatulehti ilmestyi 5.6.1986 - Laatuviesti 1986, Sivuja 24. (Muoto Kauppalehden mallinen) Päätoimittaja Eero E. Karjalainen. Lehti jaettiin kaikille Uuden Suomen ja Kauppalehden silloiselle tilaajalle.Painos 20 000 kpl.

laatu02.jpg

 

 

Tabloid-muotoinen laatuviesti ilmestyi ensimmäisen kerran syyskuussa 1986. Päätoimittajana vuoden kerrallaan olivat Alpo Matilainen, Leena Lehtonen, Erkki Eskelinen.

laatu01.jpg

 

 

Laatuviesti uudistui aikakauslehden muotoon syksyllä 1991. Päätoimittajana siitä lähtien on ollut Kimmo Suupohja.

 

 

Eero E. Karjalaisen laatuartikkelit Laatuviesti-lehdessä 1986 lähtien.

 

Laatuviesti          Artikkelin nimi                                                                       Kommentti

5.6.-86                  Laatu ei synny sattumalta.                                                       Pääkirjoitus
1/86                      Laatu on ilmaista
2/86                      Suomalainen laatu                                                                   osa 1
1/87                      Mitä laatu on?                                                                         osa 2
2/87                      Mitä laatu on?                                                                         osa 3
5/87                      Taguchi -80-luvun laadun kiintotähti                                           osa 1
6/87                      Taguchi - laadun hävikkifunktio                                                  osa 2
7-8/87                    Taguchi - systeemisuunnittelu, parametrisuunnittelu
                             ja toleranssisuunnittelu                                                            osa 3
5/88                       Ongelmanratkaisumenetelmät laatukentässä
6-7/88                    Asiakastyytyväisyys laatukentässä
4/90                       Laatua ei opi päivän kurssilla
2/91                       Laadun mustat aukot
1/92                       Tilastolliset menetelmät suunnittelussa
                             Deming ja laatuteoria
2/92                       Mitä vaihtelu on?
3/92                       Eloonjääminen ei ole pakollista
4/92                       Ymmärrä oikein Deming-ympyrä
1/93                       Näin japanilaisia opetettiin vientiteollisuuteen
5/93                       Onko laatu kilpailu- ja tulosajattelun jatke?
1/94                       W. Edwards Deming on poissa
                             Esimerkki kokeellisesta ongelmanratkaisusta mekaanisessa puunjalostuksessa
2/95                       Laatutekniikan keskeisiä perusteoksia
3/95                       Laatutekniikka laajenee teknologian kehittämiseen
1/96                       Laatutekniikan käyttö ympäristön parantamisessa.
                             Vastine tilastotieteilijän huomautuksiin x-viiva- kortista.
3/96                       Perusteellinen vuoropuhelu SPC:stä. Eero E. Karjalainen vastaa
4/96                       Oikean tiedon haravointi uusi laatuhaaste
3/97                       Tuttua ja trendikästä laatusanomaa AQC:ssä
4/97                       Systeemiajattelu - uusi näkemys maailmaan
5/97                       Suomalainen laatu - tulosten ja käytännön kokemusten valossa
4/99                       Six Sigma - uuden milleniumin laatutavoite