Päijät-Hämeen Benchmarking klubi

Päijät-Hämeen Benchmarking -klubi perustettiin 28.4.2009 Lahdessa.

Klubin jäseninä toimivat:
Dick Blom, klubin puheenjohtaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu
Taina Blomqvist, Tervalepikon Torpat
Tanja Karjalainen, Quality Knowhow Karjalainen Oy
Seppo Komulainen, Koulutuskeskus Salpaus
Liisa Murto Koulutuskeskus Salpaus
Kimmo Rinne, UPM- Kymmene Wood

Benchmarking on oivallus olla tarpeeksi nöyrä sen havaitsemiseksi, että joku muu on parempi jollakin alueella, ja olla tarpeeksi viisas sen oppimiseksi, kuinka saavuttaa sama taso ja jopa ylittää se. Benchmarking on tapa oppia avoimesti paremmilta ja soveltaa opittua omaan organisaatioon. Nopea oppiminen on ylivoimainen kilpailuetua tuottava voimavara.

Benchmarking -jaoksen päämääränä on edesauttaa jäsentensä ja yritystoimintojen oppimisen, sekä osaamisen kehittämistä bechmarking-menetelmällä. Jaoksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki Laatukeskuksen aktiiviset ja asiasta kiinnostuneet henkilö- tai yhteisöjäsenten palveluksessa työskentelevät henkilöt.

Jaos toimii klubimuotoisesti. Klubeja on eripuolella Suomea yhteensä 12. Toimintaa koordinoi vuosittain valittava ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäsenet valitaan vuosittain Benchmarkingklubien päivänä. Ohjausryhmä kokoontuu n. 5-7 kertaa vuodessa ja se tukee klubien toimintaa sekä hoitaa yhteydenpidon Laatukeskukseen.

BM-klubien jäsenet arvioivat vuosittain, määräaikaan menessä arvioitavaksi jätetyt, vuoden klubityöt. Huomionosoituksena arvioituihin töihin osallistuneet henkilöt saavat kunniakirjat ja parhaaksi arvioitu klubi saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon. Palkittu klubi on velvollinen avustamaan seuraavan vuoden Bm-klubipäiviä ohjausryhmässä erikseen hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

bmpalkinto.jpg
11.6.2010 Päijät-Hämeen Benchmarking -klubi vastaanotti viestikapulan kunnianosoituksena parhaasta BM-työstä.

BM Klubitoimintaan kuuluu koota oppimistyönsä vuosittain raportiksi ja kokoontua asiantuntija-arvioiden saattelemana jakamaan oppimaansa yhteisseminaariin. Tiivis seminaari toteuttaa ristipölytyksen periaatetta antamalla palautetta toinen toisilleen. Työt pisteytetään. Eniten pisteitä saanut Klubityö valitaan vuoden työksi ja seuraavan vuoden seminaarin järjestäjäksi. Jäsenille jaetaan kunniakirjat ja voittajan nimi kaiverretaan ruostumattomasta teräksestä tehtyyn viestikapulaan, joka ojennetaan puheenjohtajalle.

Vuoden 2010 kilpailuun osallistui ennätysmäärä Klubitöitä, kaikkiaan kuusi hyvin eri aloilta kuten sosiaalisen median tuomisesta yritysmaailmaan (Turku 1), vakausneuvontaprosessi (Keski-Uusimaa), vastuuta vai vastuutta? (Helsinki IV), strategian jalkautusmalli (Helsinki 5) tai toimittajan valintaprosessi (Pohjanmaa 1).

BM Klubi Päijät-Hämeen Klubityö "Eripurasta päämäärätietoisuuteen - muutoksen haltuunotto" sai suurta huomiota osakseen. Tiukan pistelaskun perusteella työ julistettiin vuoden 2010 BM Klubityöksi.

Voittajien oli helppo hymyillä ja kohottaa kolminkertainen eläköön-huuto raikuvien aplodien saattelemana. Taina Blomqvistin ja Tanja Karjalaisen ammattikorkeakoulun maisteritutkintojen opinnäytetyöt sekä Seppo Komulaisen teoreettiset toimintamallit täydensivät tehtyä työtä. Sysmän kunnan kanssa tehty maatalouslomittajien toiminnan uudelleenorganisointityö johti kolmivuotiseen "Yhtä Köyttä" -hankkeeseen, joka sai ELY -keskukselta myönteisen rahoituspäätöksen. Myös Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan johtotiimi kiinnostui lomittamispalvelujen kehittämismallista.

Tästä on hyvä jatkaa!

 

fb_tykk.jpg


Päijät-Hämeen Benchmarking -klubi Facebookissa